5883/SL/15

Vapauttava

Lehti julkaisi pakinatyylisessä kirjoituksessaan tulkinnanvaraisen kommentin, joka ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe. Kantelijan oikaisupyynnön julkaiseminen mielipidekirjoituksena osoitti huonoa harkintaa, mutta lukija sai siitä mahdollisuuden punnita asiaa myös toisesta näkökulmasta.

Kantelu 8.5.2015  

Kantelu kohdistuu Pohjolan Sanomien mielipideaukeamalla 24.4.2015 julkaistuun PS.-kirjoitukseen ja lehden menettelyyn, kun se julkaisi asiavirheen korjauspyynnön mielipidekirjoituksena. PS.-kirjoituksessa käsiteltiin Kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtajien nousua eduskuntaan. Tässä yhteydessä lehti kirjoitti, että ”Puolueitten nuorisojärjestöt ovat yleensä emopuoluetta radikaalimpia, mutta kokoomuksen nuorisojärjestö on aina luokiteltu konservatiivisemmaksi kuin arkipolitiikkaa tekevä emopuolue”.  

Kantelun mukaan väite oli perätön ja antoi lukijoille väärän kuvan järjestön aatehistoriasta. Kantelija lähetti 26.4.2015 toimitukselle sähköpostiviestin, joka oli otsikoitu asiavirhettä koskevaksi korjauspyynnöksi. Korjauspyynnössään hän viittasi omaan kokemukseensa KNL:n tiedotussihteerinä ja kahteen tutkimukseen, joiden perusteella Kokoomuksen Nuorten Liitto on ollut emopuoluetta vasemmistolaisempi.  

Pohjolan Sanomat ei kantelun mukaan korjannut virhettä. Sen sijaan toimitus julkaisi kantelijan tietämättä ja häneltä lupaa kysymättä korjauspyynnön tekstin 28.4.2015 ilmestyneen lehden yleisön osastossa.  

Pohjolan Sanomien vastaus 9.6.2015

Päätoimittaja Maria Jauho vastaa, että Pohjolan Sanomat julkaisee mielipidesivun yläreunassa, pääkirjoitussivun vieressä maailmaa kepeästi käsittelevää PS-palstaa. Ilmaisumuoto palstalla on pääkirjoituksia vapaampaa ja epämuodollisempaa. Kantelun kohteena olevassa tekstissä viitataan muun muassa Ilkka Kanervaan sanoilla ”isähahmo” ja käytetään hänestä nimeä Ilkka Ike Kanerva.  

Kantelun kohteena oleva PS-kirjoitus käsitteli päätoimittajan mukaan kokoomuksen tuoreiden kansanedustajien joukosta löytyviä entisiä Kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtajia ja heidän runsasta osuuttaan uusissa edustajissa. Kantelija oli sunnuntaina yhteydessä sähköpostilla toimitukseen. Pohjolan Sanomat ei tuolloin ilmestynyt maanantaisin ja sunnuntaimiehityksen ohuuden takia viestiin reagoitiin maanantaina.  

Kantelijan näkemyksen mukaan PS-kirjoituksen lause ”kokoomuksen nuorisojärjestö on aina luokiteltu konservatiivisemmaksi kuin arkipolitiikkaa tekevä emopuolue” oli perätön. Toimituksen mielestä oikaisutarvetta ei kuitenkaan ollut, koska esimerkiksi aina-käsitteen sisältö riippuu tilanteesta ja katsojasta. Kuten PS-kirjoitus kertoo, ”puolueitten nuorisojärjestöt ovat yleensä emopuoluetta radikaalimpia”. Historiaa voi Jauhon mukaan tietysti tarkastella monenlaisilla aikajänteillä ja monenlaisella otteella.  

