5317/SL/13

Vapauttava

Lehden keskustelupalstalla netissä julkaistiin kommentti, jota kantelija piti uhkaavana. Lehti poisti kommentin kantelijan pyynnöstä, vaikka Journalistin ohjeet eivät olisi siihen velvoittaneetkaan.

Kantelu 11.10.2013  

Kantelijan mielestä 9.10.2013 ilmestyneeseen uutiseen ”Rovaniemen keskustan hotellihankkeet: City-hotelli eturivissä liikkeelle” liitetyssä nettikeskustelussa julkaistiin hänestä asiaton kommentti.  Kommentissa arvosteltiin kantelijan kansalaisaktiivisuutta kaavoitusasioissa.  Hän kiinnittää huomiota kommentin seuraavaan kohtaan: ”Eikö [kantelijaa] ja muita julkisuudessa patsastelevia tapavalittajia voitaisi yleishaitallisina henkilöinä poistaa Rovaniemeltä ja mielellään koko entisen Lapin läänin alueella.” Kantelijan mukaan kyse oli uhkauksesta ja vihakirjoituksesta, joka on aiheuttanut ahdistusta myös hänen puolisolleen.
Kantelija pyysi päätoimittajaa poistamaan viestin. Viesti poistettiin, mutta kantelija tulkitsee päätoimittajalta saamansa vastauksen siten, että olisi tavallaan itse ansainnut vihakirjoituksen kärjekkäillä mielipiteillään. Kantelija on hämmentynyt vastauksesta. Hän kuvailee itseään yksityishenkilöksi, joka työskentelee opettajana ja joka on aktiivisesti ja omalla nimellään ottanut kantaa kotikaupunkinsa asioihin. Lapin Kansan tekstiviestipalstalla on hänen mukaansa toistuvasti julkaistu loukkaavia viestejä, mutta lehti on pahoitellut niitä jälkikäteen. ”Näin räikeää henkilööni kohdistuvaa loukkaavaa leimaamista ja uhkausta en muista aiemmin nähneeni”, kantelija kirjoittaa.

Lapin Kansan vastaus 5.11.2013

Päätoimittaja Antti Kokkonen kertoo, että lehdellä on kaksiportainen moderointi. Ensimmäinen on ulkoistettu ennakkomoderointi, jonka on tarkoitus poistaa asiattomat kommentit. Sen lisäksi lehti käyttää jälkimoderointia, eli toimitus poistaa asiattomia kommentteja, jos se huomaa ne itse tai saa niistä palautteen.  Kokkonen kirjoittaa, että moderoijille annetun ohjeen mukaan niin sanottuja tavallisia ihmisiä ei saa arvostella nimettömissä nettikommenteissa. Julkisuuden henkilöitä ja merkittävää julkista valtaa käyttäviä henkilöitä sen sijaan saa arvostella myös nimimerkin suojista.

Kokkonen kirjoittaa, että kantelija ei ammattinsa puolesta ole julkisuuden henkilö. Päätoimittajan mielestä kantelija on kuitenkin profiloitunut voimakkaaksi paikalliseksi mielipidevaikuttajaksi yleisönosastokirjoitustensa vuoksi. Kokkosen mukaan kantelija on esiintynyt Lapin Kansan jutuissa kaavavalituksen tekijänä sekä toiminut aiemmin kunnallispolitiikassa ja kaupunginvaltuutettuna. Näistä syistä Kokkonen pitää kantelijaa erityisesti kaavoitusta käsittelevissä jutuissa julkisuuden henkilönä. Tästä huolimatta hän päätti pyynnön jälkeen poistaa kantelijan loukkaavaksi kokeman kommentin netistä. Aikaa kommentin julkaisemisesta sen poistamiseen kului alle vuorokausi.

Päätoimittajan mielestä nettikommentti ei sisältänyt uhkausta tai aikomusta ryhtyä toimenpiteisiin. ”Kyseessä on pikemmin kärjekäs ja provokatiivinen tapa ilmaista se, että nettikommentin kirjoittaja on jyrkästi eri mieltä kantelijan kanssa”, Kokkonen kuvailee. Hänen mukaansa lehti on selkeästi erottanut toisistaan toimituksen aineiston ja siitä käytävän keskustelun.

Ratkaisu

Ote Journalistin ohjeiden liitteestä: 1. Toimituksen tulee seurata verkkosivujaan sekä pyrkiä estämään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa loukkaavien sisältöjen julkaiseminen. Syrjinnän lisäksi ihmisarvoa loukkaavat esimerkiksi väkivaltaan yllyttävät sekä yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvat vihaa lietsovat sisällöt. 2. Toimituksen tulee viipymättä poistaa sen tietoon tulleet ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavat sisällöt. 3. Lapsille ja nuorille suunnattuja verkkopalstoja on valvottava erityisen huolellisesti. 4. Yleisölle on varattava mahdollisuus ilmoittaa toimitukselle asiattomasta sisällöstä niin, että ilmoittaja saa siitä vahvistuksen. 5. Yleisölle varattujen palstojen ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä tiedotusvälineiden verkkosivuilla.

Lehti julkaisi aamulla nettijutun Rovaniemen hotellisuunnitelmista. Kantelun kohteena oleva kommentti ilmestyi viisi tuntia myöhemmin. Siinä arvosteltiin kantelijaa, joka on suhtautunut kriittisesti hotellihankkeisiin. Kommentti ehti olla palstalla viiden tunnin ajan, ennen kuin kantelija pyysi päätoimittajalta sen poistamista. Päätoimittaja vastasi kantelijalle klo 22.47. Kommentti poistettiin seuraavana päivänä klo 10.10.

Kantelija ei itse osallistunut tähän keskusteluun. Neuvosto pitää sen takia asiaankuulumattomana hänen luonnehtimistaan ”yleishaitalliseksi henkilöksi”, jonka voisi ”poistaa” asuinseudultaan. Sen sijaan neuvosto ei jaa kantelijan näkemystä, jonka mukaan kommentti olisi yllyttänyt väkivaltaan tai ollut vihapuhetta. Kommentoija haukkui samalla myös nimeltä mainitsemattomia ”tapavalittajia”, mutta hän ei suoranaisesti uhkaillut ketään. Kysymys oli Rovaniemellä tunteita herättävästä asiasta, johon kantelija on ottanut kantaa.

Kantelija on toiminut kunnanvaltuutettuna 70- ja 80-luvuilla ja eronnut puolueensa jäsenyydestä jo 90-luvulla. Sen takia kantelijaa ei voi enää rinnastaa varsinaisiin vallankäyttäjiin. Kansalaisaktiivina hänen tulee kuitenkin sietää myös kriittisiä kommentteja. Tässä tapauksessa päätoimittaja päätti kuitenkin poistaa kommentin, vaikka Journalistin ohjeiden liite ei olisi häntä siihen velvoittanutkaan.
 
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Marja Irjala, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.