5045/AL/12

Vapauttava

Lehden ennakkoon moderoimattomalla keskustelupalstalla julkaistiin viesti, jonka mukaan kantelija olisi syyllistynyt avopuolisonsa pahoinpitelyyn. Puheenvuorossa oli linkki, jonka kautta kantelija oli tunnistettavissa. Lehti poisti puheenvuoron heti, kun kantelija oli sitä pyytänyt.

Kantelu 1.11.2012

Kantelijan mukaan Vauva-lehden verkkosivuilla on keskusteltu ex-missin asioista. Esille on tullut tietoja, joiden mukaan hänen avomiehensä olisi pahoinpidellyt ex-missiä. Keskusteluketjussa julkaistiin 2.10.2012 linkki, jota kommentoitiin seuraavasti: “Tässä se syyllinen on”. Linkki vei juttuun, jossa kantelija ja hänen liikuntasalinsa mainittiin nimeltä.

Kantelijan mukaan häntä ei ollut tuomittu rikoksesta avopuolisoaan kohtaan. Kun kantelija huomasi linkin, ilmoitti hän siitä lehdelle, ja puheenvuoro poistettiin 16.10.2012. Se ehti kuitenkin olla sivulla 15 päivää. Tämän takia kantelija katsoo tulleensa leimatuksi väkivaltaiseksi avopuolisoaan kohtaan, vaikka häntä ei omasta mielestään ollut tuomittu mistään. Lisäksi hänen liikuntasalinsa liiketoiminta on kärsinyt. Keskusteluketjussa on kantelijan mielestä myös rasistisia piirteitä, joita ei ole poistettu.

Kantelun mukaan Vauva.fi on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia, joissa vaaditaan ihmisarvon kunnioittamista ja yksityisyyden suojaa sekä ohjeiden verkkokeskustelua koskevan liitteen kohtaa 2, jossa toimitusta velvoitetaan heti poistamaan sen tietoon tulleet ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavat sisällöt.

Vauva.fin vastaus 23.11.2012

Päätoimittaja Hanna Kangasniemi vastaa, että Journalistin ohjeiden liitteessä ”Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla” todetaan seuraavaa: ”Neuvosto ja puheenjohtaja voivat käsitellä toimituksen toimintaa yleisön tuottamaa aineistoa sisältävien verkkopalstojen ylläpitäjänä vain niiltä osin, onko toimitus noudattanut liitteen periaatteita”.

Päätoimittaja katsoo, että JSN:n toimivaltaan ei kuulu lehden menettelyn arvioimien siltä osin kuin kyse on Journalistin ohjeiden kohdista, joissa käsitellään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa. Kantelu tulee näin ollen jättää mainituilta osin tutkimatta.

Vauva.fi-sivustoa jälkimoderoidaan kolmen moderaattorin voimin joka päivä noin kello 8-23. Vauva.fi:n keskustelupalstalle kirjoitetut viestit eivät ole toimituksellista aineistoa. Moderaattorit seuraavat keskustelua ja poistavat asiattomat viestit jälkikäteen joko havaittuaan ne itse tai saatuaan yleisöltä tätä koskevan ilmoituksen. Toimitus ei käy viestejä läpi etukäteen eikä muokkaa niitä.

Kantelun kohteena oleva kommentti ja siihen linkitetty kuva oli lähetetty 2.10.2012 yöllä, jolloin paikalla ei ollut moderaattoria. Kommentin asiattomuus ei päätoimittajan vastauksen mukaan ilmennyt itse viestistä, vaan linkitetystä aineistosta. Vauva-lehden moderaattori sai kantelijalta kaksi ilmoitusta asiattomasta viestistä 16.10.2012 kello 19.16 ja 19.18. Moderaattori poisti asiattomaksi ilmoitetun kommentin ja linkin kello 20.

Kantelussa mainitut rasistiset viestit eivät päätoimittajan mukaan ole linkin poistamisen jälkeen olleet millään tavoin yhdistettävissä kantelijaan. Näistä viesteistä ei ollut myöskään tullut moderaattoreille ilmoitusta, mutta ne on poistettu sivustolta myöhemmin.

Ratkaisu

Toimituksen tulee seurata verkkosivujaan sekä pyrkiä estämään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa loukkaavien sisältöjen julkaiseminen. Syrjinnän lisäksi ihmisarvoa loukkaavat esimerkiksi väkivaltaan yllyttävät sekä yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvat vihaa lietsovat sisällöt (JO:n liite, kohta 1). Toimituksen tulee viipymättä poistaa sen tietoon tulleet ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavat sisällöt (JO:n liite, kohta 2). Liitteen johdannossa sanotaan myös seuraavaa: “Neuvosto ja puheenjohtaja voivat käsitellä toimituksen toimintaa yleisön tuottamaa aineistoa sisältävien verkkopalstojen ylläpitäjänä vain niiltä osin, onko toimitus noudattanut liitteen periaatteita.”

Vauva.fin keskustelupalstalla julkaistiin kantelijan yksityisyyden suojaa loukkaava puheenvuoro. Kantelija oli kahden viikon ajan tunnistettavissa puheenvuoroon liitetyn linkin kautta. Vauva.fi poisti puheenvuoron välittömästi, kun kantelija sitä pyysi.

Journalistin ohjeiden liitteen kohta 1 kehottaa, että toimitus pyrkisi estämään yksityisyyden suojaa loukkaavien sisältöjen julkaisemisen. Koska Vauva.fi:n jälkikäteinen moderointi ei ollut havainnut kahden viikon aikana asiatonta viestiä, niin neuvosto kehottaa toimitusta tarkentamaan sisäisiä moderointiohjeitaan. Tässä tapauksessa toimitus kuitenkin poisti yksityisyyden suojaa loukkaavan puheenvuoron välittömästi, kun kantelija sitä pyysi. Siten se menetteli Journalistin ohjeiden liitteen kohdan 2 mukaisesti ja täytti liitteen minimivelvoitteen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Vauva.fi ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Riikka Kaihovaara, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento.