5414/SL/14

Vapauttava

Lehti arvioi pääkirjoituksessaan pitkittynyttä riita-asiaa. Kantelija pitää olennaisena asiavirheenä sitä, että pääkirjoituksessa esitettiin kantajalle maksettavaksi tulevat oikeudenkäyntikulut ilman arvonlisäveroa. Lehti kertoi kuluista sekä netissä että painetussa versiossaan, mutta ei linkittänyt tietoa pääkirjoituksen sähköiseen versioon.   

Kantelu 5.2.2014 

Kantelu kohdistuu Loviisan Sanomien pääkirjoitukseen 8.1.2014, jonka otsikko on ”Irtisanomisesta tuli valitettavan lihava riita”. Päätoimittaja käsittelee kirjoituksessaan pitkittynyttä irtisanomiskiistaa ja sen aiheuttamia asianajokuluja Loviisan kaupungille.

Kantelijan vaati Loviisan Sanomia korjaamaan tiedon asianajokuluista, koska niistä puuttui arvolisäveron osuus.

Lehti korjasi tiedon julkaisemalla alv:n määrän erillisessä jutussa lehdessä ja nettilehden Oikaisuja-palstalla. Kantelijan mukaan oikaisu olisi pitänyt tehdä pääkirjoituksessa ja netissä tehty oikaisu olisi pitänyt linkittää alkuperäisen pääkirjoituksen nettiversioon.

Loviisan Sanomien vastaus 18.2.2014

Päätoimittaja Arto Henrikssonin mukaan kantelun kohteena oleva pääkirjoitus ”ei ollut laskelma käräjäkuluista, vaan arviointia pitkäkestoisen ja monisyisen riita-asian pitkittymisestä ja paisumisesta”.  Kirjoituksen tiedot perustuvat päätoimittajan mukaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomioon, jossa kaikki summat on esitetty ilman arvonlisäveroa sekä sen korkoja. Loviisan kaupunki vaatii kantajaa korvaamaan asianajokulut, mutta ei arvonlisäveron osuutta.

Henriksson perustelee jutun korjaamista erillisellä pikku-uutisella ja nettilehden Oikaisuja-palstalla muistuttamalla, että oikeudenkäyntikulujen arvonlisäosuus ei ole olennainen asia kantajan eikä vastaajan, Loviisan kaupungin, kannalta. ”Oikea ja olennainen summa sekä uutisissa että pääkirjoituksessa oli julkaistu nettosumma ilman arvonlisäveroa.”

Päätoimittajan mukaan pääkirjoituksessa ei ollut virhettä, eikä lehdelle syntynyt Journalistin ohjeisiin perustuvaa oikaisuvelvollisuutta.

Ratkaisu

Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. (JO 20)

Kantelija pitää arvonlisäveron puuttumista oikeuskulujen julkaisemisessa pääkirjoituksessa olennaisena asiavirheenä, joka olisi pitänyt hänen mukaansa korjata uudessa pääkirjoituksessa. Lehden oikaisu nettilehdessä olisi kantelijan mukaan pitänyt linkittää asiaa käsittelevään pääkirjoitukseen.

Julkisen sanan neuvoston mielestä Loviisan Sanomilla on ollut perustellut syyt julkaista asianajokulut ilman arvonlisäveroa. Lisäksi lehti on toiminut hyvän journalistisen tavan mukaisesti julkaistessaan kantelijan pyynnöstä arvonlisäveron määrän sekä lehdessä että lehden nettiversiossa. Neuvoston mielestä kyseessä ei kuitenkaan ole olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata lehden pääkirjoituksessa. Nettilehden Oikaisuja-palstalla julkaistuissa lisätiedoissa arvonlisäverosta ei myöskään tarvinnut linkittää alkuperäiseen pääkirjoitukseen.

Neuvosto muistuttaa, että journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.   
 
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. 

 

Ratkaisun tekivät:
Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Pasi Kivioja,Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.