5519/SL/14

Vapauttava

Lehti kertoi törkeistä talousrikoksista tuomitun henkilön nimen. Vankeusrangaistuksen, liiketoimintakiellon ja satojen tuhansien eurojen korvausten sekä tuomitun vastuullisen aseman perusteella nimen paljastaminen ei ollut kohtuutonta.

Kantelu 2.7.2014

Kantelu kohdistuu Lapuan Sanomissa 10.6.2014 julkaistuun juttuun “Talousrikoksista vankilaan”. Kantelijan mukaan kirjoituksessa on virheitä. Kantelija kiistää olevansa julkisuuden henkilö. Nimen mainitseminen on vastoin ohjeita ja se on kantelijan mielestä tarkoitettu vain hänen vahingoittamisekseen ja perheenjäsenten leimaamiseksi ja tuskan tuottamiseksi.

Kantelijan mukaan hänen kotipaikkansa on mainittu jutussa väärin. Hän ei ole lapualainen, vaan Kauniaisista, jossa hän on asunut kymmeniä vuosia. Kantelijan ikä on mainittu jutussa väärin. Kirjoituksessa ei kerrottu, että kantelija on valittanut tuomiostaan.

Lapuan Sanomat ei ole ollut yhteydessä kantelijaan ennen uutisen julkaisemista asioiden tarkastamiseksi. Kantelija ei ole vaatinut oikaisua asiavirheisiin, koska ne ovat pieniä verrattuna hänen nimensä julkistamiseen, vahingoittamistarkoitukseen, lähteen salailuun, aseman väärinkäyttöön ja poikkeukselliseen uutisointiin Lapuan Sanomissa.

Lapuan Sanomien vastaus 25.8.2014

Vt. päätoimittaja Leena Hjelt vastaa, että jutun kirjoittanut toimittaja on erikoistunut rikosjuttujen tekemiseen. Juttu perustuu Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden antamaan tuomioon. Vallitsevan käytännön mukaan tuomitun nimi julkaistaan pääsääntöisesti, jos vankeustuomio on yli kaksi vuotta. Lapuan Sanomat pohtii päätoimittajan mukaan nimen julkaisemista silti jokaisessa tapauksessa erikseen. Näin tehtiin myös tällä kertaa.

Lapuan Sanomat päätyi nimen julkaisuun tuomion kovuuden perusteella: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus langetti kantelijalle useista eri rikoksista, mm. törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta, kaksi vuotta ja kolme kuukautta vankeutta. Jutussa mainittiin myös tuomitun aiemmista rikoksista, joiden vuoksi tuomiota on alennettu. Kantelija tuomittiin myös liiketoimintakieltoon sekä tuntuviin korvauksiin.

Kantelija on Lapualla tunnettu henkilö, joka Lapualla mielletään nimenomaan lapualaiseksi.
Nimen julkaisemisella ei ollut minkäännäköistä, ei tahallista eikä tahatonta, tarkoitusta mustamaalata eikä aiheuttaa vahinkoa kantelijan perheelle. Kukaan ei liioin ole hyötynyt nimen julkaisemisesta eikä sitä julkaistu henkilökohtaisessa vahingoittamistarkoituksessa. On selvää, että Lapuan Sanomat seuraa jutun käsittelyn loppuun asti myös muissa oikeusasteissa.

Ratkaisu

JO 31: Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

Käräjäoikeus tuomitsi kantelijan 2 vuoden ja 3 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, 5 vuoden liiketoimintakieltoon ja noin 440 000 euron vahingonkorvauksiin lähinnä verottajalle ja vakuutusyhtiöille. Tuomiot tulivat törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä veropetoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja kolmesta rekisterimerkintärikoksesta. Oikeuden mukaan kantelija käytti yhtiössä tosiasiallista määräysvaltaa. Kantelija ei pyytänyt uutisessa mahdollisesti olleiden virheiden korjaamista.

Julkisen sanan neuvosto ei käsittele jutussa mahdollisesti olleita virheitä, koska kantelija ei ole pyytänyt niiden korjaamista.

Rikoksesta tuomitun nimen julkaisussa on punnittava tekijän asemaa ja tekoja, joista oikeus on hänet tuominnut. Kantelija käytti yhtiössä tosiasiallista määräysvaltaa ja oli vastuussa niin yhteiskunnalle kuin liikekumppaneilleenkin. Häntä voidaan neuvoston mielestä pitää tällä perusteella taloudellisen vallan käyttäjänä. Lisäksi hän oli seudulla tunnettu henkilö.

Teot eli rikokset olivat tuomion mukaan suunnitelmallisia ja törkeitä. Ne kohdistuivat myös koko yhteiskuntaan, koska verottajalta jäi saamatta yli 300 000 euron verot. Tämä näkyy viiden vuoden liiketoimintakiellossa, vankeustuomion ankaruudessa ja vahingonkorvausten määrässä.  Julkisen sanan neuvosto ei pidä kantelijan nimen julkaisua kohtuuttomana.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapuan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Hannu Helineva, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.