5374/SL/13

Vapauttava

Lehti kertoi nimeltä mainiten yrityksen toimitusjohtajaan kohdistuvista talousrikosepäilyistä, jotka olivat tulossa lähiaikoina käräjäoikeuden käsittelyyn. Uutisen tiedot pitivät paikkansa. Nimen julkaisu ennen oikeuden istuntoa ei ollut kohtuutonta.

Kantelu 6.12.2013

Kantelijan mukaan Juvan Lehdessä 21.11.2013 julkaistussa kirjoituksessa on rikottu Journalistin ohjeiden kohtaa 32. Kantelija vetoaa myös JSN:n antamaan periaatelausumaan ”Nimi rikosuutisissa”. Kyseisessä rikosuutisessa toimittaja on päättänyt julkaista rikoksesta epäillyn nimen, vaikka se ei ole millään tavoin perusteltua. Kyse on pk-yrityksestä ja niin sanotusti tavallisesta kansalaisesta, joten ei voida väittää, että yleinen etu olisi vaatinut nimen julkaisemista. Nimen julkaiseminen on tässä tapauksessa aiheuttanut kohtuutonta kärsimystä paitsi rikoksesta epäillylle, myös hänen läheisilleen. Mainittakoon erikseen, että jutun tuomioistuinkäsittely ei ole vielä alkanut.

Juvan Lehden vastaus 9.1.2014

Päätoimittaja Antero Heikkinen vastaa, että Juvan Lehti on yhden ainoan kerran uutisoitunut asiasta. Yhden palstan uutiseen ”lipsahti” rikosepäillystä epäillyn, yhtiön entisen omistajan ja johtajan nimi. Tämä kummeksui nimen mainitsemista marraskuussa lähettämässään sähköpostissa. Päätoimittaja kertoo vastanneensa hänelle anteeksipyynnön kera pahoitellen, että kyseessä oli työtapaturma.

Päätoimittaja kertoo tuntevansa henkilökohtaisesti rikoksesta epäillyn 20 vuoden ajalta ja tehneensä hänen kanssaan hyvää yhteistyötä. Heikkisellä ei ollut rikosepäilyjen vallitessakaan mitään syytä vahingoittaa epäiltyä eikä hänen läheisiään.

Ratkaisu

Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).

Juvan Lehti kertoi uutisessaan, että naapurikunnassa toimivan yrityksen toimitusjohtajaa ja pääomistaja koskevien talousrikosepäilyjen käsittely oli alkamassa käräjäoikeudessa. Uutisen mukaan syyte oli tulossa ainakin törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksesta. Epäilty mainittiin nimeltä. Yritystä, sen pääsemistä yrityssaneerauksen ja ajautumista konkurssiin oli seurattu muissa tiedotusvälineissä jo vuosia. Myös konkurssin jälkeen paljastuneita, entiseen toimitusjohtajaan kohdistuneita talousrikosepäilyjä käsiteltiin alueen tiedotusvälineissä ja laajemminkin nimeltä mainiten.

Nimen suojasta päätettäessä on otettava huomioon epäillyn asema, teon laatu, ajankohta ja uutisen totuudenmukaisuus. Julkisen sanan neuvoston selvityksen mukaan Juvan Lehden uutisen tiedot pitivät paikkansa. Epäilty oli paikallisesti merkittävän ja valtakunnallisestikin tunnetun yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja, joten asemansa vuoksi hänen nimensä julkaisukynnys oli madaltunut. Epäillyt teot kohdistuivat yksityisten tahojen lisäksi myös viranomaisiin. Näillä perusteilla neuvosto pitää perusteltuna nimen julkaisua ennen oikeudenkäyntiä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Juvan Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Timo Huovinen, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Anssi Halmesvirta, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.