5357/R/13

Langettava

Toimittaja kehui kesken radiojuonnon tietyn merkkistä ja mallista tablettitietokonetta. Samaan aikaan kanavalla oli menossa kyseisen laitteen mainoskampanja. Radiokanava ei pitänyt selkeänä toimituksellisen aineiston ja kaupallisen sisällön välistä rajaa.

Kantelu 20.11.2013

Kantelu kohdistuu NRJ-radiokanavalla 20.11.2013 noin kello 13.50 esitettyyn juontoon. Kantelijan mukaan toimittaja kertoi spiikissään, musiikin ja mainosten välissä, lyhennetysti näin: ”Mulla on Samsung Galaxy Note 2014 Edition ja tällä on niin helppo tehdä taulukoita… kun kytken kotona vielä Samsung LED-TV:seen niin saan katsella siitä”.

Kantelijan mielestä NRJ:n juonto täyttää piilomainonnan kriteerit. Missään kohdassa ei mainittu sponsoroinnista. Hetkeä myöhemmin muiden mainosten seassa tuli vielä Samsungin mainos samasta tuotteesta. Mainoksessa viitattiin NRJ:n verkkosivuille, mikä on kantelun mukaan yleinen käytäntö kanavan mainoksissa.

NRJ:n vastaus 16.1.2013

Ohjelmajohtaja Jani Jääskeläinen toteaa, että neuvosto pyytää selvitystä 20. marraskuuta 2013 NRJ:n Päivä -nimisessä ohjelmassa esiintyneestä toimittajan puheosuudesta. Selvityksessä pyydetään kertomaan, mikä yhteys toimittajan ohjelmassa mainitsemalla ja henkilökohtaisesti käyttämällä laitteella oli samaan aikaan taajuudella meneillään olevaan Samsung -kampanjaan.

Jääskeläisen vastauksen mukaan Radio NRJ:llä käynnissä olleen Samsung -kampanjan aikana kanavan juontajille annettiin testikäyttöön Samsungin tablettitietokone. Juontajat saivat tutustua laitteeseen tietyn ajan ja he saivat halutessaan kertoa käyttökokemuksistaan lähetyksessä.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

Toimittaja kertoi juonnossa muun muassa seuraavaa:
”Mull on tällä viikolla ollu äärimmäisen hieno tilaisuus tutustua uudesta uusimpaan tekniikkaan. Mullon tämmönen Samsungin Galaxy Note 2014 Edition käytössä, tämmönen tabletti. Tää on äärimmäisen hyvä muun muassa bisnekäyttöön tää juttu, – – pystyy luomaan taulukoita helposti ja sit tässä on tämmönen S-Note-ohjelma, täs on tämmönen kynä, jolla loin taulukon mun kuukausittaisista menoista. – – sitä on äärimmäisen yksinkertainen luoda. – – mull on Samsungin LED-tv kotona ja mä kytken nää laitteet toisiinsa – – .”
Samaan aikaan radiokanavalla oli menossa saman valmistajan mainoskampanja

Journalistin ohjeiden mukaan toimituksellisen aineiston ja maksettujen mainosten raja on pidettävä selvänä. Julkisen sanan neuvosto korostaa, että kyse on journalismin ja tiedotusvälineiden luotettavuudesta ja uskottavuudesta yleisön silmissä.

Radiotoimittaja kehui juonnossa käytössään ollutta tablettia kritiikittömästi, mainosmaisesti ja ilman vertailupohjaa. Toimittaja mainitsi myös, että hänellä on kotonaan samanmerkkinen televisio. Samaan aikaan radiokanavalla oli menossa tablettitietokoneen ja television valmistajan mainoskampanja. Tämä oli omiaan synnyttämään vaikutelman, että toimittaja oli valjastettu palvelemaan mainostajaa.  NRJ ei neuvoston mielestä pitänyt kaupallisen sisällön ja toimituksellisen aineiston rajaa selvänä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että NRJ on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa radiokanavalle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jyrki Huotari, Hannele Haanpää-Holappa, Ulla Järvi, Marko Forss, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Hannu Helineva, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.