5006/SL/12

Langettava

Lehti julkaisi avoimilla nettisivuillaan tiivistelmän printtilehden uutisesta. Tiivistelmä sisälsi olennaisen virheen, jota toimitus ei korjannut. Oikeakin tieto olisi löytynyt verkkolehdestä, mutta sen lukeminen olisi edellyttänyt kirjautumista palveluun.
 

Kantelu 28.9.2013 

Kantelijan mukaan lehti väitti 26.9.2012 julkaistussa nettijutussaan ”Svårt att locka unga
kandidater i Larsmo”, että Ruotsalaisella kansanpuolueella olisi ollut kunnallisvaaleissa tasaisin ehdokkaiden sukupuolijakauma. Kantelijan mielestä tämä ei ole totta, sillä Suomen Keskustan ehdokkaista puolet oli naisia ja puolet miehiä. Hän kirjoittaa, että olisi ollut eri asia kertoa RKP:llä olleen eniten naisehdokkaita. Kantelijan mukaan lehden väite houkutteli harhaanjohtavalla ja laskelmoidulla tavalla äänestämään RKP:n ehdokkaita.

Kantelija kertoo, että lehdestä oli vastattu yhteydenottoon seuraavasti: ”Kuten artikkelin alla sanotaan, sen voi lukea kokonaisuudessaan paperi- tai näköislehdestä. Siellä käsitellään kaikkia puolueita.” Kantelija huomauttaa, että moni lukee vain nettilehden lyhyen version ja saa todellisuudesta vinoutuneen kuvan. Hän myös ihmettelee, ettei lehti yrittänyt tavoittaa Keskustan ehdokkaita, vaikka se oli valmis julkaisemaan muiden puolueiden vaaliteemoja. Kantelijan mielestä toimituksen olisi pitänyt julkaista myös Keskustan ehdokkaiden kommentteja. Hän katsoo puutteen vahvistavan näkemystä, jonka mukaan Österbottens Tidning on tosiasiassa RKP:n aluelehti.

Lehti ei kantelijan mukaan pyynnöstä huolimatta ole korjannut virhettä tai kertonut perusteita julkaisemalleen väitteelle.

Österbottens Tidningin vastaus 21.10.2012

Päätoimittaja Margareta Björklund vastaa, että kantelun kohteena oleva artikkeli oli osa kunnallisvaalien seurantaa. Kokonaisuuteen kuuluivat esimerkiksi netissä julkaistu, kaikille lehden levikkialueen ehdokkaille avoin ja ilmainen vaalikone, ehdokkaita muun muassa iän ja sukupuolen perusteella jaotellut graafi sekä erilaiset haastattelut ja analyysit vaalikeskusteluista. Juttuja julkaistiin printtilehdessä, netissä ja mobiiliversioina. Björklund korostaa, että lehden yleisönosasto oli myös avoin kaikille ehdokkaille ja puolueille.

Jutussa, johon kantelun kohteena olevassa nettitiivistelmässä viitattiin, esiteltiin päätoimittajan mukaan Luodon (ruotsiksi Larsmo) vaaliehdokkaita tekstissä ja grafiikan avulla. Tämän jutun otsikko kuului ”Etsitään: naisia ja nuoria” (”Efterlyses: Kvinnor och unga”). Björklund kirjoittaa, että juttu käsitteli sitä, miten vaikea puolueiden oli saada naisia ja nuoria kunnallisvaaliehdokkaiksi. Siinä haastateltiin Luodon kunnanvaltuustossa vaikuttavien kolmen puolueen edustajia (SDP, RKP ja KD). Päätoimittajan mukaan näistä kolmesta eniten naisehdokkaita oli asettanut vaaliin RKP, jonka 27 ehdokkaasta 10 oli naisia. Keskustan kahdesta ehdokkaasta toinen oli nainen, ja Perussuomalaisten ainoa ehdokas oli mies.

Björklund myöntää, että Keskustalla oli prosentuaalisesti eniten naisehdokkaita. Jutun grafiikassa tehtiinkin selväksi naisehdokkaiden osuus eri puolueissa. Päätoimittaja pitää epäolennaisena kantelijan tapaa keskittyä kokonaisuuden asemesta yhteen uutisjutun yksityiskohtaan. Hän huomauttaa, että kantelija itse oli Luodossa Keskustan miesehdokas ja tämän vaimo puolueen naisehdokas.

Päätoimittaja pitää kantelijan väitettä tietojen manipuloimisesta vääränä ja loukkaavana. Hänen mukaansa toimitus esitteli ennen vaaleja kattavasti kaikkia puolueita ja ehdokkaita. Kantelun kohteena olevaan juttuun oli valittu valtuustossa olevien puolueiden edustajia, mutta Keskustan edustajat oli esitelty aikaisemmin sekä netissä että printtilehdessä. Björklund kirjoittaa, että kantelija ei ottanut yhteyttä toimitukseen pyytääkseen oikaisua.

Juttu kokonaisuudessaan oli luettavissa paperilehdessä ja kaksi päivää ensijulkaisun jälkeen veloituksetta myös netissä niille verkkolehden lukijoille, jotka olivat kirjautuneet lehden Media Plus -palveluun. Björklundin mukaan lehti valikoi tarkasti, mitkä jutut julkaistaan netissä ilmaiseksi.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Netissä ehdokasasettelusta julkaistu vinkkijuttu sisälsi otsikon lisäksi kaksi lausetta. Koko juttu, johon vinkki viittasi, julkaistiin saman päivän paperilehdessä ja kaksi päivää myöhemmin netissä näköislehtenä.

Vinkkijutun väite RKP:n ehdokasasettelusta ei pitänyt paikkaansa. Keskustalla oli Luodossa yhtä paljon nais- ja miesehdokkaita (1/1). Virhe oli olennainen ja se olisi pitänyt oikaista heti, kun se tuli toimituksen tietoon. Vinkkijutun virhettä ei kuitenkaan vieläkään (17.4.2013) ole korjattu lehden nettisivulla.

Oikea tieto olisi löytynyt verkkolehdestä, mutta sen lukeminen olisi edellyttänyt kirjautumista palveluun. Koska väärä tieto oli kenen tahansa nähtävissä, olisi oikeankin tiedon pitänyt olla samalla tavalla kaikkien luettavissa. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Österbottens Tidning on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.