5396/SL/14

Langettava

Kantelija kokee joutuneensa negatiivisen julkisuuden kohteeksi lehdessä ja sen verkkosivuilla julkaistussa virheellisessä tekstiviestissä. Lehti laiminlöi virheen korjaamisen.

Kantelu 1.1.2014

Kantelu kohdistuu Uusi Rauma-lehden ja sen verkkosivujen Kansantekstarit-mielipidepalstalla 21.12.2013 julkaistuun tekstiviestiin. Kantelija kokee joutuneensa erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi ja tulevansa tunnistetuksi tekstistä.

Teksti on osoitettu lakkautetun erikoistavaratalon iäkkäille työntekijöille, ja siinä väitetään, että eläkkeestä kieltäytyneet työntekijät ovat vieneet työpaikan yhdeksältä nuorelta myyjältä toisessa saman yrityksen myymälässä.

Kantelijan ja lehden välisestä kirjeenvaihdosta käy ilmi, että kantelija on huomauttanut lehteä virheellisten tietojen julkaisemisesta. Tekstiviestin julkaisemisen aikaan myymälässä oli vain kuusi työntekijää. Heistä yksi oli 63-vuotias eli mahdollisessa eläkeiässä. Kantelija oli 62-vuotias ja muut huomattavasti nuorempia.

Uusi Rauma -lehden vastaus 24.1.2014

Uusi Rauma -lehden päätoimittaja Pasi Katajamäki toteaa vastauksessaan Julkisen sanan neuvostolle, että Kansantekstarit-mielipidepalstalla ja netissä julkaistusta viestistä ei voi tunnistaa yksittäistä työntekijää millään perusteella. ”Raumalla on 40 000 asukasta ja talousalueella 60 000 asukasta. Ei voi olettaa, että julkaistun tekstiviestin perusteella kymmenien tuhansien ihmisten joukosta tulevat asiakkaat tunnistavat tavaratalon yhden työntekijän, kun viestissä ei ole nimeä eikä muutakaan tunnistamisen mahdollistavaa elementtiä.”

Päätoimittajan mukaan adjektiivi vanha monikkomuodossa käytettynä ei määrittele ketään tavaratalon yksittäistä työntekijää miltään osastolta niin, että hän olisi tunnistettavissa. Tekstiviesti ei loukkaa tai halvenna ketään henkilöä. Se ei myöskään esitä kenenkään toiminnasta valheellista tietoa, kuten kantelija väittää.

Päätoimittaja kiistää, että kantelija olisi vaatinut oikaisua tai omaa kannanottoa. Päätoimittajan mukaan Uusi Rauma ei ole loukannut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20/2011). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).

Päätös perustuu vuoden 2011 ohjeisiin. Uudet Journalistin ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2014 alussa.

Uusi Rauma -lehdessä ja sen nettisivuilla julkaistussa tekstiviestissä väitetään tavaratalon iäkkäiden työntekijöiden vieneen työpaikat yhdeksältä nuorelta saman yrityksen toisessa myymälässä. Tekstiviestin mukaan iäkkäät työntekijät olisivat voineet jäädä eläkkeelle.  Kantelija on vaatinut lehteä oikaisemaan tiedot tavaratalon eläkkeeseen oikeutettujen työntekijöiden määrästä.

Julkisen sanan neuvoston mukaan kantelija ei joutunut erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi, koska hän ei ollut tunnistettavissa Uusi Rauma -lehdessä julkaistusta tekstiviestistä. Tavaratalossa työskenteli tekstiviestin julkaisuaikaan kuusi henkilöä. Vain yhdellä heistä olisi ollut mahdollisuus hakea eläkettä iän perusteella. Kyseessä on olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Uusi Rauma -lehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Anssi Halmesvirta, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Marja Irjala, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.