4460A/SL/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Toimituksella oli oikeus poistaa mielipidekirjoittajan tekstistä kaksi asiattomaksi katsomaansa kohtaa, vaikka kirjoittaja edellytti, että kirjoitukseen ei kajota. Vaikka tekstin tyyli muuttui, sen sisältö oli kuitenkin selkeä lukijoille.
(Päätös perustuu vuoden 2005 ohjeisiin. Uudet Journalistin ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa.)

Kantelu 10.12.2010

Kantelijan mukaan Pietarsaaren Sanomat julkaisi hänen mielipidekirjoituksensa lyhennettynä, käsittämättömänä ja vailla punaista lankaa olevana tekstinä. Kantelija on omasta mielestään tunnettu terävistä mielipiteistään ja kirjoituksistaan vuosikymmenien ajalta. Nyt kantelijaa suututtaa eniten se, että hänen tyylinsä tuntevat lukijat luulevat hänen taantuneen ”sekavuuden tasolle” jo puolessa vuodessa eläköitymisen jälkeen.

Kantelijan mielestä hänen kirjoituksessaan ei ollut mitään sopimatonta, koska hän vain epäilee ja arvelee, että esittelijöiden ja lautakunnan jäsenten päässä on jotain muuta kuin järkeä. Napista otsaan tai suuhun hän esittää vain kysymyksen. Kantelija korostaa aina kirjoittaneensa omalla nimellään ja todella tarkoittaneensa sitä mitä kirjoittaa ja seisseensä mielipiteensä takana. Kantelija kysyykin ”eikö meillä kuitenkaan ole mielipiteen ilmaisun vapautta, edes huono-osaisia puolustettaessa”?

Pietarsaaren Sanomien vastaus 17.1.2011

Päätoimittaja Osmo Ojala vastaa, että Pietarsaaren Sanomille toimitettua kirjoitusta on käsitelty normaalilla tavalla. Kirjoituksesta on poistettu kohtia, joita ei voi pitää asiallisina. Itse asian ymmärtämisen kannalta noilla poistoilla ei ole merkitystä. Kirjoittajan vahva näkemys välittyy selkeästi Pietarsaaren Sanomien julkaisemasta versiosta.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). JSN:n perussopimuksen 3 §:n mukaan neuvosto voi perustaa päätöksensä ”vapaan harkintansa mukaan Journalistin oh¬jeisiin ja muihin vakiintuneisiin hyvän journalistisen tavan periaatteisiin”.

Kantelija arvostelee omalla nimellään varustetussa mielipidekirjoituksessa kunnallisen lautakunnan päätöstä rajoittaa vaippojen määrä neljään vuorokaudessa ja lopettaa kotipalvelun siivoukset. Toimitus on poistanut kirjoituksesta muun muassa seuraavat kohdat: ”…haluan teidän päättäjien tekevän pienen kokeen. Ravistakaa päätänne nopeasti, hölskyykö? Arvelen, ettei hölsky. Epäilen, että päänne on täynnä sitä itteänsä, ainakin 2,5 litraa, määrä, jonka parhaimmat, enää 4 kappaleena/vuorokausi annettavat vaipat imevät… Eikö olisi paljon armollisempaa päättää antaa nappi otsaan tai suuhun näille kyllä tukalassa tilanteessa oleville…”. Mielipidekirjoituksessa oli jälkikirjoitus, jonka mukaan tekstiä ei saa muuttaa.

Toimitus ja viime kädessä päätoimittaja vastaavat julkaisun sisällöstä. Tämän vuoksi heillä on vallitsevan journalistisen käytännön mukaan laajat valtuudet lyhentää ja muokata myös toimituksen ulkopuolelta tulevia kirjoituksia, mikäli kyse ei ole omasta kannanotosta eli vastineesta. Olisi hyvä, jos nämä käytännöt kerrottaisiin lukijoille lehden sivuilla.

Tässä tapauksessa toimitus poisti kaksi asiattomaksi katsomaansa kohtaa. Neuvoston mielestä olisi ollut asianmukaista keskustella kirjoittajan kanssa, koska hän oli nimenomaan kieltänyt kajoamasta tekstiin. Julkaistusta kirjoituksesta kävi kuitenkin kiistatta ilmi, mitä kirjoittaja halusi sanoa. Editointi muutti kirjoituksen tyyliä asiallisemmaksi. Kirjoituksen sisältö ei siitä kärsinyt.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pietarsaaren Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Pasi Tuohimaa, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen ja Anna-Liisa Hämäläinen