5802/YLE/15

Vapauttava

Yle Österbotten raportoi yli puoli vuotta jatkuneesta kunnanjohtajaan kohdistuneesta luottamuspulasta. Yle toimi journalistisen päätösvaltansa puitteissa. Toimitus korjasi yhdessä jutussa olleen olennaisen asiavirheen asianmukaisesti.

Kantelu 9.4.2015

 

Kantelijoina on kuusi Vöyrin kunnan luottamushenkilöä. Kantelu kohdistuu Yle Österbottenin ja Radio Vegan raportointiin luottamuskriisistä kunnanjohtajan ja luottamushenkilöiden välillä. Kantelun mukaan molempia osapuolia ei ole kuultu tasapuolisesti. Kantelussa mainitaan myös, että objektiivisuuden puute, ylidramatisointi, asiakysymysten liiallinen personointi ja kaksinapaisuus. Ylen lähdekritiikki (Journalistin ohjeiden kohta 12) on pettänyt. Vegan toimittajat eivät ole suhtautuneet kriittisesti lähteisiinsä, vaan ovat perustaneet raportointinsa muun muassa enemmän tai vähemmän nimettömiin sosiaalisen median tietoihin.

Kantelun mukaan raportoinnissa on esiintynyt suoranaisia asiavirheitä ja toimituksen johto on osoittanut haluttomuutensa niiden korjaamiseksi. Useista pyynnöistä huolimatta kantelijat eivät saaneet Yleisradiota korjaamaan virheitään ja paikkaamaan samanaikaisen kuulemisen laiminlyöntejä.

Kantelijat sanovat ymmärtävänsä, että molempia osapuolia ei voi kuulla jokaisessa uutisessa erikseen tai edes joka kerta saman uutisvuorokauden aikana, koska luottamuskriisistä on raportoitu noin puolen vuoden ajan. Tämä vakava puute on kuitenkin osoitettavissa koko pitkän jakson ajan. Kantelijoiden huomautuksista huolimatta yksipuolinen uutisseuranta on jatkunut kauan eikä Yle ole sitä korjannut. Sen vuoksi kantelijat vaativatkin Radio Vega Österbottenille vakavaa huomautusta.

Kantelijoiden vaatimus perustuu seuraavien kohtien laiminlyöntiin ja rikkomiseen: A) Yleisöllä on oikeus tietää mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ulkopuolisten ei ole ollut mahdollista saada selkää kuvaa, mistä Vöyrin luottamuskriisissä oikeasti on kyse, B) Radio Vega Österbottenin sivuilla julkaistuissa uutisissa ja blogeissa ei ole voinut erottaa tosiasioita mielipiteistä, C) Totuudenmukainen ja tasapuolinen tiedonvälitys, D) Tasapuolisen puheen sijasta on usein käytetty ylidramatisoitua retoriikkaa, E) Lähdekritiikki, F) Tietojen tarkistaminen ja virheiden korjaaminen ja G) Verkkosivuilla julkaistut lukijakommentit loukkasivat useita kuukausia nimeltä mainittujen ihmisten yksityisyyttä ja ihmisarvoa. Suuri osa kommenteista on edelleen [9.4.2015] verkossa, vaikka niistä on usein ilmoitettu.

”Båssar diskuteras pä nästa möte” 12.1.2015

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/01/12/bassar-diskuteras-pa-nasta-mote

Kantelijoiden mukaan Radio Vega Österbottenilla ja sen toimittajalla on ollut 8.1.2015 lähtien pääsy valiokunnan pöytäkirjoihin ja sen liitteisiin. Siitä huolimatta faktat puuttuvat. Yleisö ei koskaan saa tietää, mistä luottamuskriisi johtuu.

”Avgörande kväll för kommundirektören i Vörå”. 27.1.2015

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/01/27/avgorande-kvall-kommundirektoren-i-vora

Kantelun mukaan toimittaja tekee reportaasia, jossa hän yrittää selvittää kuntalaisten kannan siitä, hurraavatko he valtuuston puheenjohtajan vai kunnanjohtajan puolesta. Puheenjohtajasta tehdään taas syntipukki, vaikka toimittaja on voinut lukea valiokunnan koko raportin, jonka takana on 23 valtuutettua.

