5492B/SL/14

Vapauttava

Lehti julkaisi nettisivullaan STT:n uutisen alkoholin aiheuttamista kuluista. Lehti oikaisi juttua, kun STT oli korjannut alkuperäistä uutistaan.

Kantelu 14.4.2014

Kantelijan mukaan HBL:n nettisivuillaan 13.3.2014 julkaisemassa STT:n uutisessa Alkoholen kostar 14 miljarder per år http://hbl.fi/nyheter/2014-03-13/580306/alkoholskadorna-vager-mer-jobben oli virhe sekä otsikossa että sisällössä. Kantelijan mukaan jutussa väitetään, että alkoholikuolemien aiheuttamien elinvuosien menetys ja siitä aiheutuva työvuosien menetys maksavat yhteiskunnalle 14,5 miljardia euroa vuodessa. Kantelijan mukaan ”mieletön arvio on hölynpölyä”.

Kantelija vaati lehteä oikaisemaan jutun 21.3. Lehti korjasi jutun 29.3. saatuaan STT:lta oikaisun. Kantelija ei ole tyytyväinen korjaukseen. Hänen mukaansa jutussa on edelleen sama virhe.

Hufvudstadsbladetin vastaus 12.5.2014

Päätoimittaja Jens Berg toteaa, että HBL julkaisi 13.3.2014 pitkäaikaisen ja luotettavan yhteistyökumppaninsa välittämän uutisen alkoholin käytön taloudellisista vaikutuksista. Juttu otsikoitiin toimituksessa uutisen sisältämän tiedon perusteella seuraavasti: ”Alkoholen kostar 14 miljarder per år”.

Kun kantelija lähetti oikaisuvaatimuksensa toimitukseen 21.3., HBL:n uutispäällikkö otti yhteyttä STT:on. Lehdellä ei ole päätoimittajan mukaan tapana tarkastaa tietotoimiston välittämien uutisten faktoja, mutta jos virheitä havaitaan, lehti ottaa yhteyden STT:on, jotta se voi korjata tekemänsä virheen. Myöhemmin samana päivänä STT:n ruotsinkielisestä toimituksesta oltiin yhteydessä lehteen, ja STT:n päätoimittaja oli päättänyt, että juttuun tehdään korjaus. HBL sai STT:n korjauksen 28.3. ja julkaisi sen seuraavana päivänä.

Kantelijan tyytymättömyys korjaukseen perustuu päätoimittajan mukaan siihen, että kantelija laskee alkoholin negatiivisen vaikutuksen kansantalouteen tiukemmin kuin lehden julkaisema STT:n uutinen. Kantelijan mukaan vain alkoholikuolemien aiheuttamat elinvuosien menetykset aiheuttavat työvuosien menetyksiä ja siten rasittavat kansantaloutta. Päätoimittajan mukaan lehden julkaisemassa jutussa ei ole rajattu kysymystä näin.

Päätoimittajan mukaan lehti ei ole rikkonut Journalistin ohjeita JO 20 tai 12. Lehti julkaisi oikaisun heti, kun STT teki oman oikaisunsa.

Ratkaisu

Lehden nettisivullaan julkaisema STT:n uutinen perustui eduskunnassa pidettyyn seminaariin. Lehti otsikoi STT:n jutun siinä siteeratun asiantuntijan esitelmän tietojen perusteella. Jutun mukaan seminaarissa puhunut Työterveyslaitoksen pääjohtaja oli sitä mieltä, että alkoholin juomisen vähentymisellä olisi suuri kansantaloudellinen merkitys. Jutussa viitattiin terveyspolitiikan professorin Ilkka Vohlosen laskelmiin, joiden mukaan ”förlusterna för att folk försvinner från arbetslivet på grund av alkoholen kostar up till 14,5 miljarder euro årligen” (hävikki, joka aiheutuu siitä, että väkeä poistuu työelämästä alkoholin vuoksi, on jopa 14,5 miljardia euroa vuodessa).

Julkisen sanan neuvosto huomauttaa, että toisin kuin kantelija esittää, jutussa ei väitetä, että alkoholikuolemien aiheuttama työvuosien menetys maksaa yhteiskunnalle 14,5 miljardia vuodessa. Työelämästä pois jääminen alkoholin vuoksi ei ole sama asia kuin alkoholikuolemien aiheuttama työvuosien menetys.

HBL korjasi jutun, kun STT tarkensi uutisensa tietoja. Korjaus ei kuitenkaan vastaa täysin neuvoston tulkintaa Journalistin ohjeista. Neuvosto kehottaa sen takia HBL:n päätoimittajaa huolehtimaan siitä, että koko toimitus sisäistää Journalistin ohjeet. Neuvosto myös huomauttaa, että tiedotusvälineen päätoimittaja on vastuussa kaikesta sen julkaisemasta aineistosta, myös tietotoimistojen jutuista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hufvudstadsbladet ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Liina Matveinen, Timo Huovinen, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.