4928/YLE/12

Vapauttava

Yle kertoi verkkouutisessaan kauan kestäneen ja monimutkaisen oikeudenkäyntien vyyhdin yhdestä haarasta. Uutisen faktalaatikossa jutun aiemmista vaiheista oli tulkinnanvaraisia tietoja, mutta niitä ei kuitenkaan voinut pitää olennaisina virheinä.

Kantelu 19.6.2012

Kantelijan mukaan 15.6.2012 Ylen verkkosivuilla julkaistussa uutisessa “Hovioikeus: Anton jää isälleen Paavo Saloselle” väitetään perättömästi, että lapsen äiti olisi tuomittu salakuljetuksesta. Tosiasiassa suomalainen diplomaatti ja lapsen isä salakuljettivat lapsen diplomaattiauton takakontissa.

Uutisessa väitetään lisäksi kantelijan mukaan perättömästi, että kyseessä olisi jo 22. oikeuden ratkaisu asiassa. Tosiasiassa hovioikeuden ratkaisu on kantelijan mukaan jutussa annetuista oikeuden päätöksistä kaikkiaan 10. ratkaisu ja 6. huoltajuusratkaisu. Luku 22 on kantelijan mukaan siis tempaistu hatusta.

Kantelun mukaan uutisen tietolaatikossa väitetään valheellisesti, että lapsen huoltajuutta olisi käsitelty Venäjällä oikeudessa. Lapsi nimenomaan siepattiin äidiltään Venäjällä ja salakuljetettiin diplomaattiauton takakontissa Suomeen, jotta oikeuskäsittely Venäjällä voitaisiin välttää. Venäjällä ei ollut oikeuskäsittelyä huoltajuudesta. Yle on kieltäytynyt kirjallisesti oikaisemasta väitteitä.

Kantelija on pyytänyt virheen korjausta ja oman kannanoton julkaisemista, mutta Yle ei ole kumpaankaan suostunut.

Yleisradion vastaus 24.7.2012

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen vastaa, että
1. Salakuljetus on jutussa viittaus yleiskielessä käytettyyn käsitteeseen lapsisalakuljetus, ei täsmällinen rikosnimike. Tässä yhteydessä salakuljetuksella tarkoitetaan päätoimittajan mukaan sitä tapahtumaketjua, josta Anton Salosen äiti on tuomittu Tampereen käräjäoikeudessa puoleksitoista vuodeksi ehdolliseen vankeuteen vapaudenriistosta ja lapsikaappauksesta lokakuussa 2009.

2. Asiaa koskevien päätösten määrä on ollut lapsen isän haastattelusitaatin mukaan 22. Tieto sisältyy Jääskeläisen mukaan sanatarkkaan lainaukseen lapsen isältä. Kantelijan pyydettyä tietoon oikaisua, Yle Satakunta tarkisti asian. Toimituksen käytössä on isän lista 22:sta asian käsittelystä. Mukana on Jääskeläisen mukaan oikeudenkäyntejä mm. Venäjällä lapsen kansallisuudesta ja isän oikeudesta ottaa lapsensa huostaan Venäjällä. Tämän perusteella Ylellä ei ole ollut syytä oikaista tietoa.
 
3. Jutussa ei päätoimittajan vastauksen mukaan väitetä, että huoltajuustaistelua olisi käyty oikeudessa Venäjällä. Sen sijaan kerrotaan, että huoltajuustaistelua on käyty molemmissa maissa. Taistelua on käyty näyttävästi mm. Venäjän mediassa. Kantelija on vaatinut juttuun oikaisua, ja oikaisuvaatimus on Jääskeläisen mukaan Ylessä käsitelty asianmukaisesti ja hylätty

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Yle.fin uutisessa kerrottiin kauan kestäneen ja monivaiheisen oikeudenkäyntien vyyhdin yhden haaran tuomiosta, jossa hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota. Uutisen faktalaatikossa sanottiin huoltajuusriidan osapuolen saaneen aiemmin tuomion salakuljetuksesta. Lapsen isä kertoo jutun suorassa sitaatissa, että “kyseessä oli 22. päätös Anton-jutussa”. Jutun mukaan “huoltajuustaistelua on käyty molemmissa [Suomi ja Venäjä] maissa”. Kantelija on vaatinut virheiden korjaamista, mutta Yle ei ole katsonut sitä aiheelliseksi.

Julkisen sanan neuvoston mielestä Ylellä on ollut selkeät perusteet pitää kantelijan korjauspyyntöä aiheettomana kohdissa 2 ja 3, joissa käsitellään isän kertomaa oikeudenkäyntien lukumäärää ja molemmissa maissa käytyä huoltajuustaistelua. On ymmärrettävää, että maallikon puheissa oikeuden istuntojen ja päätösten määrät voivat mennä helposti sekaisin. Tätä ei neuvoston mielestä voi pitää olennaisena virheenä. Myös jutussa oleva maininta huoltajuustaistelusta molemmissa maissa ei välttämättä tarkoita taistelua oikeudessa, vaan esimerkiksi mediassa.

Uutisen faktalaatikossa todetaan jutun aiemmista vaiheista muun muassa seuraavaa: “Pojan äiti sai tuomion salakuljetuksesta. Isä välttyi tuomiolta.” Tämä kohta viittaa siihen, että äiti syyllistyi lapsikaappaukseen ja vapaudenriistoon viedessään lapsen Suomesta Venäjälle. Isä puolestaan kuljetti lapsen Venäjältä takaisin Suomeen suomalaisen diplomaatin auton tavaratilassa. Äitiä ei tuomittu salakuljetuksesta, mutta tulkittaessa tapahtumia kokonaisuutena voi sanoa, että kyse oli lapsen viemisestä rajan yli luvatta eli “salakuljetuksesta” molempiin suuntiin. Siksi kyseessä ei neuvoston mielestä ole olennainen virhe.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Puheenjohtaja Risto Uimonen, Ulla Ahlmén-Laiho, Kalle Heiskanen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.