”Båssarfallet kostade 141 000 euro”. 12.2.2015, oikaisu samana päivänä.

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/02/12/bassarfallet-kostade-141-000-euro

Kustannuslaskelma oli virheellinen. Kantelijat olivat yhteydessä Yleisradioon useamman kerran. Yle korjasi virheen, kun Svenska Ylen johtaja puuttui asiaan.

Yleisradion vastaus 23.9.2015

Svenska Ylen vastaava toimittaja Marit af Björkesten vastaa, että sitkeä ja tulehtunut luottamuskriisi vaivasi Vöyriä heinäkuusta 2014 tammikuuhun 2015. Konfliktissa oli karkeasti jaotellen kaksi osapuolta: toisella puolella kunnanhallituksen puheenjohtajan ja muutaman valtuutetun tukema kunnanjohtaja Christina Båssar ja toisella puolella kunnanvaltuuston puheenjohtaja Katarina Heikius, joka yhdessä 21 valtuutetun kanssa halusi selvittää kunnanjohtajan luottamuksen.

Yle Österbotten julkaisi kahdeksan kuukauden aikana lähes 40 radiouutista ja verkkojuttua Vöyrin kriisistä. Ylen pyrkimys on ollut antaa tapahtumista niin totuudenmukainen ja monipuolinen kuva kuin mahdollista, selvittää tapahtumien tausta ja asettaa ne laajempaan yhteyteen. Seuranta on perustunut Vöyrin virkamiesten, poliitikkojen, kunnan työntekijöiden ja asukkaiden haastatteluihin. Yle on Björkestenin mukaan jatkuvasti ja kriittisesti tarkastellut kriisin osapuolia ja antanut molemmille puheenvuoron. Kantelijat ovat saaneet vastata väitteisiin ja tuoda esiin oman käsityksensä tapahtumista.

Kantelijoiden mukaan Yle ei ole erottanut faktaa ja mielipiteitä toisistaan raporteissaan ja työntekijöiden blogeissa. Björkestenin mukaan Yle Österbottenilla ei ole verkkosivuillaan blogeja. Uutisissa ja jutuissa on haastateltujen henkilöiden mielipiteitä, mutta toimittajat eivät ota kantaa konfliktiin.

Björkesten myös kiistää ylidramatisoinnin ja liiallisen henkilökeskeisyyden. Prosessi on ollut tunteikas, mutta Yle on pyrkinyt asiallisuuteen ja laatuun raporteissaan. Ylen uutisten sisältö ei myöskään perustu sosiaalisen median tietoihin. Yhdessä verkkojutussa kerrottiin, että sosiaalisessa mediassa on ryöpsähtänyt vilkas keskustelu, mutta siitä ole olennaista kertoa siinä yhteydessä.

Yle ei Björkestenin mukaan myöskään ole ollut haluton korjaamaan virheitään. Kantelijat ovat pyytäneet kaksi kertaa virheen korjausta. Molemmilla kerroilla virhe korjattiin samana päivänä tavalliseen tapaan. Yksi kantelijoista on ollut yhteydessä kerran loukkaavaksi kokemansa lukijakommentin vuoksi. Kommentti poistettiin.

Lisäksi Björkesten vastaa yksityiskohtaisesti juttuihin, joista on kanneltu.

”Båssar diskuteras pä nästa möte” 12.1.2015

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/01/12/bassar-diskuteras-pa-nasta-mote

Uutissähkeessä kerrotaan, että raporttia kunnanjohtajan luottamuskysymyksestä ei käsitellä kunnanhallituksessa sinä iltana. Yle on aiemmin käsitellyt Vöyrin kriisiä eri näkökulmista. Kaikkea taustatietoa ei voi kerrata jokaisessa uutisessa erikseen. Yleisö on kuitenkin saanut tietoa aiemmin ja voi palata tapahtumiin linkkien välityksellä.

