5855/SL/15

Vapauttava

Pääkirjoituksessa oli epätarkkuus, jonka lehti oikaisi kantelijan pyynnöstä. Korjaus jäi tekemättä netissä. Kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Kantelu 26.5.2015

Kantelu kohdistuu Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoitukseen 9.5.2015 netissä. 

http://www.ess.fi/Mielipide/paakirjoitukset/2015/05/09/liiman-vahvuus-punnitaan-syksylla

Pääkirjoituksessa todettiin, että ”keskusta, perussuomalaiset ja kokoomus hyväksyivät valtiovarainministeriön arvion kuuden miljardin euron sopeutustarpeesta. Lukuun on laskettu mukaan arviot valtion ja kuntien talouden alijäämistä sekä kivenä repussa oleva raskas kestävyysvaje.”

Kantelijan mukaan pääkirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jonka korjausta hän pyysi 9.5.2015.

Kantelija vetoaa korjauspyynnössään   VM:n julkaisuja 13/2015 esittämiin tietoihin, joiden mukaan lukuun ei sisälly koko arvioitu kestävyysvaje vaan vain vaalikauden nopeavaikutteiset sopeutukset.

Lehti oikaisi pääkirjoituksen tiedot printissä 14.5. Netissä virhettä ei korjattu. Kantelijan mukaan lehti toimi Journalistin ohjeiden kohdan 20 vastaisesti ja rikkoi siten hyvää lehtimiestapaa.

Etelä-Suomen Sanomien vastaus 10.6.2015

Päätoimittaja Perttu Kauppisen mukaan kyseessä ollut virhe pääkirjoituksessa ei täyttänyt Journalistin ohjeiden olennaisen asiavirheen määritelmää. Lehti kuitenkin katsoi, että pääkirjoituksen alkuperäinen muotoilu oli niin epäselvä, että sitä saattoi täsmentää. 

Pääkirjoituksen mukaan keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän arvio sopeuttamistarpeesta kasvoi 10 miljardiin euroon sen jälkeen, kun yhteiskuntasopimus kariutui. Pääkirjoituksessa mainittu kuusi miljardia euroa sisälsi kuitenkin vain vaalikauden aikana tehtävät ”nopeavaikutteiset” sopeutukset. Jo valtiovarainministeriön arvio koko kestävyysvajeesta oli 10 miljardia euroa.

Päätoimittaja toteaa, että pääkirjoitus jäi netissä korjaamatta inhimillisen virheen vuoksi. Jos kantelija olisi kantelun sijaan huomauttanut Etelä-Suomen Sanomille suoraan, että virhe oli jäänyt verkkoon, se olisi päätoimittajan mukaan korjattu viipymättä.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Etelä-Suomen Sanomat oikaisi pääkirjoitustaan kantelijan pyynnöstä Oikaisuja-palstallaan. Netissä julkaistua pääkirjoitustaan lehti oikaisi kolme viikkoa myöhemmin.

Nettioikaisu ei täytä Journalistin ohjeiden velvoitteita, koska korjaus tehtiin liian myöhään. Neuvosto ei kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena antaa tästä langettavaa päätöstä, koska kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Suomen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Seppo Määttänen ja Heikki Vento