5907/AL/15

Vapauttava

Tunnettu juontaja suositteli Me naiset -lehden Luottotuotteeni-nettijuttusarjassa yhden valmistajan valmistetta. 

Kantelu 18.7.2015

Kantelu kohdistuu Me Naiset -lehden nettisivullaan kauneus- ja tyyli osiossa 18.7.2015 julkaisemaan juttuun. Tunnettu juontaja ja malli kertoo jutussa tuotteesta, jota pitää aina mukanaan.

http://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/lotta_hintsa_tama_tuote_herattaa_hiukseni_henkiin

Kantelijoiden mukaan kysymyksessä on piilomainonta. Tuotetta mainostetaan jutun muodossa hintatietoineen. Mainos on kirjoitettu artikkelimaiseksi, joten sitä ei voi havaita mainokseksi.

Me Naisten vastaus 10.6.2015

Päätoimittaja Johanna Lahden mukaan kyseessä oleva juttu on osa ”Luottotuotteeni” -sarjaa, joka on menaiset.fi-sivulla säännönmukaisesti, samalla paikalla ja samassa formaatissa julkaistava sarja, jossa julkisuuden henkilöt paljastavat suosikkikauneustuotteensa. Sarjan henkilöt valitaan lehden toimituksessa journalistisin perustein ja he valitsevat tuotteen täysin itsenäisesti omien käyttäjäkokemuksiensa perusteella.

Päätoimittajan mukaan kosmetiikkayrityksillä ei ole missään vaiheessa mitään roolia jutuntekoprosessissa eli mikään kaupallinen taho ei pysty vaikuttamaan siihen, mitkä tuotteet sarjaan valikoituvat. Toimitus kuvittaa jutut tuotekuvilla, jotka toimitus poimii itsenäisesti kuvapankeista. 

Menaiset.fi verkkosivun lukijat ovat päätoimittajan mukaan kiinnostuneita julkisuuden henkilöistä ja heidän elämästään, valinnoistaan ja elintavoistaan. Julkisuuden henkilöiden kaikenlaiset

elämänkokemukset ja mahdollisuus samastua heihin ovat sivuston lukijakuntaa erityisesti kiinnostavaa sisältöä, mistä syystä ko. Luottotuotteeni-sarjaakin julkaistaan. 

Vastaavanlainen vertaissuosittelu on juttutyyppi, jota mediassa käytetään yleisesti myös muista kulutushyödykkeistä raportoidessa. Julkisuuden henkilöiltä tai jonkin alan asiantuntijoilta tiedustellaan heidän lempiravintolaansa, lempikameraansa, suosikkimuotimerkkejään, lempiautoaan, suosikkivenettään, lempi-IT-laitettaan – mitä tahansa. Kyseisessä juttusarjassa esiintyy pääasiassa sellaisia julkisuuden henkilöitä, joiden tiedetään yleisesti panostavan ulkonäköönsä ja he ovatkin yleisesti kauneustuotteiden tehokäyttäjiä, kuten ovat verkkosivuston lukijatkin. Lukijat haluavat tietää ja hyödyntää julkisuuden henkilöiden laajaa käyttökokemusta ja asiantuntemusta. 

Päätoimittajan mukaan juttusarja on myös palvelujournalismia. Siitä syystä juttujen yhteydessä esitellään joko ”luottotuote” tai sitä vastaavia tuotteita, jotta kuluttajat voisivat itselleen sellaisen markkinoilta hankkia. Silloin kun jutussa on vastaava tuote, toimitus valitsee sen toimituksellisin perustein. Niiden tai minkään muunkaan tuotteen esittelystä missään toimituksellisessa aineistossa ei makseta korvausta tai vastiketta. 

Hintojen julkaiseminen vastaavista tuotteista on aikakauslehdissä vakiintunutta lukijoiden palvelua. Lukijoita halutaan palvella antamalla heille tietoja siitä, millaisia vastaavia tuotteita on markkinoilla yleisesti saatavilla ja millä hinnalla. Näin tehdään aikakauslehdissä yleisesti, erityisesti muoti- ja sisustusjuttujen yhteydessä. 

Kyseisen jutun – kuten sarjan muidenkin juttujen – perässä on linkkejä muihin Luottotuotteeni- juttuihin. Tämä korostaa sarjan sarjamaisuutta.?

Me Naiset ei ole päätoimittajan mukaan rikkonut hyvää journalistista tapaa, sillä juttuprosessiin tai jutun yhteydessä esiteltäviin tuotevalintoihin ei ole vaikuttanut mikään kaupallinen taho. 

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Julkisen sanan neuvoston mielestä tuotteiden esittely sinällään ei hämärrä ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston rajaa. Neuvosto ei myöskään epäile Me Naiset -lehden päätoimittajan vakuutusta siitä, että juttu perustui journalistiseen harkintaan.

Juttu oli tehty haastateltavan näkökulmasta ja hänen kokemuksistaan kyseisestä tuotteesta.  Luonnehdinnat tuotteesta eivät sisältäneet ylisanoja tai kehuja. Jutussa mainittiin tuotteen hinta, mutta ei ostopaikkoja. Tuotteen nimi mainittiin jutussa kuvatekstin lisäksi vain kerran.

Lukijan mahdollisuuksia arvioida jutun luonnetta saattoi hämärtää tuotekuvan käyttö jutun kuvituksessa ja tuotemerkin linkki, josta avautui kuitenkin vain luettelo sarjan jutuista, joissa oli mainittu sama valmistaja. Neuvoston mielestä juttu kuitenkin erottui riittävästi lehden ilmoitussisällöstä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Me Naiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki puheenjohtaja Elina Grundström.