5372/SL/13

Vapauttava

Uutista seuranneella kommenttipalstalla käytiin keskustelua kirkkoherrasta tehdystä kantelusta ja yhdestä kantelun tekijästä. Toimitus poisti kaksi viestiä kantelijan pyynnöstä. Jäljelle jääneet viestit eivät loukanneet yksityisyyden suojaa.

Kantelu 4.12.2013

Kantelu kohdistuu Kankaanpään Seudun verkkokeskustelupalstaan 2.11.2013, jolloin käytiin keskustelua uutisesta “Kiista kirkkoherran toimista jatkuu Kankaanpäässä”. Toimitus hyväksyi nimettömiä kirjoituksia joissa “haukutaan” nimellä mainittua henkilöä. Lisäksi hyväksytyt kirjoitukset eivät kantelun mukaan mitenkään liity aiheeseen. Kantelija katsookin, että toimituksen valvonta lehden verkkokeskustelupalstalla on pettänyt.

Kantelija pyysi asiattomien viestien poistamista.

Kankaanpään Seudun vastaus 3.1.2014

Päätoimittaja Seppo Kummala vastaa, että verkkokeskustelu alkoi uutisesta, jossa lehti kertoi kirkkoherrasta tuomiokapituliin tehdystä kantelusta. Julkisen sanan neuvostoon kantelun tehnyt henkilö on mukana myös tuomiokapituliin tehdyssä kantelussa. Kantelija teki toimitukseen ilmoituksen ”asiattomista viesteistä”. Päätoimittaja kertoo myös käyneensä kantelijan kanssa sähköpostikeskustelua.

Nimettömien kommenttien käyttäminen on Kankaanpään Seudun linjan mukaisesti mahdollista ja varsin yleinen tapa osallistua nettikeskusteluun. Lehti kuitenkin suosii nimellä kirjoittamista, etenkin mikäli kirjoituksessa viitataan tunnistettavaan tahoon. Kantelijan kohdalla julkaisukynnys on matalampi kuin ”tuntemattoman” henkilön, koska tämä on poliittisen toimintansa ja asemansa vuoksi julkisuuden henkilö. Hän on aktiivinen kunnallispoliitikko, kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston jäsen.

Kantelija pyysi poistamaan seuraavat kommentit, joita toimitus ei pyynnöistä huolimatta poistanut:
”N.N. persu nykyään? Muistan, että ennen kokoomus, mikä lie tuuliviiri tuokin mies. Haluaa yksityisiä hoivapalveluita paikkakunnalle, menis kattoon attendoa nyt ja miettis viihtyisikö moisessa hoidossa. Tuommonen kehtaa vielä puuttua arvon kirkkoherran toimiin. Häpeä vanha mies.” ja “Mikä tässä kiikastaa N.N.? Alkosta saa viinaa, kaupasta ruokaa, vettä saa hanasta ja bensaa huolto-asemilta. Eikö kirkosta kuulu saada Jumalan sanaa, apua niille jotka sitä pyytävät ja tarvitsevat… Raamatun ja Jeesuksen sanoin “Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat”.
 
Päätoimittaja ei poistanut ensimmäistä kommenttia, koska N.N. on perussuomalainen ja oli aiemmin kokoomuslainen kunnallispoliitikko. Yksityiset hoivapalvelut ovat olleet paikallinen kunnallispoliittinen kiistelyn aihe, jonka kannat ovat päätoimittajan mukaan tulleet julki poliittisessa päätöksenteossa. Ehdokastiedoissaan 2012 kuntavaaleissa N.N. ilmoitti julkisesti ikänsä, 70 vuotta. Toinen kommentti on henkilökohtainen mielipide, joka ei kohdistunut kantelijaan.

Päätoimittaja poisti kantelijan pyynnöstä kaksi kommenttipuheenvuoroa.

Lisäksi Kummalan vastauksen mukaan kaikki kommentit eivät toki liity suoraan tuomiokapituliin tehtyyn kanteluun, vaan uutiseen seurakunnan vallankäytöstä sekä sen ympärillä vellovasta kiistelystä. Uutinen tuomiokapituliin tehdystä kantelusta oli yksi uutinen muiden joukossa, jossa toimitus kertoo eri vaiheista, joita seurakunnassa käydään. Asia mainitaan jo otsikossa. Kokonaisuudessaan keskustelu päätoimittajan mukaan pyörii kylläkin saman aiheen ympärillä: seurakunnan päätöksenteossa esiintyvistä sisäisistä jännitteistä ja vallankäytöstä.
 
Päätöksen julkaistavista kommenteista tai keskustelun lopettamisesta tekevät toimitus ja päätoimittaja. Ilmoitus asiattomasta kommentista ei saa päätoimittajan mielestä olla automaatti viestin poistamiseen, vaan myös viestin poistaminen tulee tehdä journalistisin perustein. Jokainen tehty ilmoitus tarkistetaan ja arvioidaan uudelleen.

Käydyn sähköpostikeskustelun jälkeen kantelija ei ole ollut yhteydessä toimitukseen, eikä vaatinut asialle muuta korjausta. Kommentointi- eli vastausmahdollisuus keskusteluun hänellä on ollut koko ajan. Hän on myös aiemmin osallistunut verkkokeskusteluun.

Ratkaisu

Toimituksen tulee seurata verkkosivujaan sekä pyrkiä estämään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa loukkaavien sisältöjen julkaiseminen. Syrjinnän lisäksi ihmisarvoa loukkaavat esimerkiksi väkivaltaan yllyttävät sekä yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvat vihaa lietsovat sisällöt (Journalistin ohjeiden liite: Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla, kohta 1). Toimituksen tulee viipymättä poistaa sen tietoon tulleet ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavat sisällöt (Journalistin ohjeiden liite: Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla, kohta 2).

Kankaanpään Seudun uutisessa kerrottiin tuomiokapituliin tehdystä kantelusta, jossa myös tämän kantelun tehnyt henkilö oli osallisena. Uutista seuranneessa keskustelussa kantelijan toimintaa ja myös hänen persoonaansa arvioitiin kriittiseen sävyyn. Toimitus poisti kantelijan pyynnön jälkeen osan häntä koskeneista verkkokommenteista, mutta ei kaikkia. Kankaanpään Seudun verkkokeskusteluun voi osallistua nimettömänä. Keskustelu on ennakkoon moderoitu eli toimitus lukee kommentit ennen julkaisua. Lukijoilla on Journalistin ohjeissakin edellytetty mahdollisuus ilmoittaa asiattomista viesteistä.

Neuvosto ei ota kantaa toimituksen poistamiin viesteihin, koska ne eivät keskusteluketjussa enää ole.

Kantelija on keskeinen seurakuntapäättäjä ja mukana myös kunnallispolitiikassa. Tämän vuoksi hänen pitää kestää varsinkin toimintaansa mutta myös henkilöönsä kohdistuvaa kritiikkiä. Viittaukset kantelijan poliittiseen toimintaan ja hänen persoonaansa eivät Julkisen sanan neuvoston mielestä loukanneet hänen yksityisyyden suojaansa viesteissä, jotka toimitus päätti jättää keskusteluketjuun. Toimituksen olisi ollut kohtuullista poistaa kommentti kantelijan iästä, koska siinä liikuttiin ihmisarvon loukkauksen rajamailla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kankaanpään Seutu ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.