5141/SL/13

Vapauttava

Lehti haastatteli yrittäjiä ja julkaisi samalla aukeamalla myös kyseisten yritysten ilmoitukset. Journalistinen sisältö ja markkinointiaineisto erottuivat riittävästi toisistaan.

Kantelu 23.2.2013

Kantelijan mielestä 20.2.2013 ilmestyneessä lehdessä sekoitettiin yrittäjien haastattelut ja heidän yritystensä ilmoitukset toisiinsa tavalla, jota voi pitää piilomainontana. Kantelija katsoo lehden myös luovuttaneen journalistista päätösvaltaansa yrityksille. Kantelun kohteena olevan jutun otsikko oli ”Mitä odotuksia torin ympäristön valmistumisesta?” ja se esiteltiin yritysten edustajien näkemyksiä.

Viikkosavon vastaus 20.3.2013

Päätoimittaja Tapani Markkanen vastaa, että Kuopion kaupallinen keskusta on ollut vuosien ajan myllerryksen kohteena.  Monet Kuopion torin ympäristön kauppaliikkeet ovat erilaisten remonttien, liikennejärjestelyjen ja aidoitusten vuoksi ajautuneet Markkasen mukaan pahaan ahdinkoon. Tästä syystä ja lukijoita palvellakseen Viikkosavo päätti jo vuonna 2012 alkaa julkaista aukeaman kokonaisuuksia, joiden toimituksellisessa osiossa on haastateltu kivijalkayrittäjien edustajia ja alueen asukkaita. Kantelun kohteena oleva aukeama on yksi esimerkki näistä teemakokonaisuuksista.

Päätoimittaja kiistää jyrkästi luovuttaneensa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Hän kirjoittaa, että yrityshaastattelut on tehty journalistisin perustein ja pitää ilmoituskokonaisuutta omana asianaan. Kantelun kohteena olevalle aukeamalle oli Markkasen mukaan myyty normaalilla tavalla 19 ilmoitusta. Hänen mielestään tällä tavoin lähelle toisiaan sijoitetut ilmoitukset ja toimituksellinen aineisto muodostavat lehden lukijoita palvelevan kokonaisuuden. Lisäksi hän korostaa, että ilmoitukset ja journalistinen sisältö erotettiin selkeästi toisistaan. Päätoimittaja kirjoittaa toimituksellisen osion tarjonneen tiivistetyn katsauksen alueen liikennejärjestelyjen tilanteesta ja muutosaikatauluista.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

Lehden aukeamalla haastateltiin kolmea yrittäjää ja SPR:n veripalvelutoimiston alue-esimiestä. Haastateltavat antoivat Kuopion torin remonttijärjestelyistä apean kuvan ja kertoivat odottavansa parempaa tulevaisuutta. Kolmen haastateltavan kuvat oli otettu liiketiloissa, ja kuvissa näkyi heidän tarjoamiaan tuotteita. Haastattelut veivät vajaan neljänneksen lehden aukeamasta. Loput aukeamasta oli täytetty paikallisten yritysten ilmoituksilla ja kartalla, johon ilmoittajayritykset oli sijoitettu. Kaikkien neljän haastateltavan edustamat yritykset olivat myös ilmoittajia, ja niiden sijainti oli merkitty karttaan.

Haastattelut olivat muutaman lauseen pituisia, eikä niissä harjoitettu mainontaa. Yritysten tuotteita ei myöskään nostettu pääosaan haastateltujen valokuvissa. Aukeaman kaupallinen aineisto erottui selvästi journalistisesta aineistosta esimerkiksi rajausten, fonttien ja taiton osalta. Ulkoapäin katsoen mikään ei viittaa siihen, että haastatelluksi tulemisen ehtona olisi ollut ilmoitustilan ostaminen. Neuvostolla ei ole perusteita kyseenalaistaa päätoimittajan lausumaa asiasta.

Neuvosto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että lehti liikkui vaarallisilla vesillä sijoittaessaan yrittäjien haastattelut ja heidän yritystensä ilmoitukset samalle aukeamalle. Tämä herättää epäilyjä kytkykaupasta ja voi heikentää lehden uskottavuutta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Viikkosavo ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Kari Heino, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Marja Irjala, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento