5887/SL/15

Langettava

Lehden verkkouutisessa kerrottiin yhdysvaltalaisen astronautin kansainvälisellä avaruusasemalla ottamista valokuvista, jotka hän jakoi palattuaan Twitter-tilillään. Uutinen oli lainattu iflscience.com-sivustolta, mutta lähdettä ei mainittu. 

Kantelu 25.6.2015

Kantelijan mukaan Aamulehden verkkouutinen ”Uusi kuvakulma pyramideihin – Näitä astronautin kuvia Twitter-väki ihailee” rikkoo journalistin ohjeiden kohtaa 7 (Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.) Kantelijan mielestä kääntämättä unohtunut lause ”He shared the images on Twitter.” antaa olettaa, että jutun sisältö on poimittu ulkomaisesta lähteestä. Jutussa ei kuitenkaan mainita alkuperäistä lähdettä.

Aamulehden vastaus 22.7.2015

Uutisen lähteeksi on ilmoitettu Twitter. Toimittaja on hakenut tiedot astronautin Twitter-tililtä ja varmistanut lennon tiedot Nasan sivulta, mutta jättänyt kertomatta alkuperäisen lähteen (www.ilflscience.com). Uutinen rikkoo Aamulehden sisäisen tyylikirjan ohjeita ja tapaa toimia. Kantelu on päätoimittajan mukaan perusteltu.

Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Lehden verkkouutisessa kerrottiin yhdysvaltalaisen astronautin kansainvälisellä avaruusasemalla ottamista valokuvista, jotka hän palattuaan jakoi Twitter-tilillään. Uutisen yhteydessä ei mainittu alkuperäistä lähdettä.

Julkisen sanan neuvoston periaatelausuman mukaan lähde pitää aina mainita selkeästi. Jos viestin ei mainitse lainauksensa lähdettä, se rikkoo Journalistin ohjeita. Lähteen merkitystä tulee erityisesti korostaa, jos toiselta lainattua sisältöä ei täydennetä lainkaan omalla tiedonhankinnalla.

Tässä tapauksessa Aamulehden toimittaja on hakenut tiedot juttuun astronautin Twitter-tililtä, mutta alkuperäinen lähde on jätetty kertomatta. Päätoimittaja myöntää, että alkuperäinen lähde olisi pitänyt mainita jutussa ja pitää kantelua perusteltuna.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Maria Kaisa Aula, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.