5239/SL/13

Langettava

Lehti kertoi, että 90-luvun lamassa kaatui satoja tuhansia suomalaisia pienyrityksiä. Luku korjattiin kymmeniksi tuhansiksi painetussa lehdessä, kun kantelija pyysi virheen korjausta. Verkossa virhe korjattiin vasta kolme kuukautta myöhemmin.

Kantelu 8.8.2013

Kantelu kohdistuu Lapin Kansassa 20.7.2013 julkaistuun kolumniin “Helppo syntipukki”. Tekstissä käsitellään 1990-luvun lamaa. Kirjoituksen mukaan tällöin Suomessa kaatui satojatuhansia pienyrityksiä. Luku on kantelun mukaan väärä. Kantelija pyysi sähköpostitse toimitusta korjaamaan perättömän tiedon, mutta kantelijan viesteihin ei ole reagoitu.

Lapin Kansan vastaus 3.9.2013

Päätoimittaja Antti Kokkonen vastaa, että kantelijan otettua yhteyttä päätoimittajaan toimitus ja kolumnin kirjoittaja kävivät viipymättä aiheesta kriittisen keskustelun.  Todettiin, että maininta ”sadoista tuhansista” kaatuneista yrityksistä on kokoluokaltaan virheellinen. Kantelussa sanotaan, että Lapin Kansa olisi jättänyt virheen korjaamatta ja kantelijan korjauspyyntöihin reagoimatta. Kumpikaan väite ei pidä paikkaansa. Lapin Kansa oikaisi kolumnin virheellisen tiedon 26.7.2013.

Oikaisun teksti on seuraava: “Pääkirjoitussivulla Jouko Kurpan kolumnissa (Pohjoista puhetta 20.7.) kuvailtiin, miten 1990-luvun talousmenossa satojatuhansia pienyrityksiä kaatui. Tarkempi määre voisi olla kymmeniätuhansia. Suomen Yrittäjien mukaan maassamme toimii noin 310 000 pk-yritystä”. Virhe korjattiin, ja lukijalle kerrottiin vielä taustatiedoksi nykyinen pk-yritysten määrä Suomessa.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Lehden kolumnissa mainittiin, että 90-luvun lamassa kaatui satoja tuhansia suomalaisia pienyrityksiä. Kantelijan huomautettua toimitusta lehti julkaisi painetussa versiossa oikaisun, jossa oikeaksi luvuksi sanottiin kymmeniä tuhansia. Verkkoversiosta virhe korjattiin vasta lokakuun lopussa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että kolumnissa oli olennainen asiavirhe, joka oli syytä korjata. Journalistin ohjeiden kohta 20 velvoittaa tiedotusvälineen korjaamaan virheen “heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut”. Lapin Kansa korjasi virheen riittävän nopeasti painetussa lehdessä. Verkossa virheen välitön korjaus kuitenkin laiminlyötiin ja oikaisu julkaistiin vasta neuvoston toimiston yhteydenoton jälkeen noin kolme kuukautta liian myöhään.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Hannu Helineva, Timo Huovinen, Riikka Kaihovaara, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Veikko Valtonen ja Heikki Vento.