4802/SL/12

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Lehti julkaisi autotestin. Sen alapuolella oli ilmoitus, jossa mainostettiin saman valmistajan eri automallia. Journalistinen ja ilmoitusaineisto erottuivat riittävästi toisistaan.

Kantelu 25.1.2012

Kantelijan mielestä 25.1.2012 julkaistussa lehdessä Hyundai-merkin ilmoitus oli sijoitettu kyseenalaisesti saman merkin automallista kertovan jutun ”Tilava ja tyylikäs farmari” alapuolelle. Hän epäilee, että toimituksellinen aineisto ja ilmoitus eivät eronneet toisistaan riittävän selvästi.

Etelä-Saimaan vastaus 16.3.2012

Päätoimittaja Pekka Lakka kirjoittaa, että lehti erottaa journalistisen aineiston ja ilmoitukset toisistaan. Jos on olemassa sekoittumisen vaara, mainosaineiston yläreunoihin merkitään vielä ”ilmoitus”-sana. Tässä tapauksessa sellaista vaaraa ei Lakan mielestä ollut. Ilmoituksen ja jutun väliin oli vedetty linjat, ja aineistot erottuivat ulkoasultaan selkeästi toisistaan. Juttu ja ilmoitus eivät päätoimittajan mukaan olleet samalla sivulla saman automerkin vuoksi, vaan ilmoituksen koon vuoksi. Hyundain ilmoituksen vieressä oli lähes samankorkuinen toinen ilmoitus. Lakan mielestä samaa korkeutta olevien ilmoitusten taittaminen vierekkäin helpottaa selkeiden journalististen ja ilmoitusblokkien rakentamista sivuille.

Autoliitteen jutut tehdään päätoimittajan mukaan journalistisin perustein. Niissä esitellään usein uutuusmalleja eikä harjoiteta tekstimainontaa. Kantelun kohteena olevassa jutussa ja ilmoituksessa käsiteltiin saman merkin eri malleja. Samalla sivulla oli myös muuta journalistista ja ilmoitusaineistoa. Sivu ei poikennut Etelä-Saimaan muista sivuista.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava     (JO 16).
Autot ja liikenne -sivujen juttuarviossa kerrottiin Hyundain uudesta mallista. Jutussa oli mukana toimittajan arvio autosta, yhteenveto sen hyvistä ja huonoista piirteistä omissa laatikoissaan, faktalaatikko sekä viisi valokuvaa. Artikkelin alla oli kaksi automainosta sekä toimituksen laatima kysymys ja vastaus -palsta. Hyundaita mainostavassa ilmoituksessa ei mainittu jutussa käsiteltyä mallia.

Autosta kertova juttu oli perusteellinen ja sisälsi sekä kehuja että moitteita. Siinä mainittiin myös kyseisen mallin kanssa kilpailevia muita automerkkejä. Ilmoitus oli erotettu jutusta sivun poikki kulkevalla graafisella linjalla. Lisäksi se oli raamien sisällä. Kun sekä jutun että ilmoituksen kuvissa esiteltiin valkoista autoa, kriittiselle lukijalle on voinut syntyä mielikuva piilomainonnasta.  Journalistisen artikkelin ja ilmoituksen graafiset elementit, kuten rajaukset, fontit ja taitto, erottuivat kuitenkin riittävän selvästi toisistaan. Lehti ei neuvoston mielestä pyrkinyt harhauttamaan yleisöä. 

Vaikka lehti ei rikkonut Journalistin ohjeita, neuvosto huomauttaa, että ilmoituksen julkaiseminen samaa tuotemerkkiä koskevan jutun yhteydessä voi heikentää lehden uskottavuutta lukijan silmissä. Siksi tällaista yhdistelmää olisi vältettävä.
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Saimaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Johanna Korhonen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Pasi Tuohimaa ja Jaakko Ujainen.