5459/R/14

Langettava

Radiokanavan aamulähetyksessä hämärrettiin toimituksellisen materiaalin ja ilmoituksen rajaa. Toimittajat esittelivät kritiikittömästi tuotetta, jonka mainoskampanja oli samaan aikaan käynnissä kanavalla ja sen nettisivuilla. Toimittajat esiintyivät kaksoisroolissa antamalla kasvonsa ja äänensä mainoskampanjan käyttöön.

Kantelu 24.2.2014 

Kantelu kohdistuu Radio SuomiPopin Aamulypsy-ohjelman osioon, jossa kaksi toimittajaa kertoo kokemuksiaan tietyn merkkisestä autosta. Juontajat kertoivat saaneensa autot yksityiskäyttöönsä ja jutustelivat sen hyvistä ominaisuuksista. Toimittajat kertoivat pikaisesti, että kuuntelijat voivat kilpailuun osallistumalla saada samanlaisen auton käyttöönsä. Keskustelussa mainittiin auton merkki seitsemän kertaa 2 minuutin ja 34 sekunnin aikana.

Kantelijan mukaan Radio SuomiPop on Aamulypsy-ohjelmassaan rikkonut hyvää journalistista tapaa. Hänen mukaansa ohjelman jaksossa, jossa puhutaan yhdestä automerkistä, oli kyse piilomainonnasta eikä radio-ohjelmasta. Kantelija toteaa, että ”juontajat ovat saaneet käyttöönsä autot ja heidän selvästikin pitää ohjelmassa niistä kertoa”.” Pätkässä käydään läpi auton nimi, valmistaja, ominaisuuksia ja kehutaan miten hieno tuote on”.

 Radio SuomiPopin vastaus 17.3.2014

Ohjelmajohtaja Jussi Suvanto vastaa että ”kyseessä ollut juontajien tekemä spiikki oli normaali ohjelman tekijöiden shown luonteen mukainen jutustelu. Esimerkiksi spiikissä käytetty äänensävy ja hän-muodon käyttö autosta paljastaa paljon. Juontajat kertovat myös selvästi missä kuuntelijat voivat osallistua ja voittaa. Se, että he kehuvat autoa, omalla tyylillään, on täysin heidän oma mielipiteensä ja tapa toimia kyseistä viihdeohjelmaa tehtäessä.”

Ohjelmajohtaja toteaa, että radioasemalla oli samaan aikaan käynnissä Seat-kampanja. ”Vastaavanlainen kampanja oli myös keväällä 2013 ja silloin emme saaneet kantelua kuuntelijoilta piilomainonnasta tai palautetta hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.”

Ohjelmajohtajan mukaan aamu- ja ylipäätään radiopersoonien vetovoima perustuu juontajien omiin tarinoihin ja kokemuksiin, joita jaetaan kuuntelijoille”.– ”Kyseinen Seat-keskustelu ei poikkea mitenkään siitä, että persoonat esimerkiksi kertovat pitävänsä jostain kappaleesta tai tv-ohjelmasta ja samaan aikaan kanavalla pyörii artistin tai ohjelman mainontaa.”

Ratkaisu 

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Radiokanavan aamulähetyksessä esiteltiin tietyn merkkisen auton hyviä ominaisuuksia 2 minuutin ja 34 sekunnin ajan. Aamuohjelman tyylin mukaisesti kevyesti toteutetusta keskustelusta kävi ilmi, että sen kahdelle tunnetulle toimittajalle oli annettu yksityiskäyttöön ko. autot, joihin he kertoivat olevansa erittäin tyytyväisiä. Keskustelun jatkuttua puolitoista minuuttia selvisi, että radioaseman nettisivulla oli käynnissä yleisökilpailu, jossa saattoi voittaa ko. auton käyttöönsä. Auton hyvien ominaisuuksien hehkutus jatkui vielä lähes minuutin. Auton tyyppi mainittiin keskustelussa kolme kertaa ja automerkki sen lisäksi viisi kertaa.

Kanavan nettisivulla pyöri samaan aikaan automerkin promootiokampanja, jossa samat toimittajat esittelevät auton tekniikkaa ja ajo-ominaisuuksia videoissa.

Julkisen sanan neuvosto pitää selvänä, että radiokeskustelu oli osa mainoskampanjaa. Toimittajat kehuivat autoa kritiikittömästi ja kehottivat kuulijoita osallistumaan kanavan nettisivulla kilpailuun, jossa palkinnoksi luvattiin sama auto omaan käyttöön. Kanava yhdisti tietoisesti journalistisen ja kaupallisen sisällön siten, että niiden välinen raja hämärtyi. Sallimalla toimittajien esiintymisen kaksoisroolissa kanava asetti vakavasti kyseenalaiseksi toimittajiensa ja oman uskottavuutensa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Radio SuomiPop on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.