5911/SL/15

Vapauttava

Hufvudstadsbladetin kolumnisti määritteli eutanasian käsitteen siten, että kantelija piti sitä virheellisenä. Kyseessä ei ollut asiavirhe. 

Kantelu 22.6.2015

Kantelu kohdistuu HBL:n 22.6.2015 julkaisemaan juttuun ”Den belgiska rätten att dö”, ja siinä olleeseen lauseeseen eutanasiasta: ”Det är något som utförs under strikta villkor av en läkare, möjligtvis av patienten själv.” 

Kantelijan mukaan jutussa esitelty eutanasian käsite oli virheellinen ja lukijoita harhaanjohtava. Kantelija hyväksyy eutanasiaksi vain lääkärin annosteleman ja antaman kuolettavan lääkityksen. Kantelija on pyytänyt lehteä korjaamaan asian.

Hufvudstadsbladet vastaus 10.6.2015

Päätoimittaja Tommy Westerlundin mukaan kolumnissa käsitellään eutanasiaa Belgiassa. Belgian eutanasialaki ei määritä, miten kuolinapu on annettava. Näin laki antaa mahdollisuuden potilaalle ottaa kuolettava lääke itse. Tämä tapahtuu potilaasta vastaavan lääkärin valvonnassa ja hänen vastuullaan.

Päätoimittajan mukaan jutussa ei ole virhettä. Kolumnin kirjoittaja on selvittänyt asian kantelijalle ja kantelijalle on tarjottu mahdollisuutta kirjoittaa asiasta lehden mielipidesivulle, mutta kantelija ei ole tehnyt sitä.

Ratkaisu

JO 20 Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Suomen laissa ei ole määritelty sisältöä sanalle eutanasia. Kolumnin kirjoittaja viittaa eutanasia-sanan etymologiaan ja filosofiseen merkitykseen ja valitsee sille tietoisesti oman määritelmänsä, jonka avaa lukijalle. 

Kyseessä ei ole olennainen asiavirhe. Kolumnistilla on oikeus valita käyttämänsä käsitteet ja määritellä ne totutusta poikkeavalla tavalla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hufvudstadsbladet ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki puheenjohtaja Elina Grundström