5632/YLE/14

Vapauttava

Yleisradion pääuutisissa käsiteltiin työttömyysasteen kehitystä ja työttömien 15–24-vuotiaiden määrää. Uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Kantelu 25.10.2014

Kantelijan mukaan Yleisradion tv-uutisissa 21.10.2014 luetussa uutissähkeessä oli virhe nuorten työttömien määrässä.

”Työttömien määrä on hieman kasvanut vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli syyskuussa 8,2 prosenttia.
Työttömiä oli nyt 218 tuhatta – parikymmentä tuhatta enemmän kuin vuosi sitten. Erityisen suurta työttömyys on nuorten keskuudessa – alle 24-vuotiaista ilman työtä on joka kuudes.”

Kantelijan käsityksen mukaan uutissähkeen viimeinen lause viittasi koko alle 24-vuotiaiden ikäluokkaan, josta hänen laskelmiensa mukaan työttömiä on joko useampi kuin joka 12. (Ylelle 21.10.2014 lähetetty korjausvaatimus) tai harvempi, kuin joka 12. (JSN:lle lähetetty kantelu).

Kantelijan mielestä Yleisradion samana iltana uutisissa klo 22.55 täsmennetty uutissähke ei ollut riittävä korjaus.

”Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli syyskuussa yli kahdeksan prosenttia. Työttömiä oli nyt 218 tuhatta – parikymmentä tuhatta enemmän kuin vuosi sitten. Erityisen suurta työttömyys on nuorten keskuudessa. Työvoiman piirissä olevista 15–24-vuotiaista oli syyskuussa ilman työtä joka kuudes.”

Yleisradion vastaus 6.11.2014

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen selvittää vastauksessaan kanteluun, että TV-uutiset kertoi uusista työttömyysluvuista 21.10.2014 osana uutispakettia jossa käytiin läpi asiantuntijoiden avulla Suomen talouden tilannetta ja tulevaisuutta. Päätoimittajan mukaan uutissähkeessä ei, sen kokonaisuus huomioon ottaen, ole virhettä. Sähkeessä puhutaan työttömyysasteesta, eli
työvoiman piirissä olevista ihmisistä.

Päätoimittaja muistuttaa, että TV-sähke on mahdollisimman lyhyt uutismuoto. ”Pyrimme välttämään sanojen toistoa. Lyhennämme tekstiä mahdollisimman paljon, kuitenkin niin, ettei sisältö katsojan mieltämänä muutu. Kerromme asiat katsojalle mahdollisimman helposti, ymmärrettävästi ja selkeästi; myös sellaisille katsojille joilla on vaikeuksia ymmärtää akateemista taloustermistöä.”

Päätoimittaja kertoo, että kantelija lähetti samana iltana sähkeestä palautetta. Työttömyyttä käsittelevää sähkettä täsmennettiin palautteen perusteella vielä myöhemmässä lähetyksessä.

Kumpikin muotoilu on päätoimittajan mukaan kontekstin huomion ottaen journalistisesti oikein.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Yleisradio kertoi ajankohtaisista työttömyysluvuista uutissähkeessään, joka perustui Tilastokeskuksen antamiin tietoihin. Sähke kuului kokonaisuuteen, jossa käsiteltiin Suomen taloudellista tilannetta. Sähkeen lopussa todettiin, että alle 24-vuotiaista joka kuudes on työtön. Vaikka kysymyksessä oli uutinen työttömyysasteesta, Yleisradio täsmensi kantelijan huomautuksesta uutissähkettä samana iltana kertomalla, että työvoiman piirissä olevista 15–24-vuotiaista oli syyskuussa ilman työtä joka kuudes.

Julkisen sanan neuvoston mielestä on selvää, että työttömien määrästä Suomessa puhuttaessa tiedetään yleisesti, että työttömiä ovat työvoimaan kuuluvat, ei koko väestö. Kyseessä ei ole olennainen asiavirhe, joka olisi johtanut yleisöä harhaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Katariina Anttila, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Niklas Vainio, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo ja Heikki Vento.