Kantelija kiinnittää huomiota ajanjaksoon, josta hän mainitsee yhden tutkijan ja yhden graduntekijän sekä oman kokemusperäisen tietonsa siitä, että kokoomuksen nuorisojärjestö on halunnut haastaa liian oikeistolaiseksi koetun emopuolueen. Historian syövereistä voi päätoimittajan mukaan löytyä joitakin poikkeusaikoja, joten toimituksen mielestä PS-palstan ilmaisu ei ollut kokonaisuuteen nähden oikaisua vaativa niin sanottu olennainen asiavirhe.  

Pohjolan Sanomat halusi kuitenkin tuoda julki kantelijan esittämän näkemyksen aiheesta. Siksi kirjoitus julkaistiin mielipidesivuilla. Päätoimittaja Jauhon vastauksen mukaan olisi toki voinut olla paikallaan kertoa kantelijalle kirjoituksen sijoittamisesta yleisönosastoon. Hyvää journalistista tapaa ei Jauhon mukaan kuitenkaan rikottu, koska kirjoituksen julkaisemisella kantelijan toive toteutui: hänhän toivoi saman sisältöistä oikaisua lukijoille tiedoksi. Pohjolan Sanomat ei ole julkaissut mielipidesivun lukijan kirjoituksia verkossa. Lukijoiden mielipiteet siirtyivät verkkoon vasta kesäkuussa 2015 verkkouudistuksen myötä.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Pohjolan Sanomat julkaisi PS.-palstallaan lehden oman mielipiteen. Siinä todettiin, että ”Puolueitten nuorisojärjestöt ovat yleensä emopuoluetta radikaalimpia, mutta kokoomuksen nuorisojärjestö on aina luokiteltu konservatiivisemmaksi kuin arkipolitiikkaa tekevä emopuolue”. Tämän jälkeen lehti julkaisi kantelijan oikaisupyynnön mielipidekirjoituksena, jossa tämä perusteli kahden tutkimuksen ja aikalaistodistuksen perusteella, että väite oli väärä. Kantelijaa ei informoitu julkaisusta.  

Pohjolan Sanomien PS.-palstan teksti oli pakinanomainen ja lyhyt heitto päivänpolitiikasta – tuolla kertaa Kokoomuksen nuorten liiton entisten puheenjohtajien runsaasta määrästä uudessa eduskunnassa. Kantelija tarkastelee olennaiseksi asiavirheeksi kokemaansa väitettä irrottamalla sen kokonaisuudesta. Teksti loppuu letkautukseen isähahmo-Ikestä eli Ilkka Kanervasta, ”joka voi ohjata myöhäiset seuraajansa politiikan reaaliraiteille”. Esimerkiksi tuo lause osoittaa tekstin poleemisen luonteen.  

Kantelijan mukaan väite kokoomuksen nuorisojärjestön konservatiivisuudesta ei pidä paikkaansa esimerkiksi 1960–70 -luvuilla. Kevyehkössä tekstissä sitä ei kuitenkaan voi pitää olennaisena asiavirheenä, joka olisi pitänyt korjata. Lehti kommentoi kirjoituksessaan pääosin kevään 2015 eduskuntavaaleja, jolloin monet kokoomuksen nuoret poliitikot esittivät yhteiskunnan uudistamisesta emopuoluetta huomattavasti oikeistolaisempia linjauksia.  

Lehti kyseenalaisti PS.-kirjoituksen väitteen julkaisemalla kantelijan oikaisupyynnön mielipidekirjoituksena. Tällöin lukijat saivat asiasta myös toisenlaista informaatiota. Neuvosto kuitenkin kiinnittää päätoimittajan huomiota siihen, että kirjoituksen julkaisusta olisi etukäteen pitänyt sopia kirjoittajan kanssa. Teksti ei kuitenkaan sisältänyt arkaluontoista tietoa eikä ollut millään tavalla loukkaava. Tämän vuoksi neuvosto pitää toimituksen laiminlyöntiä vähäisenä.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pohjolan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu tehty:21.10.2015  

Ratkaisun tekivät: Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Katariina Anttila, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Niklas Vainio, Veera Ristikartano, Venla Mäntysalo ja Heikki Vento.