5381/SL/13

Vapauttava

Lehti kertoi STT:n välittämässä uutisessa albanialaisen huumeviljelmän työntekijöiden sairastuneen kannabismyrkytykseen. Kantelijan yhteydenoton jälkeen STT selvitti asiaa ja julkaisi korjauksen. Kaleva ei heti huomannut korjausta, koska se puuttui normaalista uutispalvelusta. Lehti kuitenkin julkaisi korjauksen myöhemmin.

Kantelu 10.12.2013

Kantelun mukaan Kalevan verkkolehdessä 2.11.2013 julkaistussa uutisessa “Kannabisviljely myrkytti satoja ihmisiä albanialaiskylässä” on virhe. Lehti ei oikaissut virhettä, vaikka lähteenä käytetty STT oikaisi 25.11.2013 virheen. Kantelija huomautti lehteä virheestä 2.12.2013, mutta Kaleva ei vielä sen jälkeenkään tehnyt oikaisua.

Kalevan vastaus 20.12.2013 ja täydennys 26.3.2014 sekä STT:n vastaus 17.12.2014

Päätoimittaja Markku Mantila vastaa, että kantelija on oikeassa. Kalevan verkkosivuilla julkaistussa uutisessa on virheellistä tietoa. Kantelijan lehdelle lähettämän oikaisupyynnön kohtaloa Mantila ei kykene selvittämään. Kuvakaappauksesta näkyy, että se on mennyt osoitteeseen [email protected]. Miksi se ei ole sieltä kääntynyt verkkotuottajalle, on arvoitus. Printissä uutista ei alun perinkään julkaistu. Uutinen on verkossa oikaistu 13.12.2014

Muilta osin Mantila viittaa STT:n päätoimittajan Mika Petterssonin vastaukseen, joka on seuraava:

STT uutisoi 2.11.2013 albanialaisessa kylässä tapahtuneesta myrkytyksestä Reutersin ja AFP:n juttujen pohjalta. Uutisen mukaan sadat kyläläiset olisivat sairastuneet kannabiksen viljelyn ja käsittelyn aiheuttamaan myrkytykseen. Jutun kärkilauseessa käytettiin sanaa ”kannabismyrkytys”, jota myös AFP käyttää uutisessaan (cannabis intoxication). Reutersin uutisessa syyksi mainitaan Petterssonin mukaan ”disorders from hashish”.
 
STT:n toimitus sai jutusta palautetta, jolloin tarkistettiin, että juttu oli oikeellinen verrattuna uutistoimistolähteisiin. Samoin Petterssonin mukaan tarkistettiin, että termi ”kannabismyrkytys” on olemassa Duodecimin luokituksessa. Toimittaja vastasi palautteen antajalle ja lähetti hänelle AFP:n alkuperäistekstistä virkkeet, johon kiistanalainen kohta perustui. 
 
Pettersson vastaa, että asiaa päätettiin edelleen selvittää kotimaisilta päihdeasiantuntijoilta. Tämä kesti valitettavan kauan, ja juttu oikaistiin näiden tietojen perusteella vasta 25.11.2013. Kansainväliset uutistoimistot eivät ainakaan STT:n oman seurannan mukaan uutista oikaisseet.
 
STT:n oikaisu lähetettiin normaalisti uutispalvelussa, ja siinä mainittiin alkuperäisen jutun päivämäärä. Lisäksi oikaisu oli listattuna illan korjaus- ja oikaisukoosteessa. STT on syksystä 2013 asti lähettänyt tätä koostetta asiakkailleen kello 20 joka ilta, jotta päivän korjaukset ja oikaisut varmasti huomattaisiin asiakasmedioiden toimituksissa.
 
Pettersson kirjoittaa, että inhimillisen virheen takia oikaisu jäi kuitenkin tuolloin julkaisematta STT:n erillisissä nettiuutisissa. Oikaisujen julkaisemisesta nettiuutisessa on tarkka ohjeistus. Tapauksen vuoksi Pettersson lupaa vielä kehittää uutistoimiston prosesseja niin, etteivät oikaisut missään tilanteessa jäisi huomaamatta nettiuutisissa.
 
Oikaisu julkaistiin myös STT:n nettiuutisissa 13.12.2013 eli heti, kun erehdys oli havaittu.

Ratkaisu

Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka (JO 13). Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Kaleva julkaisi 2.11.2013 STT:n uutisen, jonka lähteinä olivat AFP ja Reuters. Uutisen mukaan työskentely huumeviljelmällä vei satoja ihmisiä sairaalaan kannabismyrkytyksen vuoksi. Selviteltyään asiaa STT julkaisi 25.11.2013 uutiseen korjauksen. Se perustui suomalaisen päihdeasiantuntijan lausuntoon, jonka mukaan kannabismyrkytystä ei voi saada viljelytöissä. Kantelija huomautti Kalevaa 2.12.2013 sähköpostitse oikaisun puuttumisesta. STT:n oikaisu tavoitti Kalevan vasta joulukuussa. Lehti julkaisi 13.12.2013 oikaisun.

Neuvostolla oli käytössään alkuperäiset Reutersin ja AFP:n jutut ratkaisua tehtäessä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Kalevan tekninen tapa korjata virhe täyttää vuonna 2013 voimassa olleiden Journalistin ohjeiden vaatimukset. Korjaus on julkaistu alkuperäisen uutisen lopussa. Lisäksi lehti on julkaissut erillisen oikaisun, johon alkuperäisen uutisen linkki johtaa. Erillisen oikaisun olisi selvyyden vuoksi voinut vielä linkittää alkuperäiseen uutiseen. Lukijalle tulee kuitenkin selväksi, mikä alkuperäinen virhe oli ja kuinka se korjattiin.

Alkuperäisen uutisen STT:lle välittäneet Reuters ja AFP eivät korjanneet tai täydentäneet sitä. Uutisen omille asiakkailleen Suomessa välittänyt STT laati oikaisun, mutta sen selvittelyyn meni kolme viikkoa. Tietotoimistossa tehdyn jakeluvirheen vuoksi oikaisu ei heti tavoittanut kaikkia toimituksia. Kantelija huomautti Kalevaa sähköpostitse viikko STT:n oikaisun jälkeen, mutta verkkotoimitus ei sitä huomannut.

Julkisen sanan neuvosto korostaa, että virhe on korjattava yleensä heti. Tässä tapauksessa korjauksen viipymisestä ei kuitenkaan voi katsoa aiheutuneen erityistä haittaa. Lisäksi viivästyminen johtui useista peräkkäisistä inhimillisistä erehdyksistä eri organisaatioissa. Tämän takia neuvosto katsoo, että kaikkine puutteineenkin virheen korjaus oli riittävä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kaleva ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Timo Huovinen, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Anssi Halmesvirta, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.