5161/TV/13

Vapauttava

Verkkosivulla julkaistiin uutinen saman konsernin elokuvapalvelusta. Sen sisältö oli osin kritiikitöntä, mutta konserniyhteys tehtiin lukijoille selväksi. Kysymys ei ollut piilomainonnasta. 

Kantelu 18.3.2013

Kantelijan mielestä 18.3.2013 julkaistu juttu ”Filmnet haastaa Netflixin – ennakkotuntuma netin uudesta leffapalvelusta” oli piilomainontaa. Hän pitää uuden tuotteen uutisointia perusteluna, mutta ei hyväksy tapaa, jolla aihetta käsitellään. Kantelija huomauttaa, että sivulla mainitaan videopalvelun kuuluvan samaan konserniin MTV3:n kanssa, mutta tämä ei hänestä poista eettistä ristiriitaa. ”Toimittaja ei tunnu edes pyrkivän objektiivisuuteen eikä perustele tekemiään havaintoja ja tulkintoja, joilla hän testaamaansa tuotetta kuvailee”, kantelija kirjoittaa.

MTV3:n vastaus 12.4.2013

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila katsoo, että uutinen ei ollut piilomainontaa, koska heti jutun alussa toimittaja kertoi elokuvapalvelun kuuluvan MTV Median tarjoamiin palveluihin. Ylä-Anttila pitää uutista lukijan palvelemisena. Siinä selvitettiin, että Filmnet ja kaksi muuta tuotetta ovat uusia internetin kautta toimivia tilausvideopalveluita, joita ei ole aikaisemmin ollut tarjolla. Päätoimittajan mielestä uusien jakelutapojen ja kulutustottumusten esittelyllä on myös uutisarvoa.

IT-osastolla julkaistussa uutisessa arvioitiin Ylä-Anttilan mukaan asiallisesti ja yksityiskohtaisesti verkkopalvelun toiminnallisuutta ja käyttöä – samaan tapaan kuin muitakin teknologiatuotteita. Filmnetiä myös vertailtiin muihin verkkopalveluihin. Ylä-Anttilan mielestä vertailussa kävi ilmi, että siltä puuttuu kilpailijoilta löytyviä ominaisuuksia, laitetuesta lähtien. Jutussa myös mainittiin, että kysymys oli kilpailijaa kalliimmasta palvelusta.

Ratkaisu

Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi (JO 6). Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

Uutinen kertoi, että Suomessa oli tuolloin tarjolla kaksi merkittävää videotilauspalvelua, HBO Nordic ja Netflix.  Näiden lisäksi markkinoille oli tulossa uusi palvelu, joka todettiin jutussa MTV Median lanseeraukseksi. Toimittaja ”otti tuntumaa” uuteen tuotteeseen, kuvaili sen ominaisuuksia ja päätyi seuraavaan lopputulokseen: ”Filmnet on erittäin tervetullut lisä internetin tilausvideopalveluiden kasvavaan joukkoon. Helppokäyttöinen palvelu tarjoaa runsaasti kiinnostavia uutuusohjelmia sekä katseluelämyksiä, ja lisäksi se on kilpailukykyisesti hinnoiteltu.” Uutuustuotteen kerrottiin myös häviävän joiltakin ominaisuuksiltaan kilpailijoille: kesken jääneiden ohjelmien katsomisen jatkaminen onnistuu Netflixissä helpommin kuin Filmnetissä. Lisäksi Netflixin automaattinen laitetuki todettiin kattavammaksi ja hintakin lopulta halvemmaksi. Jutun päätteeksi mainittiin, mitä Filmnetin käyttäminen maksaa.

Juttu kertoi positiiviseen sävyyn ja huomattavan yksityiskohtaisesti uudesta palvelusta, mutta uutinen sisälsi myös kriittisiä huomioita. Siinä oli ylisanojen lisäksi lukijoiden kannalta kiinnostavaa tietoa, ja kokonaisuus pysyi rimaa hipoen journalistisena. Lukijoille kerrottiin, että kysymys oli MTV3:n kanssa samaan konserniin kuuluvasta tuotteesta. Konserniyhteys olisi kuitenkin voitu kertoa selvemmin, jolloin yleisö olisi voinut paremmin arvioida jutun painoarvoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Kari Heino, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Marja Irjala, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento