4706/IL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös otsikkoa ja totuudenmukaista tiedonvälitystä koskevassa asiassa. Otsikossa kerrottiin, että suuseksi on vaarallisempaa kuin tupakointi. Kantelijan mielestä tämä oli tupakoinnin vaarojen vähättelyä. Itse jutusta selvisi, että kurkkusyöpää esiintyy kahdessa muodossa, joista toiseen liittyy suuseksin välityksellä tapahtuva virustartunta. Otsikkoon oli nostettu toimituksen laatima yhteenveto tieteellisestä tutkimuksesta, johon jutun tiedot perustuivat.

Kantelu 4.10.2011 

Kantelijan mielestä 4.10.2011 julkaistussa jutussa käsiteltiin tupakointia törkeällä tavalla yksinkertaistaen, kun tupakoinnin vaarallisuus liitettiin pelkästään kurkkusyöpäriskiin. Kantelussa luetellaan Wikipediassa julkaistu lista tupakoinnin aiheuttamista sairauksista.

Kantelija huomauttaa myös, ettei jutussa millään tavalla huomioitu osapuolten jo olemassa olevaa viruskantaa tai sukupuolikontaktien määrää, jotka kantelijan mielestä olennaisesti vaikuttavat suuseksissä välittyvien papilloomavirusten määrään.

Kantelija kertoo pyytäneensä verkkolehdeltä virheen korjaamista, mutta tähän ei suostuttu.

Uuden Suomen vastaus 1.11.2011

Päätoimittaja Markku Huusko kertoo, että jutussa viitattiin Ohion yliopiston lääketieteen tutkijoiden tutkimustuloksiin kurkkusyövän syistä. Hän toistaa Uuden Suomen jutussa julkaistut tiedot, joiden mukaan tupakka ja runsas alkoholinkäyttö usein laukaisevat ei-papilloomapohjaisen kurkkusyövän. Papilloomapohjaiset syövät ovat kuitenkin määrällisesti noin puolet yleisempiä kuin ei-papilloomapohjaiset.

Huusko katsoo, että juttu ja otsikko muodostavat ymmärrettävän kokonaisuuden. Suuseksi osoittautuu jutussa tupakkaa ”vaarallisemmaksi”, eli todennäköisemmäksi kurkkusyövän aiheuttajaksi. Jutussa ei käsitelty muita suuseksin, tupakoinnin tai runsaan alkoholinkäytön aiheuttamia haittoja. Näin siinä ei myöskään kiistetty tupakoinnin aiheuttamia muita haittoja.

Ratkaisu

Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15). Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Jutussa kerrottiin yleistajuisesti lääketieteellisen tutkimuksen tuloksista. Tutkijat olivat tulkinneet kurkkusyöpätilastoja 1970-luvulta nykypäivään.  Juttuun oli liitetty linkki Science-lehden blogikirjoitukseen
(http://scienceblog.com/48157/bummer-more-oral-sex-equals-more-hpv-related-oral-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+scienceblogrssfeed+%28ScienceBlog.com%29). Siitä käy ilmi, että suunielun alueen syövistä 16,3 prosenttia oli vielä 1980-luvulla papilloomapohjaisia, kun 2000-luvulla osuus oli 72,7 prosenttia. Uuden Suomen toimittaja päätteli Science-lehden tietojen perusteella, että suuseksi on vaarallisempaa kuin tupakointi ja nosti tämän näkemyksen otsikkoon. Otsikko ei sisältänyt täsmällistä kuvausta koko tutkimuksesta, vaan se oli toimituksen yleiskielinen tiivistys paljon julkisuutta herättäneestä tieteellisestä tutkimustuloksesta. Toimituksella oli oman päätösvaltansa puitteissa mahdollisuus tällaiseenkin tulkintaan, vaikka tutkijat itse eivät esittäneet väitettä tällaisessa muodossa.

Otsikon viestille löytyi katetta itse jutusta. Tekstissä ei käsitelty tupakointia yleensä, vaan osana yksittäistä tutkimusta. Kantelija ei ole osoittanut, että juttu olisi sisältänyt olennaisia virheitä, jotka olisi pitänyt korjata.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että verkkolehti Uusi Suomi ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen