4669/TV/11

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. MTV3.fi referoi nettisivuillaan karppaukseen kielteisesti suhtautunutta juttua. Samassa yhteydessä julkaistiin leipomon mainontaa. Kun mainoskampanja loppui, poistui juttukin yleisön saatavilta.

Kantelu 10.8.2011

Kantelijan mukaan Journalistin ohjeet edellyttävät, että ”Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.” Tässä tapauksessa esitellään kritiikittömästi uutisena leipomoteollisuuden kritiikkiä vähähiilihydraattista ruokavaliota kohtaan. Kuitenkin tämän jutun tarkoituksena on vain ja ainoastaan leipomon (Vaasan) kaupallisen edun tavoittelu ja terveydellisesti hyödyllisen dieetin mustamaalaaminen.

MTV3:n vastaus 15.11.2011 ja 18.1.2012

Toimituspäällikkö Jyrki Huotari vastaa, että MTV3.fi:n ruokatoimitus siteerasi hyvien journalististen tapojen mukaisesti toista uutislähdettä suomalaisia kiinnostavasta puheenaiheesta. Karppauksen terveydellisistä vaikutuksista on käyty aktiivista keskustelua eri medioissa jo pitkään. MTV3.fi on osallistunut uutisointiin ruokavaliosta eri osioissaan. MTV3.fin jutussa siteerataan väitteitä vähähiilihydraattisen ruokavalion terveysriskeistä.

Kantelun kohteena olevan jutun uutiskärkenä oli toimituspäällikkö Huotarin mukaan tällä kertaa ruokavalion mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Toisin kuin kantelija väittää, tarkoitus ei kuitenkaan ollut mustamaalata dieettiä, vaan lisätä yleisön kuluttajatietoisuutta suurta mielenkiintoa herättäneestä ruokavaliosta. Alkuperäisessä Ilta-Sanomien jutussa oli haastateltu HYKSin diabetesklinikan dosenttia sekä ravintoterapeuttia. Molemmat lähteet mainittiin myös MTV3.fin artikkelissa. Artikkeli julkaistiin sivustolla, jonka tarjosi Vaasan. Jutun julkaisuympäristöksi sivusto valikoitui vain siksi, että kyseessä oli luonteva ja käyttäjää palveleva yhteys. Tarkoitus ei ollut hakea kaupallista hyötyä.

Koska alkuperäinen juttu poistui sivustolta, MTV3.fi:ltä kysyttiin toisaalta arkistokäytännöistä ja toisaalta mahdollisesta kytköksestä jutun ja mainoksen välillä. Toimituspäällikkö Jyrki Huotari vastasi 18.1.2012 seuraavasti: ”Sivustolla oli jo aiemmin julkaistu juttuja sekä ruokavalion positiivisista että negatiivisista vaikutuksista. Makuja -osastolla julkaistut jutut kerääntyvät julkiseen arkistoon. Tässä tapauksessa sivusto sulkeutui kampanjajakson jälkeen. Samalla myös sivustolla olevat jutut poistuivat yleisön nähtäviltä… Juttu ei ollut osa Vaasan kampanjaa. Juttu ja mainos eivät olleet millään lailla yhteydessä toisiinsa. Juttu olisi voitu julkaista Makuja -osastolla muutenkin. Vastaavia ajankohtaisia ruoka-aiheisia juttuja julkaistaan Makuja -osastolla edelleen, vaikka kyseinen kampanja on päättynyt jo kuukausia sitten.”

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

MTV3.fi:n Makuja -sivustolla julkaistiin referaatti Ilta-Sanomissa aiemmin julkaistusta jutusta ”Terveysasiantuntijat huolissaan: Karppaus voi olla vaarallista”. Jutussa oli haastateltu kahta ravintoalan asiantuntijaa. Jutussa oli karppaukseen kriittinen näkökulma. Samoilla sivuilla oli Vaasan leipämainoskampanja, joka loppui yhtä aikaa kuin juttukin poistettiin sivuilta. Jäljelle jäi vain lyhennetty versio: http://www.mtv3.fi/makuja/uutiset.shtml/is-terveysasiantuntijat-huolissaan—karppaus-voi-olla-vaarallista?1371829 

Julkisen sanan neuvostolla ei ole moitittavaa itse juttureferaatista. Alkuperäinen lähde oli mainittu siten kuin Journalistin ohjeet edellyttävätkin. Toimituksella oli oikeus valita näkökulma jutulleen ja käsitellä karppausta kriittisesti. Neuvoston on mahdoton selvittää MTV3.fi:n mahdollista kaupallista hyötyä, mutta Journalistin ohjeiden mukaan ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Tässä tapauksessa selkeä raja jäi vetämättä.

Otsikon, jutun ja Vaasan leipämainoksen tekstien muodostama kokonaisuus loi niin vahvan mielikuvan, että juttu assosioitui nimenomaan leipään liittyvään karppaukseen. Karppausjuttu julkaistiin samalla sivulla ja samaan aikaan Vaasan leipäkampanjan kanssa. Ne myös poistuivat yhtä aikaa kyseiseltä sivulta. Kampanjan päättymisen jälkeen sivulle jäi vain lyhennetty versio alkuperäisestä jutusta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3.fi on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Hannu Helineva, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen ja Riitta Ollila.