5807/YLE/15

Vapauttava

Yleisradion uutisreportaasissa esiteltiin pienpuolueiden eduskuntavaalikampanjointia. Muutos 2011 -puolueen luonnehtiminen EU- ja eurovastaiseksi ei ollut virhe. Oikaisuvelvoitetta ei syntynyt.

Kantelu 1.4.2015

Itsenäisyyspuolueen kantelu kohdistuu Ylen uutisissa 27.3.2015 esitettyyn kahden minuutin ja 23 sekunnin pituisen reportaasiin, jossa kerrotaan neljän pienpuolueen vaalikampanjoinnista vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Kantelija valittaa myös Ylen kevätkauden 2015 vaaliohjelmista yleensä. Neuvosto käsittelee kantelua vain Ylen uutisissa esitetyn reportaasin osalta. 

Kantelijan mukaan kyseisen päivän aikana kaikissa uutislähetyksissä toistettiin väärää tietoa Muutos 2011 puolueesta ja Itsenäisyyspuolueen saama vähäinen huomio kohdistettiin ehdokkaan puheen takelteluun. Tämä oli kantelijan mukaan halventavaa,

Kantelijan mukaan väärää tietoa on se, että Muutos 2011 -puolue pyrkisi eroon EU:sta ja eurosta. Kantelijan mukaan näitä asioita ajaa vain Itsenäisyyspuolue.

Kantelija on vaatinut Yleisradiota korjaamaan virheenä pitämänsä tiedon. Yleisradio ei ole myöntänyt asiaa virheeksi ja on kieltäytynyt korjaamasta sitä.

Kantelija vetoaa Journalistin ohjeiden kohtiin 1, 5, 8, 10 ja 20, Neuvosto käsittelee kantelun Journalistin ohjeiden numero 20 mukaisesti, jossa määritellään olennaisen asiavirheen korjaaminen.

Yleisradion vastaus 7.5.2015

Päätoimittaja Atte Jääskeläisen mukaan pienpuolueita käsittelevän uutisen aihe oli eduskuntapuolueiden ulkopuolella olevien puolueiden valmistautuminen vaaleihin. Reportaasissa kuvailtiin neljän puolueen keskeisiä vaalitavoitteita ja kuvailtiin vaalitilaisuuksien luonnetta. 

Päätoimittaja kertoo, että kantelun tehneen Itsenäisyyspuolueen varapuheenjohtajan mukaan uutisessa annettiin väärää tietoa, kun siinä luonnehdittiin Muutos 2011- puoluetta kertomalla että, ” Muutoslaiset haluavat eroon EU:sta ja eurosta”.

Päätoimittajan mukaan on totta, että Muutos 2011 on puolue, joka antaa jäsentensä määritellä itse kantansa poliittisiin kysymyksiin. Muutos 2011:n jäsen voi sääntöjensä mukaan olla jäsenenä myös muissa puolueissa. Silti päätoimittajan mukaan voidaan perustella, että liike on profiloitunut juuri EU- ja eurovastaiseksi puolueeksi. Puolueen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa kansanedustaja James Hirvisaari teki 27.3.2014 eduskunnalle lakialoitteen, jossa esitetään kansanäänestystä Suomen eroamisesta EU:sta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Documents/la_18+2014.pdf#search=hirvisaari%20lakialoite 

Lisäksi puolueen kannattajat ovat ilmaisseet puolueen jäsenistölle läheisellä keskustelusivustolla, hommafoorumissa, EU- ja eurokielteisiä kantoja. 

http://www.hommaforum.org/

Eurosta eroamisesta Muutos 2011 eduskuntavaaliohjelmassa sanotaan seuraavaa: 

”Muutos 2011 pitää erittäin tärkeänä, että Suomi aloittaa valmistautumisen euroalueesta eroamiseen ja aloittaa oman kansallisen valuutan käyttöönottoon.”

Näillä perusteilla Yleisradiolla ei ollut päätoimittajan mukaan tarvetta oikaisuun, koska Muutos 2011:n eduskuntavaaliohjelmassa sanotaan, että Muutos 2011 pitää erittäin tärkeänä, että Suomi aloittaa valmistautumisen euroalueesta eroamiseen ja oman kansallisen valuutan käyttöönottoon. 

Journalismin tehtävä on päätoimittajan mukaan arvioida ja avata puolueiden vaalilinjauksia. Vaaliohjelmaan kirjattu lause tarkoittaa Ylen arvion mukaan sitä, että puolue haluaa eroon yhteisestä valuutasta. 

Itsenäisyyspuolue uudisti päätoimittajan mukaan oikaisuvaatimuksensa 1.4.2015. Ylen vastauksessa Itsenäisyyspuolueen oikaisuvaatimukseen 1.4.2015 toistettiin päätoimittajan mukaan, ettei oikaisuun ole tarvetta. Erityisen tärkeää on huomata, että Muutos 2011 puolue ei nähnyt uutisoinnissa virhettä. Päätoimittaja huomauttaa, että Itsenäisyyspuolue vaati siis oikaisua kilpailevan puolueen linjauksia koskevaan uutisointiin. 

Näillä perusteilla päätoimittaja katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut uutisoinnissaan Journalistin ohjeita.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Yleisradion uutisreportaasissa käsiteltiin neljän pienpuolueen valmistautumista eduskuntavaaleihin. Reportaasissa haastateltiin puolueiden edustajia ja seurattiin vaalitilaisuutta. Toimittaja sanoi mm., että ”Muutoslaiset haluavat eroon EU:sta ja eurosta”. Tätä kantelija, Itsenäisyyspuolue, piti olennaisena asiavirheenä. Itsenäisyyspuolue katsoo olevansa ainoa edellä mainittuja vaatimuksia ajava puolue.

Yleisradio perusti tietonsa Muutos 2011 -puolueen ja sen edustajien toimintaan ja kannanottoihin.

Puoleen eduskuntavaaliohjelmassa vaadittiin esimerkiksi, että Suomi aloittaa valmistautumisen euroalueesta eroamiseen ja oman kansallisen valuutan käyttöönottoon. Puolueen ainoa kansanedustaja James Hirvisaari teki puolestaan eduskunnalle aloitteen Suomen eroamisesta EU:sta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Yleisradiolla oli riittävät perusteet käyttämäänsä ilmaisuun. Sillä ei ollut velvollisuutta suostua kantelijan vaatimaan oikaisupyyntöön, koska se ei ollut tehnyt olennaista asiavirhettä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.