5729/AL/15

Vapauttava

Lehti julkaisi kaksi advertoriaalia, jotka jäljittelivät lehden sisältöä. Ne oli kuitenkin erotettu toimituksellisesta materiaalista Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Kantelu 2.2.2015

Kantelu kohdistuu kahteen Kodin Kuvalehdessä 29.1.2015 olleeseen advertoriaaliin eli lehtijuttua jäljittelevään mainokseen. Toinen on aukeaman kokoinen juttukokonaisuus, jossa Nordea antoi säästövinkkejä pelin muodossa. Toinen oli Atrian yhden sivun mainos, joka muistutti pientä henkilöjuttua.

Kantelijan mukaan Kodin Kuvalehti rikkoi Journalistin ohjeiden kohtaa 16, ”ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä”. Sivujen 38-39 Nordean mainos sekä sivun 40 Atrian mainos muistuttavat hämäävästi lehden graafista ilmettä sekä toimituksellista sisältöä. Lehden lukija tajuaa sisällön olevan mainontaa vasta päästyään tekstin loppuun, sillä ilmoitukset mainonnasta ovat liian pieniä eikä niihin kiinnitä huomiota otsikoiden ja kuvien vuoksi.

Päätoimittajan vastaus 20.2.2015

Päätoimittaja Minna McGillin mukaan kyseisissä ilmoituksissa on versaalilla MAINOS-teksti: aukeaman kokoisessa Nordean ilmoituksessa molemmilla sivuilla erikseen. Ilmoituksissa ovat esillä myös Nordean ja Atrian logot ja ilmoitusten typografia on kauttaaltaan eri kuin Kodin Kuvalehdessä.
Päätoimittajan mielestä ilmoituksen ja toimituksellisen aineiston raja on selvä ja täten Journalistin ohjeiden kohdan 16 mukainen.

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Kodin Kuvalehti julkaisi samassa numerossa kaksi advertoriaalia. Toinen oli aukeaman laajuinen pankin mainos ja toinen sivun kokoinen lihajalostajan mainos. Molempien yläreunoissa oli sana ”MAINOS” ja molemmissa oli mainostajan logo. 

Julkisen sanan neuvoston mielestä Kodin Kuvalehdessä julkaistut advertoriaalit erottuivat riittävän selkeästi lehden toimituksellisesta sisällöstä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kodin Kuvalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Niklas Vainio, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama ja Heikki Vento.