4767/TV/11

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Maajussille morsian -ohjelmassa annettiin yhden elintarvikeyrityksen tuotteille silmiinpistävän paljon näkyvyyttä. Kysymys oli piilomainonnasta.

Kantelu 13.12.2011 

Ohejlman 1.12.2011 lähetetyssä jaksossa yksi maajussi morsianehdokkaineen nautti aamiaista. Pöydällä oli kolme purkkia Valion tuotteita, jotka tunnisti kuvasta selvästi. Kantelijan mielestä vaikutti siltä, että tuotteet oli pantu esille logo kameraan päin. Kermapurkkia kuvattiin siten, että sen tuotemerkki oli selvästi esillä. Vaikka Valio onkin ohjelman sponsori, sen logo oli kantelijan mielestä esillä tarpeettomasti eikä yrityksen tuotteiden näkyminen kuvassa vaikuttanut sattumalta.

MTV3:n vastaus 16.1.2012

MTV Oy:n kotimaisten ohjelmahankintojen ohjelmapäällikkö Matti Paunio vastaa, että ohjelma on tilattu tuotantoyhtiöltä. Tuotantoa koskevassa sopimuksessa piilomainonta on kielletty. MTV Median ohjeistus myös kieltää tuotteiden ja brändien esiintymisen korostetusti ja luontevan yhteyden ulkopuolella – siinäkin tapauksessa, että kysymys olisi lain tarkoittamasta tuotesijoittelusta.

Maajussille morsian -sarja ei kuitenkaan sisällä radio- ja televisiotoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua piilomainontaa. Ohjelmanäkyvyydestä ei ole pyydetty eikä saatu vastiketta, eikä näkyvyydestä ole sovittu tai näkyvyyttä luvattu etukäteen.
Paunio katsoo, että ohjelmassa Valion kermapurkki näytettiin tavalla, joka ei vastaa MTV Median ohjeistusta, vaikka purkin yhteys ateriointiin olikin sinänsä luonteva. Kantelun jälkeen tuotantoyhtiölle on annettu palautetta kyseisestä jaksosta. MTV Media myös tarkistaa Paunion mukaan tuotteiden näkyvyyttä koskevaa ohjeistustaan.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).
Maajussille morsian -sarjan jaksossa maajusseja esiteltiin kotonaan yhdessä morsianehdokkaiden kanssa. Yhden maajussin aamupalapöydässä oli runsaasti Valion tuotteita, maitoa, jugurttia, kermaa ja juustoa. Purkit oli aseteltu riviin siten, että tuotemerkit näkyivät kuvassa selvästi. Lisäksi kermapurkista otettiin lähikuva.

Neuvosto ei ole ottanut kantaa tuotesijoitteluun vuoden 2010 jälkeen, jolloin se hyväksyttiin televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa. Tässä tapauksessa kanavan edustaja kertoi, ettei ohjelma sisältänyt tuotesijoittelua, joten käsittelylle ei ollut esteitä.

Toimituksen on huolehdittava siitä, etteivät kaupallinen ja toimituksellinen aineisto sekoitu toisiinsa. Kantelun kohteena olevassa ohjelmassa tämän rajan selkeänä pitäminen epäonnistui, kuten kanavan edustajakin myöntää. Valion tuotteita esiteltiin ohjelmassa silmiinpistävästi ja mainosmaisesti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila ja Jaakko Ujainen.