5492A/SL/14

Vapauttava

Suomen Tietotoimiston uutinen käsitteli alkoholin käytön aiheuttamia kuluja yhteiskunnalle. Jutussa oli viittaus Työterveyslaitoksen johtajan pitämään esitelmään. STT korjasi uutistaan, kun Työterveyslaitos oli tarkentanut lukujaan.

Kantelu 14.4.2014

Kantelijan mukaan Hufvudstadsbladetin 13.3.2014 julkaisemassa STT:n jutussa http://hbl.fi/nyheter/2014-03-13/580306/alkoholskadorna-vager-mer-jobben väitetään, että alkoholikuolemien aiheuttamien elinvuosien menetys ja siitä aiheutuva työvuosien menetys maksavat yhteiskunnalle 14,5 miljardia euroa vuodessa. Kantelijan mukaan ”mieletön arvio on hölynpölyä”.

Kantelija vaati 19.3. Suomen Tietotoimistoa korjaaman virheen.  STT sai tiedon Työterveyslaitoksen oikaisusta nettisivuillaan julkaisemaansa pääjohtajan esitelmää (http://hbl.fi/om-hbl/rattelser). 21.3. ja korjasi jutun 28.3.

Kantelija ei ole tyytyväinen korjaukseen. Hänen mukaansa jutussa on edelleen sama virhe.

Suomen Tietotoimiston vastaus 12.5.2014

Päätoimittaja Mika Pettersson kertoo, että STT:n toimittaja osallistui 13.3.2014 eduskunnassa pidettyyn alkoholihaittoja käsitelleeseen seminaariin. Tapahtumasta tehty uutisjuttu perustui myös Työterveyslaitoksen pääjohtaja Harri Vainion ennakkohaastatteluun. Kantelu koskee jutun ruotsinkielistä versiota, jonka FNB otsikoi Alkoholskador väger mer än jobben. Päätoimittajan mukaan otsikko ei ole kiistanalainen.

Kiistanalainen on sen sijaan jutun lause, jossa viitataan terveyspolitiikan professori Ilkka Vohlosen laskelmiin: ”förlusterna för att folk försvinner från arbetslivet på grund av alkoholen kostar up till 14,5 miljarder euro årligen” (hävikki, joka aiheutuu siitä, että väkeä katoaa työelämästä alkoholin vuoksi, on jopa 14,5 miljardia euroa vuodessa). Päätoimittaja selventää, että uutisessa esitetty summa ”esitetään suurimpana tiedossa olevana asiantuntijalaskelmana alkoholihaittojen hinnasta. Ei siis faktana tai jutun pääväitteenä, vaan yhtenä osana uutista ja epävarmassa muodossa upp till.

Päätoimittajan mukaan kantelija oli yhteydessä STT:on 19.3. ja vaati oikaisua juttuun. Päätoimittajan mielestä korjaukseen ei silloin ollut syytä, sillä asiantuntijalähde ja hänen siteeraamaansa tutkija arvioitiin riittävän luotettaviksi, jotta heidän esittämiään lukuja voitiin käyttää uutisessa. Päivittäisessä uutistyössä ei päätoimittajan mukaan ole mahdollista tarkastaa kaikkia asiantuntijoiden esittämiä tietoja muista lähteistä. Siksi päätoimittajan mukaan ei ollut tarvetta oikaisuun, koska STT oli siteerannut asiantuntijalähdettä oikein.

Kantelija oli yhteydessä myös Työterveyslaitokseen. Se päätyi tämän jälkeen tarkentamaan tietojaan, jotka olivat perustuneet tilastojen virheelliseen tulkintaan. Kun STT sai korjauksen tietoonsa 21.3.2014, toimituksessa arvioitiin, että asia vaati oikaisun. Lisäksi STT teki jatkojutun asiasta.

Päätoimittajan mukaan virheen korjaus viivästyi, koska uutisen laatinut toimittaja oli lomalla ja muut toimittajat kiireisiä kehysriihen uutisoinnin vuoksi. Asia haluttiin tarkistuttaa myös alkuperäislähteellä. Oikaisu ja jatkojuttu julkaistiin 28.3.2014.

Kantelija ilmoitti oikaisun luettuaan STT:lle olevansa tyytymätön siihen, koska hän pitää päätoimittajan mukaan Työterveyslaitoksen pääjohtajan lukuja ”hölynpölynä”.

Päätoimittaja katsoo menettelyn olleen Journalistin ohjeiden mukaista, sillä STT:llä ei valitettavasti hänen mukaansa ole sen enempää aikaa kuin asiantuntemustakaan paneutua laskelmiin niin perusteellisesti, että pystyisi arvioimaan yksittäistä kohtaa uutisessa itsenäisesti niin luotettavasti kuin sen korjaaminen vastoin Työterveyslaitoksen näkemystä edellyttäisi.
Kun lähde korjasi tietoa, STT pyrki päätoimittajan mukaan perehtymään asiaan uudelleen riittävän huolellisesti ja julkaisi siitä sekä perinteisen oikaisun että hieman laajemman juttumuotoisen oikaisun.

Ratkaisu

STT:n julkaisema uutinen perustui eduskunnassa pidettyyn seminaariin alkoholikulutuksen aiheuttamista haitoista ja niiden kustannuksista yhteiskunnalle. Jutun mukaan seminaarissa puhunut Työterveyslaitoksen pääjohtaja oli sitä mieltä, että alkoholin juomisen vähentymisellä olisi suuri kansantaloudellinen merkitys. Jutussa viitattiin terveyspolitiikan professorin Ilkka Vohlosen laskelmiin, joiden mukaan ”förlusterna för att folk försvinner från arbetslivet på grund av alkoholen kostar up till 14,5 miljarder euro årligen” (hävikki, joka aiheutuu siitä, että väkeä poistuu työelämästä alkoholin vuoksi, on jopa 14,5 miljardia euroa vuodessa).

Julkisen sanan neuvosto huomauttaa, että toisin kuin kantelija esittää, jutussa ei väitetä, että alkoholikuolemien aiheuttama työvuosien menetys maksaa yhteiskunnalle 14,5 miljardia vuodessa. Työelämästä pois jääminen alkoholin vuoksi ei ole sama asia kuin alkoholikuolemien aiheuttama työvuosien menetys.

STT oikaisi jutussa mainittua lukua, kun pääjohtajan esitelmää oli korjattu TTL:n nettisivuilla. STT:n olisi ollut hyvä toimia nopeammin, mutta oikaisun viivästyminen ei aiheuttanut kohtuutonta haittaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Suomen Tietotoimisto ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Liina Matveinen, Timo Huovinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.