4433/SL/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja koskevassa asiassa. Lehti teki jutun yksittäisten henkilöiden tuomien uusien autojen verotuksesta. Juttu perustui tullin ja ministeriön virkamiesten tietoihin ja sen hetkisiin tulkintoihin. Toimittajalla oli syytä uskoa virkavastuulla puhuvia henkilöitä. Lehti ei syyllistynyt sananvapauden rajoittamiseen poistaessaan nettikeskustelusta kantelijan puheenvuoron, joka oli lehden omien sääntöjen vastainen.
(Päätös perustuu vuoden 2005 ohjeisiin. Uudet Journalistin ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa.)

Kantelu 15.11.2010

Kantelijan mukaan Kauppalehden 8.11.2010 julkaiseman Auto-Extran jutussa ”Yksityinen autontuoja on aina vahvoilla” on virheitä, eikä faktaa ja mielipidettä voi erottaa toisistaan. Kantelijan mielestä lehti ei ole tarkistanut riittävän hyvin jutun tietoja. Kantelijan mainitsemat virheet koskevat tuontiautojen ja niiden lisävarusteiden verotusta, EU-komissiossa vireillä olevaa yksittäistä tapausta, pakokaasumittausten tekopaikkaa ja Suomeen yksityisesti tuotavien uusien autojen määrää.

Kantelija pyysi toimitusta korjaamaan virheet sähköpostitse, minkä jälkeen hän osallistui Kauppalehden verkkokeskusteluun. Hänen puheenvuoronsa kuitenkin poistettiin keskustelupalstalta.

Kauppalehden vastaus 21.12.2010

Päätoimittaja Hannu Leinonen vastaa, että Helsingin Sanomat julkaisi 27.9.2010 jutun otsikolla: ”Asiantuntija: Automarkkinoilla kaksoishintajärjestelmä.” Jutussa oli haastateltu asiantuntijoita ja nimettömänä pysytellyttä yrittäjää, joka oli tehnyt väitetystä kaksoishintajärjestelmästä kantelun EU-komissiolle. Kauppalehti jatkoi aiheen käsittelyä, ja toimittaja selvitti lisää yksityiskohtia väitetystä kaksoishinnoittelusta ja tarkisti, onko EU-komissio antanut päätöstä yrittäjän tekemästä valituksesta.
Kaikki jutussa haastatellut asiantuntijat lukivat ja tarkistivat jutun omalta osaltaan etukäteen ennen sen julkaisemista.

Tullin asiantuntijan haastattelussa esiin nousi mielenkiintoinen yksityiskohta, jonka Kauppalehti nosti juttunsa kärkeen ja otsikkoon: yksityinen voi tuoda maahan uuden auton jopa halvemmalla kuin virallinen maahantuoja. Verottajan haastattelussa selvisi EU-komission katsoneen, ettei yrittäjän valitus anna aihetta enempään. Verottaja kertoi myös, että tilanne tosin jatkuu, koska yrittäjä oli toimittanut komissiolle uusia tietoja. Molemmat seikat olivat päätoimittaja Leinosen mukaan uusia tietoja.

Kauppalehden jutussa ei ollut tarkoitus mennä syvemmälle yksityisen yrittäjän valituskohteeseen, koska tilanne oli edelleen kesken. Se myös kerrottiin jutussa. Kauppalehdellä oli tarkoitus palata aiheeseen, kun EU-komissio antaa seuraavan päätöksensä niistä lisäselvityksistä, joita yrittäjä on komissiolle toimittanut.

Kantelijan (jutussa mainittu yrittäjä) henkilöllisyys ei päätoimittajan mukaan ollut Kauppalehden tiedossa tässä vaiheessa. Jutun julkaisemisen jälkeen kantelija soitti toimittajalle ja väitti jutussa olleen lukuisia virheitä. Hän väitti, ettei jutun tietoja ole tarkistettu ja etteivät asiantuntijoiden antamat tiedot pidä paikkaansa.  Kantelija yritti saada itsestään ja valituksestaan juttua Kauppalehteen, ja hänelle vastattiin, että asiaa seurataan ja juttua jatketaan, kun asian seuraava kuvio ja EU-komission seuraava päätös ovat tiedossa. Jutussa ei ollut kantelijan esittämää virhettä, vaan se kuvasi asiantilaa tuossa vaiheessa oikein.

Kantelija ei päätoimittajan mukaan tyytynyt tähän, vaan lähetti Kauppalehden online-keskustelupalstalle kommentin ja koko toimituksellemme sähköpostin otsikolla ”Virheellistä uutisointia”. Kommentissaan ja sähköpostissaan kantelija nimittää juttua roskapostijournalismiksi, joka perustuu haastattelutietoihin. Kommentti oli näkyvissä Kauppalehden online-kommenttisivuilla noin viikon. Kommentissaan hän väitti toimittajan tekevän työtään tarkistamatta juttujaan ja yritti oikoa kahden haastateltavan kommentteja, ei omiaan. Toimitus huomasi, että kantelija oli liittänyt kommenttinsa oheen yksityistä sähköpostia, jonka oli saanut päätoimittajalta. Kun kantelija vielä arvosteli kommenttisivujen moderointipäätöksiä (mikä on ohjeissa selkeästi kielletty), kantelijan nimimerkkikommentit poistettiin sivuilta.

Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen päätoimittaja on lähettänyt kantelijalle kirjeen, jossa kommentoi Auto Extran juttua ja sen jatkamista. Sen lisäksi kantelijan oma kannanotto on ollut vähintään viikon lehden keskustelupalstalla, kunnes hän alkoi valittaa moderointipäätöksistä ja julkaisi luvatta yksityistä sähköpostikirjeenvaihtoa. Kantelijalle on myös lähetetty jutun kirjoittaneen toimittajan kirje, jossa selvitetään asioiden kulkua ja jatkotoimia.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka (JO 13).

Kauppalehti teki autoliitteeseensä jutun yksityisten henkilöiden maahantuomien henkilöautojen verotuksesta. Jutussa mainittiin tunnistamattomana myös kantelijan autoveropäätös, jonka käsittely oli kesken EU-viranomaisessa. Jutun tiedot perustuivat tullin ja valtiovarainministeriön virkamiesten haastatteluihin. Kantelijan mielestä jutussa oli virheitä, joiden korjaamista hän pyysi. Lisäksi hän kirjoitti Kauppalehden nettikeskustelupalstalle puheenvuoron, jonka toimitus poisti noin viikon kuluttua.

Julkisen sanan neuvoston mielestä toimittajalla oli perusteet luottaa tietoihin, jotka hän sai virkavastuulla toimivilta virkamiehiltä. He olivat myös tarkastaneet jutun ennen sen julkaisua. Kantelijan asiavirheiksi katsomat seikat ovat neuvoston käsityksen mukaan suurelta osin mielipide-eroavuuksia kesken olevassa prosessissa, jota lehti lupaa seurata jatkossakin. Tällöin myös tiedot tuontiautojen verotuksesta täsmentyvät, ja muihin jutussa käsiteltyihin asioihin saadaan lisää selvyyttä. Kantelijan puheenvuoron poistamista keskustelupalstalta ei voi pitää sananvapauden rajoittamisena, koska poisto perustui Kauppalehden laatimiin keskustelupalstan sääntöihin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kauppalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Johanna Korhonen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Riitta Pollari.