4677/AL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös valokuvaa ja yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa. Lehti julkaisi henkilöjutun yhteydessä päähenkilön antaman valokuvan, joka oli otettu perhejuhlassa. Lehdellä oli perusteltu syy luottaa siihen, että kuvan julkaisulle ei olisi estettä.

Kantelu 29.8.2011

Kantelijan mukaan hänen yksityisyytensä suojaa on loukattu. Kirjoituksen yhteydessä on julkaistu valokuva ja siinä olevien henkilöiden nimet kysymättä lupaa kuvassa olevilta. Yksityisyyden suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä, ja näin ei kantelijan mielestä ole tehty. Myös tekijänoikeuksia on loukattu, kun yksityiseen kuva-arkistoon kuuluvan valokuvan ottajalta ei ole kysytty lupaa kuvan käyttämiseen. Jos ei ole kysymys tekijänoikeuksien rikkomisesta, ja kyseinen kuva määritellään julkiseksi, myös julkista aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityisyyden suoja. Näin ei ole tehty.

Kyseisessä tapauksessa kantelun tekijä ja hänen aviopuolisonsa ovat selkeästi tunnistettavissa valokuvasta, ja heidät on yhdistetty kirjoitukseen ulkopuolisina henkilöinä lupaa kysymättä. Kirjoitusta ja siihen liitettyjä kuvia ei ole toimitettu kantelijalle luettavaksi tai hyväksyttäväksi ennen julkaisua.

Valittujen Palojen vastaus 26.9.2011

Päätoimittaja Ilkka Virtanen vastaa, että Valitut Palat -lehden artikkeli on suora poiminta Jouko Halmekosken kirjoittamasta kirjasta ”Orjamarkkinat. Huutolaislasten kohtaloita Suomessa”. Kirja sisältää 25 henkilön lyhyehkön elämäntarinan, mukaan lukien ”Aadamin / Aatun” tarina (jäljempänä Aatu, oikea nimi muutettu). Huutolaislapsilla tarkoitettiin lapsia, jotka syystä tai toisesta olivat jääneet vaille elatusta ja jotka kunta tai kaupunki vuosittain luovutti tämän ylläpidosta vähiten korvausta vaatineelle. Lasten luovutus tapahtui huutokauppamaisessa tilaisuudessa. Valvontaa ei juuri ollut, joten huutolaislapsia vastaanottaneet saattoivat olla tehtävään sopimattomia, lasten kohtelu asiatonta ja ylläpito olematonta.

Valittujen Palojen julkaisemassa ”Aatun” tarinassa kerrotaan asialliseen ja myönteiseen sävyyn huutolaiseksi omaa syyttään joutuneen lapsen ja yksilön selviytymistarina, jossa ankariin lähtökohtiin liittyvät erilaiset vaikeudet ja hankaluudet eivät onnistu häntä lannistamaan. Tarinassa ei ole erityisen arkaluontoisia seikkoja, jotka olisivat omiaan loukkaamaan ketään.

Tarinan yhteydessä Valitut Palat julkaisi päähenkilö ”Aatun” oikean nimen ja valokuvan, jossa on päähenkilön lisäksi hänen vaimonsa, poikansa ja miniänsä sekä heidän etunimensä. Valokuva ja kuvassa olleiden henkilöiden nimet ja sukulaissuhteet on saatu tarinan päähenkilöltä itseltään. Lehdessä julkaistu kuva täydentää tarinaa ja sillä on journalistista merkitystä. ”Aatun” oikean nimen julkaisemisella ja kuvan käytöllä toimitus halusi vahvistaa tarinan autenttisuutta ja luotettavuutta sekä tuoda esiin hänen elämäntarinansa valoisaa puolta.

Artikkeli käsittelee päätoimittajan vastauksen mukaan yhteiskunnallisesti merkittävää ilmiötä, josta ei ole vielä paljon kirjoitettu. Asiaa on käsitelty neutraalisti ja asiallisesti yksilön näkökulmasta ja hänen itsensä antamien tietojen pohjalta. Artikkelissa ei ole julkaistu mitään erityisen arkaluontoisia yksityiselämään liittyviä seikkoja, jotka olisivat omiaan loukkaamaan ketään. Päähenkilö on antanut suostumuksensa hänen henkilöllisyytensä ja tarinansa julkistamiseen. Hän on antanut lehdessä julkaistun kuvan, suostunut sen julkaisemiseen ja henkilökohtaisesti selvittänyt kuvassa olevien henkilöiden nimet ja sukulaisuussuhteet. Artikkelissa ei ole kantelijan yksityiselämän piiriin kuuluvia arkaluontoisia tietoja. Tieto siitä, että kantelija on avioliiton kautta sukulaisuussuhteessa tarinan päähenkilöön, ei ole tällainen erityisen arkaluonteinen seikka. Toimituksella ei ole ollut mitään syytä epäillä, että kuvan julkaisemiselle ja tietojen käyttämiselle olisi olemassa jokin este. Kyse on päähenkilön lähipiiristä.

Asiaan mahdollisesti liittyvillä tekijänoikeudellisilla kysymyksillä ei ole merkitystä arvioitaessa Valittujen Palojen menettelyä hyvän journalistisen tavan ja journalistin ohjeiden perusteella.

Ratkaisu

Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä. (JO 27).

Lehti julkaisi huutolaispojan elämäntarinan yhteydessä valokuvan, jossa jutun päähenkilön lisäksi ovat hänen vaimonsa, poikansa ja miniänsä. Kyseessä on pojan ja miniän häissä otettu potretti, jonka kuvatekstissä henkilöt esitellään etunimillään. Toimitus oli saanut kuvan jutun päähenkilöltä.

Julkisen sanan neuvosto ei ota kantaa kuvan tekijänoikeuksiin.

Valittujen Palojen julkaisema juttu on huutolaispojan selviytymistarina, jossa on onnellinen loppu. Juttuun liitetty perhepotretti korostaa tarinan myönteistä henkeä. Toimitus oli saanut valokuvan tarinan päähenkilöltä, joka oli suostunut myös jutun julkaisuun. Julkisen sanan neuvosto korostaa sitä, että erityisesti perhekuvien julkaisulupa olisi suotavaa varmistaa huolellisesti etukäteen. Tässä tapauksessa toimituksella oli kuitenkin perusteltu syy luottaa siihen, että kuvan julkaisulle ei ollut estettä, koska jutun päähenkilö oli kuvan antanut. Lisäksi neuvosto ei pidä julkaisuyhteyttä loukkaavana.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Valitut Palat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ollijuhani Auvinen, Hannele Haanpää-Holappa, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen.