4720/TV/11

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa ja toimittajan ammatillista asemaa koskevassa asiassa. Urheilutoimittajan esiintyminen tv-mainoksissa selostamansa autokilpailun mainoskatkoilla hämärsi kaupallisen ja toimituksellisen aineiston rajan. Myös journalistinen päätösvalta joutui kyseenalaiseen valoon.

Kantelu ja lisäselvitys 21. ja 25.10.2011

Kantelijan mukaan MTV3:n urheilutoimitus ja MTV3:n mainososasto myymällä mainostilaa sotkevat journalismin ja mainostamisen. Kantelija sanoo olevansa vankkumaton markkinatalouden kannattaja, mutta MTV3:n toiminta on mennyt omituiseksi: urheilutoimitus ja mainostoiminta menevät täysin sekaisin. Toimittaja (yleensä Oskari Saari) haastattelee ja tekee erityisjuttuja F1-kilpa-ajaja Heikki Kovalaisesta. Sitten sama kaksikko (Saari ja Kovalainen) on Kovalaisen maksullisessa Fonectan mainoksessa, jossa toimittaja pitää työnantajansa mikrofonia ja puhuu siihen ihan kuin niin sanotussa uutisjutussaan.

Kantelija arvelee, että Fonecta on Kovalaisen sponsori, missä ei ole mitään pahaa tai väärää. Kun näitä yhteisiä mainoksia esitetään MTV3:n formulalähetysten ohessa sekä netissä ja kun mainoksessa on sama haastattelija mikkinsä kanssa kuin on formulaohjelmissakin mikkinsä kanssa haastattelemassa Kovalaista, mainos ja ohjelma menevät täysin sekaisin.

Kantelija myös epäilee, voiko yhteisiä mainoksia samalle kanavalle tekeviltä odottaa normaalia kriittistä journalismia. MTV3 tekee siis formulaohjelmaa ja mainostaa kanavaansa maailman nopeimman Heikin avulla. Journalismi ja mainostaminen ovat tässä niin pahasti sotkussa, että siitä on vaikea saada selvää. Kantelijan mielestä on kuitenkin selvää, että mainos ja journalismi sotkeutuvat toisiinsa eettisten ohjeiden vastaisesti.

MTV3:n vastaus 16.11.2011

Vastaava toimittaja, urheilupäällikkö Tatu Lehmuskallio vastaa, että MTV Oy ja Fonecta Oy ovat yhteistyössä toteuttaneet mainoskampanjan, jossa pk-yrityksille on tarjottu mahdollisuutta saada yhtiönsä tunnus formulakuljettaja Heikki Kovalaisen ajohaalariin ja päästä tapaamaan Kovalainen Monacossa, Singaporessa tai Abu Dhabissa. Mainokset eivät ole MTV Oy:n tuottamia, eikä niiden sisältö ole MTV Oy:n suunnittelema.

Kampanjan alkuvaiheen mainoksissa Lehmuskallion mukaan haettiin halukkaita yrityksiä ja markkinoitiin paitsi Fonectaa myös Kovalaisen kautta formulalähetyksiä ja MTV3-kanavaa. Siksi lopputunnuksissa on todettu, että kampanja on toteutettu MTV3:n ja Fonectan yhteistyönä. Näissä Kovalainen on esiintynyt yksin. Loppuvaiheen mainoksissa yrityksiä on esitelty. Nämä mainokset on tuotettu tuoreeltaan kisaviikonlopun aikana Monacossa, Singaporessa ja Abu Dhabissa. MTV Oy:n toimittaja Oskari Saari on esiintynyt Monacossa ja Singaporessa kuvatuissa mainoksissa.

Lehmuskallio sanoo MTV3:n ymmärtävän, että journalistinen uskottavuus edellyttää median riippumattomuutta, ja että katsojan on voitava luottaa siihen, ettei televisio sekoita kaupallista aineistoa toimitukselliseen aineistoon. Kaikki mainokset on sijoitettu mainoskatkoille. Tarkoituksena oli Lehmuskallion mukaan, että mainosten lopputunnuksissa olisi ollut maininta MTV3:n ja Fonectan yhteistyöstä. Ruutugrafiikka on kuitenkin MTV Oy:stä riippumattomista syistä jäänyt pois. Katsojalle ei kuitenkaan voi jäädä epäselväksi, että kyse on nimenomaan mainoksista eikä toimituksellisesta aineistosta.

MTV3 tulkitsee Lehmuskallion mukaan kantelua niin, että kantelija kyseenalaistaa MTV Oy:n journalistisen riippumattomuuden formulaohjelmien toimituksellisissa osioissa sillä perusteella, että toimittaja Saari ja Heikki Kovalainen ovat esiintyneet samoissa mainoksissa. Yleisellä tasolla MTV Oy toteaa, että televisio- tai muun toimittajan esiintyminen kaupallisessa viestinnässä ei voi sinällään olla kiellettyä, kunhan ero toimitukselliseen aineistoon on riittävän selvä. Sille, että MTV Oy:n toimittaja markkinoi yhtiön televisiokanavaa tai ohjelmistoa, ei varmaan ole esteitä, ja siksi Saarelle on annettu lupa mainoksissa esiintymiseen. Mitä taas tulee MTV Oy:n journalistiseen riippumattomuuteen itse formulalähetyksissä, on Lehmuskallion mukaan vaikea nähdä miten se olisi voinut vaarantua pelkästään siksi, että samoissa mainoksissa on esiintynyt myös Heikki Kovalainen. Hän on sarjan ainoa suomalaiskuljettaja ja siten sekä urheilullisesti että journalistisesti kiinnostava.

MTV Oy pyrkii Lehmuskallion mukaan kaikessa toiminnassaan noudattamaan hyvää journalistista tapaa. Jotta siitä ei jäisi epäilystä, MTV Oy on kantelun tultua yhtiön tietoon ilmoittanut Fonecta Oy:lle, että toimittaja Saari ei enää voi esiintyä yhteiskampanjan mainoksissa. Kampanjan viimeisissä, Abu Dhabissa kuvatuissa mainoksissa Saari ei esiinny.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

MTV Oy:n toimittaja selosti kaudella 2011 F1-kilpailuja yhtiön tv-kanavilla. Sama toimittaja esiintyi myös tv-mainoksissa selostamiensa kilpailujen mainoskatkoilla. Myös suomalainen F1-kuljettaja esiintyi toimittajan kanssa samoissa mainoksissa, joissa markkinoitiin lähinnä Fonecta Oy:tä ja mainospaikkaa kilpa-autoilijan ajohaalarissa.

Tiedonvälityksen luotettavuuden ja riippumattomuuden takaamiseksi lukijan, kuuntelijan ja katselijan on voitava erottaa mainosaineisto toimituksellisesta sisällöstä. Journalistin ohjeiden mukaan raja on pidettävä selvänä. Tässä tapauksessa sama toimittaja selosti formulakisoja ja esiintyi ohjelman mainoskatkolla käyttäen MTV3:n logolla varustettua mikrofonia. Mainoksissa oli myös formulakuljettaja, jonka ajoa toimittaja selosti ja arvioi.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että saman henkilön esiintyminen toimittajana ja ulkopuolisen yrityksen mainoskasvona heikentää journalismin uskottavuutta ja tv-kanavan riippumattomuutta katselijan silmissä. Toimittajan suostuminen toisen yhtiön myynninedistäjäksi saman urheiluohjelman mainoskatkoilla oli erityisen raskauttavaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa tv-kanavalle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Hannu Helineva, Timo Huovinen, Tuomo Lappalainen, Jaakko Ujainen ja Veikko Valtonen.