4839/R/12

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa kantelussa. Radio-ohjelmassa asiantuntijana esiintyvä henkilö kehotti kuulijoita toistuvasti turvautumaan sellaisten terapeuttien apuun, joita hän itse kouluttaa. Kuuntelijoille ei kerrottu, että ohjelma kuuluu kaupalliseen tuoteperheeseen.

Kantelu 15.3.2012

Kantelu kohdistuu Iskelmä-kanavalla 15.3.2012 lähetettyyn ohjelmaan, jossa kuulijoiden terveysaiheisiin kysymyksiin vastasi asiantuntijana esitelty tekniikan lisensiaatti ja kouluttaja. Asiantuntija totesi ohjelmassa useaan otteeseen, että kuuntelijat voivat saada yksilöllistä ohjausta FLT-ravitsemusohjaajilta. Kantelijan mukaan kyseiset terapeutit ovat hankkineet lisenssinsä yritykseltä, joka on radio-ohjelman asiantuntijan perustama ja jonka palveluksessa hän on edelleen.

Kantelija arvioi ohjelman sisältävän piilomainontaa, koska siinä ei tuoda esiin asiantuntijan taloudellista intressiä eikä kerrota markkinoiden muista vastaavien palveluiden tarjoajista. Kantelijan mielestä ohjelma myös nostaa puolueellisesti esiin ravitsemusohjaajien roolin ohi muiden ammattiryhmien. Asiantuntija esimerkiksi esitti, että yhden kuulijan oireet vaativat kilpirauhasen liikatoiminnan poissulkemista, mutta ohjasi kuulijaa hakeutumaan ravitsemusohjaajan eikä lääkärin puheille.  

Iskelmän vastaus 13.4. ja 11.5.2012

Ohjelmajohtaja Ari Ojala kirjoittaa, että ohjelman tarkoituksena on lisätä hyvinvointia ja antaa kuulijoille konkreettisia työkaluja terveydellisiin ongelmiin ja haasteisiin. Kantelun kohteena olevassa ohjelman jaksossa esimerkiksi käsiteltiin elämäntapojen ja ravintolisien vaikutusta nivelrikon syntyy, sisäilmaongelmien terveysvaikutuksia ja immuunipuolustuksen vahvistamista.

Ohjelmassa kehotetaan Ojalan mukaan tyypillisesti kääntymään lääkäreiden sekä ravintovalmentajien puoleen, jotta voidaan ensin sulkea pois mahdollisia oireyhtymiä ja sairauksia. Sen jälkeen kuuntelijoita kehotetaan usein kääntymään funktionaalisen ravintovalmentajan tai lääkärin puoleen, jotta päästään parantamaan varsinaista oiretta. Ohjelman tarkoituksena on siis auttaa kuuntelijoita löytämään terveempi elämäntapa hyödyntäen ravintovalintoja arjessa ja tarvittaessa myös perinteistä sekä funktionaalista lääketiedettä.

Ojala toteaa, että asiantuntija on kertonut ohjelmissa kouluttavansa FLT-ravitsemusohjaajia. Hän ei kuitenkaan ohjaa kuulijoita tulemaan hänen koulutettavakseen. Asiantuntija ei saa taloudellista hyötyä asiakkaiden käynnistä FLT-ravitsemusohjaajien luona. Ohjelmajohtaja myös korostaa, että SBS Finland -yhtiöryhmä, johon Iskelmäkin kuuluu, maksaa asiantuntijalle ohjelman tekemisestä.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

”Terveyden tukipilarit” -ohjelman lähetyksessä haastattelija keskusteli asiantuntijana esitellyn henkilön kanssa erilaisista ravitsemukseen ja terveyteen liittyvistä aiheista. Asiantuntija myös vastasi kuulijoiden lähettämiin kysymyksiin. Erilaisten ravinto- ja lisäravinneneuvojen lisäksi asiantuntija kertoi, mistä kysyjät voivat saada tukea ongelmien ratkaisemiseen. Yhden kysyjän saamaa lääkärireseptiä asiantuntija piti ”puoskarointina” ja suositteli kääntymistä funktionaalisen lääkärin tai FLT-ravintoterapeutin tai ”Pro Health -henkilön” puoleen. ”Mä haluan, että sä menet sinne FLT-ravintovalmentajalle”, asiantuntija sanoi ja antoi osoitteen kyseisten terapeuttien nettisivuille. Toista kysyjää asiantuntija neuvoi menemään FLT-terapeutille, joka tekee ”koko ohjelman” siinä tapauksessa, että kysyjä ”ei pärjää yksin”.  Samanlainen neuvo annettiin myös kolmannelle radio-ohjelmaan kysymyksen lähettäneelle henkilölle. Ohjelman haastattelija kertoi hyötyneensä asiantuntijan neuvoista.

Asiantuntija otti radio-ohjelmassa kantaa ongelmiin, jotka epäilemättä aidosti huolestuttavat kuulijoita. On kuulijoiden harkinnassa, minkälaisiin asiantuntijoihin he terveysasioissa luottavat. Ohjelmassa ei kuitenkaan millään lailla kerrottu, että ohjelma ja siinä esiintyvä asiantuntija ovat osa kokonaista liiketoimintakonseptia, Terveyden Tukipilarit Oy:tä. Kyseinen yritys myy erilaisia tuotteita ja palveluita. Nettiin on esimerkiksi perustettu ”Terveyden tukipilarit” -verkkokauppasivusto, jonka asiantuntijaryhmään kerrotaan kuuluvan viisi funktionaalisen lääketieteen edustajaa. Yksi heistä on radio-ohjelmassa esiintyvä henkilö. Yleisölle myös myydään erillistä ”Terveyden tukipilarit” -nimistä koulutusta. Asiantuntijan radio-ohjelmassa kertomasta nettiosoitteesta puolestaan löytyy lista valmentajista, joita hän itse kouluttaa ja tietoa kyseisestä tavaramerkin suojaamasta maksullisesta valmennusohjelmasta. Kaikilla Terveyden Tukipilarit Oy:öön liittyvillä verkkosivuilla on osana tuoteperhettä tietoa myös Iskelmä-kanavalla lähetettävästä radio-ohjelmasta. Näiltä puhtaasti kaupallisilta sivuilta on mahdollista lähettää kysymyksiä suoraan ohjelmaan.

Neuvoston mielestä on selvää, että ohjelman tekijät hämärsivät journalismin ja kaupallisen aineiston rajaa, kun he jättivät kertomatta ohjelman kaupallisista taustoista. Esimerkiksi samaan tuoteperheeseen kuuluva valmennus tuotiin ohjelmassa esiin kritiikittömästi ja mainosmaisesti.  Neuvosto kiinnittää vakavaa huomiota siihen, että tällainen ohjelman tekotapa horjuttaa yleisön luottamusta journalismiin ja rapauttaa koko alan uskottavuutta.
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iskelmä on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Hannele Haanpää-Holappa,  Anna-Liisa Hämäläinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko ja Jaakko Ujainen.