5806/TV/15

Vapauttava

Tv-kanava kertoi verkossa julkaisemissaan uutisessa ja videojutussa laitteesta sekä kännykkäsovelluksesta, joiden avulla voi jäljittää esimerkiksi varastettua autoa. Kyse ei ollut piilomainonnasta, vaan uutuustuotteen testauksesta.

Kantelu 12.4.2015

Kantelu kohdistuu MTV.fissä 12.4.2015 julkaistuun juttuun ja videoon ”Testi: Löytääkö suomalainen paikannuslaite veljeni ’varastaman’ auton?”

http://m.mtv.fi/uutiset/it/artikkeli/testi-loytaako-suomalainen-paikannuslaite-veljeni-varastaman-auton/4987334

Kantelun mukaan kyseessä on mainos. Vaikka otsikossa ja mainoksen sisällössä pyritään antamaan se kuva, että kyseessä on kriittinen testi, kaikki ilmaisut, joilla laitetta kuvataan, ovat positiivisia. Jutun yhteyteen liitetty video vielä vahvistaa laitteesta annettavaa positiivista kuvaa. Kantelijan mukaan mainoksen petollisuutta ainoastaan lisää se, että siinä käytetään fraaseja, jotka ovat tuttuja puolueettomista kuluttajatuotetesteistä. Mainokseen ei ole lisätty tekstiä “mainos” tai “ilmoitus”.

MTV:n vastaus 7.5.2015

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että kantelun kohteena olevassa jutussa ei ole kyse mainoksesta, vaan kuluttajan palvelemisesta. Jutun aiheena oli tamperelaisen yrityksen kehittämä paikannuslaite ja sen toimivuus autenttisessa ympäristössä. Artikkelin ja testin lähtökohtana oli saada selville kuinka hyvin tai huonosti laite todellisuudessa toimii.

Valmistaja on Ylä-Anttilan vastauksen mukaan markkinoinut laitetta muun muassa lapsenpaikannusteknologian näkökulmasta, mutta toimittajan testitilanne luotiin asetelmalla, jossa ajoneuvojen oli löydettävä paikannuslaitteen avulla toisensa. Artikkeli pitää sisällään verkkojutun lisäksi videosisältöä, jossa toimittaja tarkastelee ja testaa laitetta autenttisessa ympäristössä. Toisin kuin kantelija väittää, kyseessä ei ollut mainos. Jutun sisältö muotoutui testin perusteella. Kyseessä oli siten täysin normaali kuluttajatuotetesti.

Kantelun perusteissa sanotaan, että hyvää journalistista tapaa olisi rikottu jutun positiivisuudella. Laitetestien lopputulosta on päätoimittaja Ylä-Anttilan mukaan mahdoton tietää etukäteen. Kirjoituksen sävy olisi ollut toisenlainen, mikäli laite ei olisi toiminut odotetulla tavalla. Kriittiseen laitetarkasteluun kuuluu myös positiivisten toimintojen esille nostaminen. Toimittaja on luonut jutussa tarvittavan testiympäristön ja käyttänyt jutussa myös ulkopuolista testaajaa.

Kyseessä ei ole mikään mainonnan tai piilomainonnan muoto, vaan normaali toimituksellinen artikkeli. Se pitää Ylä-Anttilan mukaan sisällään informatiivisen sisällön lisäksi myös tarvittavan objektiivisen tuotetarkastelun ja on omiaan palvelemaan lukijoita muiden MTV:n IT- ja laitetestien lailla. 

Toimittaja ei ole artikkelissaan toiminut hyvän journalistisen tavan vastaisesti. Artikkelin julkaisuympäristössä ilmoitusten ja toimituksellisen sisällön raja on selkeä, eikä piilomainonnallista sisältöä esiinny. 

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

MTV.fi esitteli markkinoille tulleen uutuustuotteen, joka puhelimen sovelluksen avulla kertoo kulloisenkin sijaintipaikkansa. Toimitus kokeili ja arvioi paikantimen toimivuutta käytännössä ja havainnollisti testiä videoklipissä.  

Julkisen sanan neuvosto arvioi piilomainontaa seuraavien kriteerien mukaan: toimituksen riippumattomuus ja jutun mainosmaisuus, kriittisyys sekä yksipuolisuus.

Vuoden 2013 piilomainontalausumassa todetaan seuraavasti: ” – – keskeinen periaate on ehdoton journalistinen riippumattomuus mainostajista, ilmoittajista ja sponsoreista. Toimitus ei saa luovuttaa heille minkäänlaista päätösvaltaa toimitukselliseen sisältöön ? ei esimerkiksi mahdollisuutta vaikuttaa juttujen näkökulmaan tai kokoon tai siihen, kuka jutun tekee.” MTV:n tapauksessa ei neuvoston mielestä ole viitteitä siitä, että toimitus olisi luovuttanut päätösvaltaa ulkopuolisille.

Jutussa kerrotaan laitteen hinta (noin sata euroa) ja se, mitä hintaan kuuluu. Ostopaikkoja, -kehotuksia tai muita suosituksia ei ole, ei myöskään linkitystä myyjän tai valmistajan verkkosivuille. Neuvoston mielestä juttua ei asunsakaan perusteella voi sekoittaa mainokseen.

Päätelmät ja jutun ilmaisut ovat kieltämättä myötäsukaisia. Jutussa todetaan esimerkiksi: ”erittäin yksinkertaista ja vaivatonta” sekä ”Yepzon saa plussaa yksinkertaisesta ja selkeästä käyttöliittymästä”. Tässä ei kuitenkaan ole ongelmaa, jos kiitokseen on aihetta eikä kritisoitavaa löydy. Kyseessä oli kiinnostava uutuustuote, josta MTV saattoi journalistisen päätösvaltansa puitteissa kertoa lukijoille, vaikka vertailtavia laitteita ei esiteltykään.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.