4965/SL/12

Vapauttava

Lehden julkaisemat ilmoitukset oli erotettu riittävän selkeästi journalistisesta aineistosta.

Kantelu 12.8.2012

Kantelijan mielestä lehdessä julkaistiin 7.8.2012 kaksi juttujen näköistä ilmoitusta. Juttujen otsikot
olivat ”Sähköinen resepti helpottaa arkeasi” ja ”Tutkimus: McDonald’s tarjoaa hyvät työkaverit ja
työilmapiirin”.

Ilta-Sanomien vastaus 8.10.2012

Päätoimittaja Tapio Sadeoja vastaa, että kantelussa oli kysymys lehden verkkosivujen
kumppanuussivustoista. Hänen mukaansa lehti tarjoaa sivustojen kautta ilmoittajille mahdollisuuden esitellä tuotteitaan ja palveluitaan.

Päätoimittajan mielestä lukijoille tehdään kumppanuussivustoilla selväksi, että kysymys on
ilmoitusaineistosta. Sivuston yläosan palkkiin on merkitty ”Ilmoitus” ja yläotsikon alle kirjoitettu
”Sponsoroitu sisältöosio. Kaikki artikkelit ovat ilmoittajan tuottamia”. Lisäksi juttujen leipätekstin alkuun on liitetty merkintä ”[Ilmoitus]”. Kantelijan mainitsemalla iltasanomat.fi/mcdonalds-sivustolla oli yhteensä kuusi ilmoitusmateriaalista kertovaa merkintää.

Sadeoja kertoo, että kumppanuussivujen artikkelit eivät näy iltasanomat.fi-palvelun journalistisessa
uutisvirrassa.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

Kantelun kohteena olevassa aineistossa esiteltiin yrityksiä ja niiden tuotteita sekä palveluita. Kysymys oli ilmoituksista, jotka lehti julkaisi erillisillä kumppanuussivustoillaan.

Kyseisten ilmoitusten ulkoasu muistutti Ilta-Sanomien journalistista sisältöä. Ilmoitussivuilta pääsi
klikkaamalla lehden toimituksellisille sivuille. Ilmoitussivuilla julkaistiin myös uutisia ja muuta
toimituksen tuottamaa sisältöä. Lukijat saattoivat lisäksi kommentoida kumppanuussivustojen sisältöä samalla tavalla kuin toimituksenkin laatimia juttuja. Neuvoston mielestä lehti teki kuitenkin lukijoille erilaisilla ilmoitus-merkinnöillä riittävän selväksi, että kantelun kohteena olevassa sisällössä oli kysymys markkinointiaineistosta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Kari Heino, Timo
Huovinen, Marja Irjala, Lauri Karppi, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento