5723/SL/15

Langettava

Lehti julkaisi koko aukeaman laajuisen ilmoituksen, jota se ei erottanut riittävän selkeästi toimituksellisesta sisällöstä.

Kantelu 26.1.2015

Kantelijan mukaan Hufvudstadsbladetissa 22.1.2015 sivuilla 20-21 julkaistu ”Ryssland tema för bokmässan” -kirjoitus oli Helsingin Kirjamessujen piilomainos. Aukeama näyttää kantelijan mukaan sitaatteineen, taulukoineen ja kuvineen tavalliselta toimitukselliselta artikkelilta. Kantelijan mukaan lukija ei voinut luokitella kirjoitusta ilmoitukseksi ulkoasuvihjeidenkään perusteella, koska lehden visuaalinen ilme oli juuri muuttunut suuresti. Kantelija ei ole ollut yhteydessä lehteen

Hufvudstadsbladetin vastaus 18.2.2014

Päätoimittaja Jens Berg kertoo vastauksessaan, että kantelijan mainitsema, 22.1.2015 julkaistu advertoriaali oli osa lehden keskiaukeamalla julkaistua mainossarjaa. Lehti oli aiemmin julkaissut saman ilmoittajan samantyylisiä ilmoituksia, joten ilmoitustyyppi oli päätoimittajan mukaan lehden lukijoille tuttu.

Päätoimittajan mukaan lehdellä on selkeät pelisäännöt advertoriaalien julkaisemisesta. Käytännön taustalla on KSF Median päivälehtien toimituksellisen sisällön uskottavuuden säilyttäminen. Päätoimittajan mukaan KSF Media noudattaa Journalistin ohjetta numero 16, jonka mukaan ”Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava”. Siksi lehden advertoriaaleissa käytetään taitollisia keinoja kaupallisen sisällön erottamiseksi journalistisesta sisällöstä sekä merkintää ”Annons”. ”Sponsorerad artikel” tai ”Denna kolumn är sponsorerad av…”.
Tällä kertaa mainoksesta unohtui merkintä Annons. Päätoimittaja selittää tapahtuneen inhimilliseksi erehdykseksi, joka johtui siitä, että kyseisellä aukeamalla oli viime aikoina julkaistu lukijoiden kysymyksiä lehden ulkoasumuutoksesta.

Päätoimittaja kertoo, että toimitus sai heti jutun ilmestymisen jälkeen huomautuksen asiasta lukijalta. Palaute julkaistiin vastauksen ja pahoittelujen kera 28.1.2015.

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Hufvudstadsbladet julkaisi aukeaman laajuisen advertoriaalin eli lehtijuttua jäljittelevän mainoksen, jonka otsikko oli ”Ryssland tema för bokmässan”. Aukeama muistutti lehden kulttuuriosaston ulkoasua, vaikka otsikon ja ingressin kirjasintyyppi olikin erilainen. Kokonaisuutta ei ollut erotettu journalistisesta sisällöstä mainos- tai ilmoitus-sanalla.

Neuvoston mielestä ilmoitus olisi vaatinut selkeästi näkyvät ilmoitus-maininnat huolimatta siitä, että aukeaman yläreunassa oli ilmoittajan logo ja mainoksessa käytettiin osittain erilaisia kirjasintyyppejä kuin lehden journalistisessa sisällössä. Lukijan oli vaikea erottaa, oliko kyseessä ilmoitus vai juttu.
Hufvudstadsbladetin lukija huomautti toimitusta heti lehden ilmestyttyä. Lehti kuitenkin julkaisi hänen mielipiteensä ja oman, pahoittelevan vastauksensa siihen vasta 28.1.2015.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hufvudstadsbladet on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Niklas Vainio, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama ja Heikki Vento.