5052/SL/12

Langettava

Lehti julkaisi uutisen tilaisuudesta, jossa julkaistiin ravitsemusopas kuntapäättäjille. Uutisen mukaan oppaassa oli ravitsemusta, luomua, lähiruokaa sekä ruuan alkuperää käsittelevät osat. Näitä osia oppaassa ei kuitenkaan ollut. Toimitus tarkasti jutun tuoreeltaan palautteen perusteella, mutta ei korjannut virhettä.

Kantelu 12.11.2012

Kantelija huomasi virheen Maaseudun Tulevaisuuden nettiversion artikkelissa “Hyvä ravitsemus on kunnille taloudellisesti kannattavaa”. Juttu julkaistiin 7.10.2012. http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/hyv%C3%A4-ravitsemus-on-kunnille-taloudellisesti-kannattavaa-1.25523. Kantelijan mielestä virhe oli siinä, kuinka Valtion ravitsemusneuvottelukunnan opasta luonnehdittiin: “Opas koostuu ravitsemusta, luomua, lähiruokaa sekä ruuan alkuperää käsittelevistä osista”. Väärä tieto on julkaistu myös lehden painetussa versiossa.

Kantelun mukaan oppaassa ei mainita luomua, lähiruokaa eikä ruuan alkuperää lainkaan, eikä oppaassa varsinkaan ole näitä aihealueita koskevia osia. Kantelija kirjoitti huomionsa 8.10.2012 jutun nettiversioon kommenttina. Samana päivänä hän sanoo ilmoittaneensa väärästä tiedosta ja pyytäneensä oikaisua Maaseudun Tulevaisuuden verkkosivuilla olevan palautelaatikon kautta.

Noin kaksi viikkoa myöhemmin kantelija lähetti samaan verkkosivujen palautelaatikkoon uuden kyselyn ja ihmettelyn siitä, miksi selkeään oikaisupyyntöön ei ole reagoitu. Tämän jälkeen kantelija tiedusteli vastaavalta päätoimittajalta oikaisupyyntönsä kohtaloa. Päätoimittajan mukaan oikaisupyyntö koski nyansseja ja oli tullut liian myöhään.

Kantelija kuitenkin katsoo varmasti tehneensä oikaisupyynnön ajoissa eli yksi päivä uutisen julkaisemisen jälkeen MT:n palautelaatikkoon. Virhe on kantelijan mielestä myös olennainen.

Maaseudun Tulevaisuuden vastaus 20.12.2012

Päätoimittaja Lauri Kontro vastaa, että kyse on lehden verkkosivuilla (7.10.2012) ja paperilehdessä (8.10.2012) julkaistuista jutusta, joka perustuu Tampereella käytyyn kuntavaaliehdokkaiden ravitsemusaiheiseen paneelikeskusteluun. Uutisen kohta, jossa tilaisuudessa esitellyn ravitsemusoppaan todetaan koostuvan ravitsemusta, luomua, lähiruokaa sekä ruuan alkuperää käsittelevistä osioista, on epätäsmällinen. Uutisen pääaiheena ollut tilaisuus ja sen paneelikeskustelu korostivat Kontron mukaan kyseisiä teemoja, mutta tilaisuuden yhteydessä esitelty opas keskittyy sisällössään ravitsemukseen sekä julkisten hankintojen kestävyyteen. Uutisen viittaukset perustuvat oppaan tilaisuudessa esitelleen valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) pääsihteerin kertomaan.
 
Kantelija kommentoi asiaa MT:n verkkolehdessä uutisen välittömässä yhteydessä. Kommenttipalsta on tarkoitettu lukijoiden keskusteluun uutisen käsittelemistä aiheista. Kantelija sai päätoimittajan mukaan oman näkemyksensä verkkolehteen uutisen yhteyteen.
 
Päätoimittaja Kontro on sitä mieltä, että kantelijan lähettämä kommentti ei sisällä oikaisuvaatimusta. Myöskään verkkolehden palauteosoitteeseen jätetyt viestit eivät vaatimusta sisällä. Kantelijan palaute kuuluu seuraavasti: “Luulen, että uutisessanne ‘Hyvä ravitsemus on kunnille taloudellisesti kannattavaa’ on virhe. Siitä jo kirjoitin netissäkin. Kyseisessä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan raportissa ‘Ravitsemuksella hyvinvointia’ ei puhuta luomusta, lähiruoasta tai ruuan alkuperästä mitään. Se keskittyy täysin ravitsemukseen. Jos ko. tilaisuudessa esiteltiin jotain muita dokumentteja, olisin kiinnostunut tietämään, mitä ne ovat.”
 
Journalistin ohjeen mukaan olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut. Kantelijan kommentin ja palautteen perusteella toimitus tarkasti uutisen sisällön ja totesi ravitsemusopasta koskeneen jaottelun virheelliseksi. Jutun kokonaisuus huomioiden virhettä ei päätoimittajan mukaan voinut pitää oleellisena, eikä kyseistä kohtaa sen vuoksi ryhdytty oikaisemaan. Kantelijan varsinainen oikaisuvaatimus saapui vasta runsaan kuukauden kuluttua uutisen julkaisusta.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Maaseudun Tulevaisuuden uutinen painottuu ravitsemusoppaaseen ja sen perusteella Pirkanmaalla julkaistuun alueelliseen ravitsemussuunnitelmaan. Opas on mainittu ingressissä ja useaan kertaan uutisen tekstissä. Uutisessa väitettiin, että opas sisältää muun muassa luomua, lähiruokaa ja ruuan alkuperää sisältävät osiot. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan johtaa lukijaa harhaan. Tällä perusteella virhettä voi pitää olennaisena. 

Lehti myöntää tarkistaneensa uutisen sisällön kantelijan palautteen perusteella heti tuoreeltaan ja todenneensa ravitsemusopasta koskeneen jaottelunsa virheelliseksi. Tästä huolimatta virhettä ei korjattu. Julkisen sanan neuvoston mielestä olennainen virhe olisi pitänyt korjata heti, kun siitä tuli toimitukseen tieto. Kantelija lisäksi huomautti toimitusta virheestä toistuvasti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Maaseudun Tulevaisuus on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Riikka Kaihovaara, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento.