4487/SL/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja otsikkoa koskevassa asiassa.  Kantelijan mielestä uutisen otsikko loi virheellisen mielikuvan oikeusprosessin lopputuloksesta, koska se kertoi vain käräjäoikeuden päätöksestä, vaikka tuomio kumottiin hovioikeudessa.  Käräjäoikeuden päätöksellä oli kuitenkin itsenäistä uutisarvoa. Lisäksi asiakokonaisuus selvisi jutusta.

Kantelu 20.1.2011

Kantelija katsoo, että Aamulehdessä 20.1.2011 julkaistun uutisen otsikolle ”TS: 62-vuotias huitaisi purevaa koiraa kävelykepillä – tuomittiin 12 500 euron sakkoihin” ei löydy katetta jutusta. Kantelijan mukaan uutisen sisällöstä nimenomaan ilmenee, että sakkoja ei tuomittu maksettavaksi. Hänen mielestään uutinen painottaa kumottua käräjäoikeuden päätöstä tavalla, joka on omiaan luomaan lukijalle virheellisen kuvan lopputuloksesta.

Aamulehden vastaus 10.2.2011

Päätoimittaja Jouko Jokinen kirjoittaa, että käräjäoikeuden antama tuomio eläinsuojelurikoksesta täyttää kaikki kiinnostavan uutisen ja keskustelunaiheen perusteet. Juttua seuranneessa laajassa verkkokeskustelussa keskityttiin lähinnä koirien isäntien vastuuseen ulkona liikkuvista lemmikeistään.

Jutussa todettiin, että syyte hylättiin hovioikeudessa, joten tuomio ei tullut lainvoimaiseksi. Jokisen mielestä uutisen faktat olivat kohdallaan. Aamulehti kertoi oikeusprosessista ensimmäistä kertaa, ja siksi käräjäoikeuden tuomion nostaminen otsikkoon oli päätoimittajan mukaan perusteltua.

Ratkaisu
Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15.).
Aamulehden verkkouutisessa viitattiin Turun Sanomissa julkaistuun juttuun ja kerrottiin miehen saaneen Raaseporin käräjäoikeudelta sakot eläinsuojelurikoksesta. Mies oli lyönyt kävelykepillä koiraa, joka oli hyökännyt hänen jalkoihinsa. Otsikossa esitettiin tiivistettynä syytteeseen johtaneiden tapahtumien kulku ja käräjäoikeuden langettama rangaistus. Jutussa todettiin, että Turun hovioikeus oli kuitenkin hylännyt syytteen hajaäänin.

Uutinen kertoi arkisesta tilanteesta ja sen saamasta yllättävästä käänteestä, jota oikeusasteet arvioivat toisistaan poikkeavasti. Yleisön kannalta tällaiset uutiset ovat merkittäviä, ja ne herättivät tässäkin tapauksessa vilkasta keskustelua. Käräjäoikeuden määräämä rangaistus oli taloudellisesti huomattava, ja sillä oli itsenäistä uutisarvoa. Otsikko piti paikkansa, mutta siitä syntyi epätäsmällinen kuva oikeusprosessin lopputuloksesta, ja se on omiaan heikentämään lukijan luottamusta lehteä kohtaan. Jutussa hovioikeuden erilainen ratkaisu kuitenkin mainittiin toistuvasti. Aamulehti oli myös linkittänyt uutisen loppuun Turun Sanomien uutisen, jossa oikeusprosessia avattiin yleisölle perusteellisemmin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen