5523/SL/14

Vapauttava

Lehti kertoi törkeistä talousrikoksista tuomitun henkilön nimen. Vankeusrangaistuksen, liiketoimintakiellon ja satojen tuhansien eurojen korvausten sekä tuomitun vastuullisen aseman perusteella nimen paljastaminen ei ollut kohtuutonta.

Kantelu 3.7.2014

Kantelu kohdistuu Pohjalaisessa 4.6.2014 julkaistuun uutiseen ”Talousrikoksista tuli yli kaksi vuotta vankeutta ja isot korvaukset”. Pohjalaisella on kantelun mukaan ollut vahingoittamistarkoitus. Kantelija myös viittaa Ilkasta tekemäänsä kanteluun. Julkaiseminen Pohjalaisessa vahvistaa vahingoittamistarkoitusta, koska kantelija ei ole asunut sen levikkialueella. Uutinen molemmissa lehdissä on sanasta sanaan sama. Julkaisemalla uutisen Pohjalaisessa on kantelun mukaan haluttu varmistaa julkaisemisen tarkoitus eli kantelijan, hänen perheensä ja sukulaistensa vahingoittaminen. Tuomiohan ei ole lainvoimainen, jota ei uutisessa ole mainittu.

Nimeä ei kantelijan mielestä olisi saanut julkaista. Pohjalainenkaan ei ole kesäkuussa 2014 julkaissut yleensä nimiä, vaikka tuomiot ovat olleet kaksi vuotta tai enemmän.

Pohjalaisen vastaus 13.8.2014

Päätoimittaja Toni Viljanmaa vastaa, että Journalistin ohjeiden mukaan rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Viljanmaa perustelee nimen julkaisua rikosten törkeydellä. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus katsoi tuomitun syyllistyneen muun muassa törkeään kirjanpitorikoksen, törkeään veropetokseen ja törkeään velallisen epärehellisyyteen.

Kantelija tuomittiin erilaisista talousrikoksista kahdeksi vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen. Verohallinto perii tuomitulta erilaisia veroja yhteensä 300 000 euron arvosta, ja lisäksi eläkevakuutusyhtiöillä on huomattavat saamiset. Yhteensä vahingonkorvaukset nousevat satoihin tuhansiin euroihin. Pohjalaisella ei päätoimittajan vastauksen mukaan ollut uutisessa vahingoittamistarkoitusta. Lehdellä on merkittävä lukijakunta myös Lapuan alueella, joten tuomiosta kertominen kiinnostaa Pohjalaisen lukijoita ja kuuluu toimittajien työhön.

Ratkaisu

JO 31: Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

Käräjäoikeus tuomitsi kantelijan 2 vuoden ja 3 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, 5 vuoden liiketoimintakieltoon ja noin 440 000 euron vahingonkorvauksiin lähinnä verottajalle ja vakuutusyhtiöille. Tuomiot tulivat törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä veropetoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja kolmesta rekisterimerkintärikoksesta. Oikeuden mukaan kantelija käytti yhtiössä tosiasiallista määräysvaltaa. Kantelija ei pyytänyt uutisessa mahdollisesti olleiden virheiden korjaamista.

Rikoksesta tuomitun nimen julkaisussa on punnittava tekijän asemaa ja tekoja, joista oikeus on hänet tuominnut. Kantelija käytti yhtiössä tosiasiallista määräysvaltaa ja oli vastuussa niin yhteiskunnalle kuin liikekumppaneilleenkin. Häntä voidaan neuvoston mielestä pitää tällä perusteella taloudellisen vallan käyttäjänä. Lisäksi hän on seudulla tunnettu henkilö.

Teot eli rikokset olivat tuomion mukaan suunnitelmallisia ja törkeitä. Ne kohdistuivat myös koko yhteiskuntaan, koska verottajalta jäi saamatta yli 300 000 euron verot. Tämä näkyy, viiden vuoden liiketoimintakiellossa, vankeustuomion ankaruudessa ja vahingonkorvausten määrässä.  Julkisen sanan neuvosto ei pidä kantelijan nimen julkaisua kohtuuttomana.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pohjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Hannu Helineva, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.