”Avgörande kväll för kommundirektören i Vörå”. 27.1.2015

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/01/27/avgorande-kvall-kommundirektoren-i-vora

Juttu perustuu radiossa esitettyyn reportaasiin, jossa toimittaja luotaa eri puolilla kuntaa asuvien vöyriläisten tunnelmia ennen valtuuston kokousta, jossa kunnanjohtajan odotetaan saavan potkut. Tarkoitus oli kuulla asukkaiden ajatuksia suuresta ja ajankohtaisesta kunnallisesta kysymyksestä. Valtuutettujen ja valiokunnan kannat Yle on esitellyt jutuissaan aiemmin. Aiemmissa haastatteluissa muun muassa kunnan henkilöstö on sanonut, että kriisin taustalla on kahden vahvan naisen erilaiset henkilökemiat. Siksi toimittaja kysyy onko kansa kunnanjohtajan vai valtuuston puheenjohtajan puolella. Raportista käy ilmi, että kunnanjohtajaa kannatetaan Maksamaalla sekä Vöyrissä ja valtuuston puheenjohtajaa puolestaan Oravaisissa. Haastattelu kokonaisuudessaan on kuunneltavissa uutisen linkin kautta.

”Båssarfallet kostade 141 000 euro”. 12.2.2015.

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/02/12/bassarfallet-kostade-141-000-euro

Juttu kertoo, mitä luottamuskriisi on maksanut kunnalle. Toimittaja sai tiedot väliaikaiselta kunnanjohtajalta. Yksi kantelijoista asetti tiedot kyseenalaisiksi. Toimittaja tarkisti tiedot uudestaan va. kunnanjohtajan kanssa. Väärät tiedot korjattiin verkkojutusta samana päivänä. Juttua myös täsmennettiin siten, että kunnanjohtajan poissaolon aikainen palkka ei ole lisäkustannus. Korjaus ja lisätieto kerrottiin verkon lisäksi radiossa seuraavana aamuna.

Ratkaisu

JO 1: Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

JO 13: Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. 

Julkisen sanan neuvoston perussopimuksen mukaan neuvosto ei voi käsitellä ilman erityistä syytä asiaa, jonka julkaisemisesta on kulunut enemmän kuin kolme kuukautta. Tämän aikarajan puitteissa neuvosto käsittelee kolme Ylessä 9.1.2015 jälkeen julkaistua juttua. 

Sekä kantelusta että Yleisradion vastauksesta selviää, että kunnanvaltuuston enemmistön ja kunnanjohtajan välinen luottamuskriisi jakoi Vöyriä. Kauan jatkuessaan se myös tulehdutti niin kuntalaisten välisiä kuin vöyriläisten luottamushenkilöiden välisiä suhteita.

Yleisradio julkaisi 9.1.2015 jälkeen verkossa kolme juttua, joista jutussa ”Båssarfallet kostade 141 000 euro” oli olennaiseksi luokiteltava asiavirhe. Yhden kantelijan otettua yhteyttä toimitukseen Yle Österbotten tarkisti tietonsa, korjasi olennaisen asiavirheen ja täydensi laskelmansa perusteita. Korjaus ja täydennys julkaistiin samana päivänä verkkojutussa. Radiouutisissa korjaus julkaistiin seuraavana aamuna. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Yle Österbotten on korjannut virheen Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Kantelijat eivät suoranaisesti viittaa Journalistin ohjeiden kohtiin kannellessaan jutuista ”Båssar diskuteras pä nästa möte” ja ”Avgörande kväll för kommundirektören i Vörå”. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että pitkässä ja huomiota herättävässä uutisprosessissa ei aina tarvitse eikä voikaan kertoa kaikkia yksityiskohtia jokaisessa jutussa erikseen. Jutut täydentävät toisiaan ja yleisö voi seurata tapahtumien kulkua linkkien avulla.

Neuvosto myös korostaa, että toimitus tekee ratkaisunsa itsenäisesti journalistisen päätösvaltansa puitteissa. Jutussa ”Avgörande – – ” se on päättänyt kuulla kuntalaisia paljon puhetta herättäneessä asiassa ja personoinut luottamuskriisin kahden henkilön väliseksi asetelmaksi. Yksinkertaistus on neuvostonkin mielestä pitkälle menevä, mutta ei kuitenkaan riko Journalistin ohjeita.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.