4498/SL/11

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Lehti julkaisi samasta aihepiiristä perinteisen ilmoituksen ja viereisellä sivulla jutun asuun puetun mutta maksetun kokonaisuuden. Lukijalla ei ollut edellytyksiä erottaa toimituksellista aineistoa ilmoituksellisesta aineistosta.

Kantelu 26.1.2011

Kantelijan mukaan Suomalaisen Maaseudun 26.1.2011 ilmestyneen numeron sivujen 16 ja 20 artikkeleista ei selviä, ovatko ne toimittajan tekemiä juttuja vai kyseisen yrityksen tiedotus-/ilmoitussivuja. Ulkoasultaan artikkelit eivät eroa lehden muusta sisällöstä. Molemmissa tapauksissa viereisellä sivulla on saman yrityksen koko sivun ilmoitus, joka tukee artikkelissa käsiteltyä teemaa.

Maaseudun Tulevaisuuden vastaus 22.2.2011

Päätoimittaja Lauri Kontro vastaa, että Suomalainen Maaseutu on Maaseudun Tulevaisuuden kerran kuukaudessa ilmestyvä liite, joka on erikoistunut maa- ja metsätalouteen. Kantelijan mainitsemat sivut olivat kaupallisen ilmoittajan ilmoituksia, joista lehti oli tehnyt ilmoitussopimuksen normaalilla tavalla. Kumpikin ilmoitus koostui yhden sivun kokoisesta tekstiosuudesta sekä yhden sivun kokoisesta tavanomaisesta tuoteilmoituksesta, johon toisen sivun tekstiosuus liittyi.

Maaseudun Tulevaisuuden käytännön mukaan tällainen tekstimuotoinen ilmoitus on erotettava toimituksellisesta aineistosta siten, että sekaantumisen vaaraa lehden omaan aineistoon ei ole. Lehden käytäntöjen mukaan ilmoitus on tällöin ladottava eri tekstityypillä ja lisäksi sivulla on oltava näkyvästi sana ilmoitus. Päätoimittajan vastauksen mukaan lehti sai ilmoittajalta valmiin ilmoitusaineiston, jonka lehti julkaisi ilman muutoksia. Ilmoitusmateriaaleissa ei kuitenkaan ollut noudatettu lehden käytäntöä vaan osa mainoksista oli ladottu tekstityypillä, joka muistutti erehdyttävästi lehden omaa tekstityyppiä ja voitiin sekoittaa lehden omaan aineistoon.

Sivunvalmistusvaiheessa tapahtuneen erehdyksen vuoksi ilmoittajan tuottama aineisto meni vahingossa lehteen sellaisenaan, vaikka se ei vastannut lehden noudattamaa käytäntöä. Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja pahoittelee tapahtunutta ja toteaa, että lehti on tehnyt virheen, joka ei kuitenkaan ole ollut tahallinen.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

Maaseudun Tulevaisuuden liitteessä julkaistiin jutut ”Hyvä nurmisato on kannattavuuden perusta” ja ”Typen liukeneminen lannoiterakeista”. Viereisillä sivuilla oli lannoiteyhtiö Yaran ilmoitukset, joissa oli otsikot ”Nurmen lannoitus on kannattava sijoitus” ja ”Käyttövarmaa laatua”.

Julkisen sanan neuvoston mielestä Maaseudun Tulevaisuuden sivut, jotka oli otsikoitu ”Hyvä nurmisato on kannattavuuden perusta” ja ”Typen liukeneminen”, näyttivät otsikoinnin ja muun graafisen ilmeensä perusteella toimituksellisilta kokonaisuuksilta. Kyse oli kuitenkin maksetuista ilmoituksista.  Tässä tapauksessa tilannetta vielä pahensi se, että toimitukselliselta aineistolta näyttävien sivujen vieressä oli tavanomaiset maksetut ilmoitussivut samasta aihepiiristä. Tiedonvälityksen luotettavuuden ja riippumattomuuden takaamiseksi lukijan on voitava erottaa ilmoitusaineisto toimituksellisesta aineistosta. Tässä tapauksessa ilmoitusten juttuja muistuttava ilme häivytti rajan näkymättömiin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Maaseudun Tulevaisuus on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Veikko Valtonen, Seija Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen ja Titta Sinisalo.