4797/AL/12

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Sivut erottuvat ilmeeltään selvästi ilmoituksista. Tuotteiden ja palveluiden valinnat on tehty journalistisin perustein.

Kantelu 19.1.2012

Kantelija vetoaa Journalistin ohjeiden kohtaan 16: ”Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.”

Kotivinkki-lehden vuoden 2011 viimeisessä numerossa sivulla 57 on Syömään-juttusarja, joka toistuu joka lehdessä. Jutun taitto ja idea on aina sama: esitellään jokin ruoka-aine myönteisessä mielessä. Juttusarjan kuvituksen osana on poikkeuksetta valmistajien tuotekuvia ja pääkuvan kuvatekstissä on aina mainittu sivun alalaitaan nostetun tuotteen nimi ja hinta. Kuvatekstissä muistetaan myös kehua tuote. Sivun alalaidassa on lisäksi valmistajan nettiosoite.

Kantelun mukaan jutun yhteydessä on aina mainittu kirjoittaja ja kuvaaja ja/tai kuvalähde, joten ulkoisesti se muistuttaa journalistista juttua. Missään ei lue sanaa “ilmoitus”. Juttu muodostaa aina oman sivukokonaisuutensa, joten se ei ole ymmärrettävissä ilmoitukseksi. Kotivinkissä on useita muitakin juttusarjoja, joissa on täysin sama idea, esimerkiksi samassa lehdessä julkaistu Liikkeellä-sarja, jossa nostetaan kritiikittömästi ja täysin vastaavalla taitolla esille Stigan rattikelkka ja liukuri. Tämä lehdessä ilmeisen pitkään jatkunut käytäntö on kantelijan mielestä omiaan hämärtämään journalistisen ja ilmoitusaineiston rajan täysin.

Kotivinkin vastaus 20.2.2012

Päätoimittaja Outi Gyldén vastaa, että kantelija viittaa Kotivinkin ns. introsivuihin, jotka aloittavat lehdessä uuden aihepiirin/osion. Lehdessä on ollut näitä intro-sivuja neljä: Avoimet ovet (ajankohtais- ja kulttuuriaiheet), Kaikki kotona (sisustus, tee itse), Syömään (ruoka) ja Liikkeellä (lukujutut).

Introsivut ovat päätoimittajan mukaan toimituksellisia sivuja, jotka toimitetaan ja kuvitetaan toimituksessa. Kaikissa introsivuissa on ollut sama rakenne ja ulkoasu: vinjetti, pääkuva, toimituksellinen teksti sekä 1-2 syvättyä tuotekuvaa, joiden tiedot kerrotaan kuvatekstissä. Esiteltävät tuotteet valitaan aina toimituksellisin perustein. Ne ovat julkaisuhetkenä ajankohtaisia ja liittyvät osion aihepiiriin, esimerkiksi Syömään-osiossa ruokatuotteita, astioita ja kattaustarvikkeita. Kotivinkissä esitellään uutuustuotteita myös eri aihepiirien palstoilla, ja tuotteista kerrotaan nimi, valmistaja tai maahantuoja, hinta, mitä tuote sisältää tai mihin sitä käytetään.

Toimittajat valitsevat tuotteet oman harkintansa perusteella ja tutustuvat tuotteisiin yleensä omakohtaisesti ennen niiden päätymistä lehteen. Kriittisyyttä harjoitetaan päätoimittajan mukaan siis ennen kuin tuote päätyy lehteen. Toimittajat valitsevat vain hyväksi havaitsemiaan tuotteita. Sivulla on aina myös valmistajan/maahantuojan yhteystiedot, kuten kaikkialla muuallakin lehdessä aina kun tuotteita esitellään. Introsivun pääkuva kuvataan toimituksessa tai ostetaan kuvatoimistosta. Tuotekuvat on kuvattu toisinaan toimituksessa, toisinaan on käytetty valmistajan kuvaa.

Introsivujen tarkoitus on päätoimittajan vastauksen mukaan rytmittää lehden rakennetta ja viestiä lukijalle, että uusi osio alkaa. Introsivuilla lukija johdatellaan seuraavaan aihepiiriin nostamalla esiin ajankohtainen aihe tai ilmiö.  Kyse ei ole toimitukselliseen muotoon puetuista ilmoituksista, vaan journalistisin perusteluin tehdyistä jutuista. Toimituksellista päätösvaltaa ei ole luovutettu ulkopuolisille tahoille. Uutuustuotteiden esittely on kuluttajien palvelua, jota harjoitetaan kaikissa medioissa.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

Kotivinkin syömään, kaikki kotona, avoimet ovet ja liikkeellä -introsivuilla esitellään Santa Marian kirsikkapaprikoita, Stigan rattikelkkaa ja liukuria, Korjaamo-gallerian näyttelyä ja Finnish Design Shopin heijastinta sekä Dekoron yöpöllöjulistetta, Pentikin ja Iittalan kynttilälyhtyjä. Tekstit ovat yhtä sivua lukuun ottamatta lehden toimittajien tekemiä. Kuvien lähteet, tuotteiden hinnat ja mahdolliset ostopaikat on merkitty näkyviin.

Kaupallinen aineisto on vuosi vuodelta lisääntynyt jutuissa ja ohjelmissa. Siihen on kuitenkin suhtauduttava aina kriittisesti, vaikka yleisö pitää sitä usein itselleen tärkeänä ja kiinnostavana. Jos markkinoinnin ja journalismin raja hämärtyy, se heikentää koko tiedonvälityksen uskottavuutta. Tämä raja on viestinnän ja yhteiskunnan murrosvaiheissakin pidettävä selkeänä. Yleisöllä on oikeus odottaa, että markkinointi erotetaan selvästi journalistisesta sisällöstä. Medialta tämä edellyttää kriittistä otetta valinnoissa ja aineiston taustoittamisessa.

Kotivinkin sivut erottuvat ilmeeltään selvästi lehden ilmoituksista. Sivujen sisältö ei poikkea muiden lehtien journalistisista ostos-, meno- tai uutuusjutuista. Julkisen sanan neuvoston arvion mukaan tuotteiden ja palveluiden valinnat on tehty journalistisin perustein ja vain toimituksen oman itsenäisen harkinnan mukaan. Myös lehden ilme ja rakenne eli uuden aihealueen avaussivut perustuvat journalistiseen harkintaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kotivinkki ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Johanna Korhonen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Pasi Tuohimaa ja Jaakko Ujainen.