5825/AL/15

Langettava

Lehti kertoi uudesta pelikoneesta. Juttu oli tehty valmistajan ehdoilla ja se oli mainosmainen.

Kantelu 7.5.2015  

Kantelu kohdistuu Tekniikan Maailman nettilehdessään 7.5.2015 julkaisemaan juttuun otsikolla ”Grand Theft Auto -pelaajan unelma on Jimm´s Benefactor”. Juttu on lyhennelmä Visionist-viestintätoimiston samana päivänä julkaisemasta tiedotteesta otsikolla ”Jimm´s Benefactor on Grand Theft Auto -pelaajan unelma”.  

Kantelijan mukaan Tekniikan Maailma on julkaissut verkkolehdessään artikkelinomaisesti yksittäisen yrityksen yksittäisestä tuotteesta kertovan mainoksen otsikolla “Grand Theft Auto -pelaajan unelma on Jimm’s Benefactor” kertomatta artikkelin yhteydessä, että kyseessä on mainos.  

Artikkelissa esitettyjä väittämiä ei ole kantelijan mukaan mitenkään perusteltu tai muutoin esitetty toteen. Uutisjutusta ei myöskään käy ilmi, että esiteltyä laitetta olisi lainkaan arvosteltu tai testattu toimituksen puolesta; päinvastoin Tekniikan Maailma ilmeisemmin esittää tarkistamatta faktoina väittämiä jotka heille on toimitettu mainostajan, Jimm’s Pc Superstoren puolesta.  

Kyseessä on kantelijan mukaan ilmiselvä piilomainonta artikkelin muotoon puetun mainoksen muodossa, jolloin ainakin Journalistin ohjeiden kohdat 16, 10 sekä mahdollisesti 15, 4,2 rikkoutuvat. Kantelija on huomauttanut lehdelle asiasta.  

Tekniikan Maailman vastaus 9.6.2015  

Päätoimittaja Velimatti Honkasen mukaan kantelun kohteena oleva artikkeli ei ole mainos, vaan Tekniikan Maailman verkkopalvelun uutispalstalla julkaistu uutinen uudesta tuotteesta. Vastaavia uutispalstoja on sekä koti- että ulkomaisilla verkkosivustoilla lukuisia.  

Päätoimittajan mukaan lehden sisällöstä suuri osa on laitteiden testejä ja vertailuja, joissa tuotteita arvostellaan itse tehtyihin mittauksiin ja arvioihin perustuen. Toinen tärkeä osa lehden sisällöstä on tekniikan alan uutuuksien esittely lukijoille. Tekniikan Maailman verkkosivuston uutispalstan tavoitteena on päätoimittajan mukaan kertoa lukijoille mahdollisimman nopeasti ja kattavasti uusista tuotteista, joita on tulossa markkinoille ja mahdollisesti myöhemmin myös lehden testattavaksi.  

Päätoimittaja kertoo, että kyseisellä uutispalstalla julkaistavat jutut valitaan yksinomaan journalistisin perustein. Kuten muillakin vastaavilla uutispalstoilla, uutiset perustuvat päätoimittajan mukaan usein laitevalmistajien tai -maahantuojien toimittamaan tiedotemateriaaliin tai kansainvälisiin lähteisiin.  

Jos lähteenä on tiedotemateriaali, toimitus käsittelee materiaalin ja poimii tiedotteesta asiatiedot ja jättää pois arvottavan sisällön, koska Tekniikan Maailma arvioi päätoimittajan mukaan tuotteita omiin testeihinsä perustuen. Mikäli uutisessa esimerkiksi mainitaan suoritusarvoja, niihin yleensä lisätään teksti ”valmistajan mukaan”. Tiedot myös tarkistetaan mahdollisuuksien mukaan.  

Päätoimittajan mukaan yksi tärkeimmistä uutisten julkaisuperusteista on lehden toimituksen asiantuntemus ja kokemus esimerkiksi vastaavan valmistajan aiemmista laitteista sekä lukijoiden kiinnostuksen kohteista. Myös kantelun kohteena oleva tietokoneuutinen on valittu julkaistavaksi, koska kyseinen tietokonevalmistaja on myös lehden testien mukaan (mm. TM 10/15 s. 92-95) tehnyt aiemminkin laadukkaita ja suorituskykyisiä koneita nimenomaan pelikäyttöön, päätoimittaja kertoo.  

Päätoimittajan mukaan kantelun alaisessa uutisessa ei mitenkään arvioida uuden tuotteen suorituskykyä tai paremmuutta muihin koneisiin verrattuna. Tekniikan Maailma ei ole kyseistä laitetta arvostellut tai testannut, eikä sellaista tässä uutisessa myöskään väitetä. Uutisessa ei kerrota väittämiä, joita tulisi uutisjutussa perustella.  

Myöskään kantelussa mainittua toimittajan henkilökohtaista hyötymistä tai riippumattomuutta vaarantavaa etua ei uutisen julkaisuun missään muodossa liity. Tuotteen valmistaja tai edustaja ei ole muutenkaan pyrkinyt vaikuttamaan uutisen julkaisuun.  

Edellä mainituin perustein kantelu on päätoimittajan mielestä aiheeton.  

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Tekniikan Maailma esitteli nettisivunsa uutispalstalla yhdelle tietokonepelille suunnitellun pelikoneuutuuden. Jutussa esiteltiin tuotetta samoilla adjektiiveilla ja saman sisältöisellä otsikolla kuin valmistajan tiedotteessa. Molemmissa oli myös sama kuva. Jutussa kerrottiin laitteen hinta (noin 1700 euroa) ja se, mitä hintaan kuuluu sekä ostopaikka. Jutussa oli myös linkki myyjän verkkosivuille.  

Julkisen sanan neuvosto arvioi piilomainontaa seuraavien kriteerien mukaan: toimituksen riippumattomuus ja jutun mainosmaisuus, kriittisyys sekä yksipuolisuus.  

Vuoden 2013 piilomainontalausumassa todetaan seuraavasti: ” – – keskeinen periaate on ehdoton journalistinen riippumattomuus mainostajista, ilmoittajista ja sponsoreista. Toimitus ei saa luovuttaa heille minkäänlaista päätösvaltaa toimitukselliseen sisältöön ? ei esimerkiksi mahdollisuutta vaikuttaa juttujen näkökulmaan tai kokoon tai siihen, kuka jutun tekee.”  

Neuvosto hyväksyy sen, että media julkaisee uutisia uutuustuotteista testaamatta niitä. Neuvosto edellyttää kuitenkin toimituksilta itsenäistä journalistista otetta, joka erottaa selkeästi niiden tekstit markkinointihenkisistä tiedotteista.  

Toisin kuin päätoimittaja kertoo, Tekniikan Maailma oli tehnyt juttunsa valmistajan tiedotteen pohjalta ilman mainittavaa omaa journalistista panosta. Toimituksen osuutena jutussa oli lähinnä vain uutuustuotteen valinta ja tiedotetekstin lyhentäminen. Tämä käy ilmi esimerkiksi seuraavasta kohdasta jutussa: ”Koneen ulkoasun viimeistelee skandinaavista muotoilua edustava musta ja monoliittinen kotelo”, Tekniikan Maailman kirjoitti. Vastaava kohta oli muotoiltu tiedotteessa näin: ” ja kokonaisuuden ulkoasusta vastaa skandinaavista huippumuotoilua edustava musta ja monoliittinen [] -kotelo.”  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Tekniikan Maailma on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisu tehty:

21.10.2015  

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Katariina Anttila, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Niklas Vainio, Venla Mäntysalo, Veera Ristikartano, ja Heikki Vento