4346/SL/10

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Perinteiset ilmoitukset, jutun muotoon puetut ilmoitukset ja jutut eivät erotu toisistaan riittävän hyvin. Lukijalle jää epäselväksi, mikä on maksettua ja mikä journalistista sisältöä.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Perinteiset ilmoitukset, jutun muotoon puetut ilmoitukset ja jutut eivät erotu toisistaan riittävän hyvin. Lukijalle jää epäselväksi, mikä on maksettua ja mikä journalistista sisältöä.

Kantelu 23.6.2010

Kantelijan mukaan Jyväskylän Kaupunkilehti rikkoo Journalistin ohjeiden piilo- ja tekstimainontakohtaa. Lehdessä on Handelsbankenin ja Pop Jyväskylän mainokset, joiden ohessa on julkaistu kyseisiä yrityksiä puffaavat, täysin kritiikittömät artikkelit. On käytännössä mahdoton sanoa, ovatko nämä tekstit tarkoitettu osaksi kutakin mainosta vai toimitukselliseksi materiaaliksi: palstan taustaväri ja leipätekstin kirjasin ovat täysin samat toimitetun aineiston kanssa, mutta juttujen otsikoissa on käytetty samaa väriä, kuin mainostetun yrityksen logossa.

Jyväskylän Kaupunkilehden vastaus 9.8.2010

Päätoimittaja Jaana Larsson vastaa, että kyseessä eivät ole kritiikittömät artikkelit, vaan Handelsbankenin ja Pop Jyväskylän ilmoitukset, ns. advertoriaalit. Ilmoituksen ulkoasussa moni asia poikkeaa lehden peruslinjasta. Otsikko on eri fontilla ja värillinen, eikä ilmoituksessa lue toimittajan nimeäkään. Jyväskylän Kaupunkilehti ei käytä toimituksellisessa aineistossa värillisiä fontteja.
Hyvän tavan mukaista olisi ollut lisätä ilmoitukseen sana “ilmoitus” ja erottaa advertoriaali näin selkeämmin toimituksellisesta aineistosta, jotta lukija näkee selkeästi, missä kulkee toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 19).

Jyväskylän Kaupunkilehden Säästä & sijoita -aukeamalla on toimituksen tekemiä juttuja, perinteisiä ilmoituksia ja ns. advertoriaaleja eli jutun näköisiä maksettuja ilmoituksia. Niissä on käytetty normaalia toimituksellista tekstiä, ja myös samantyylinen otsikkokirjasin löytyy lehden toimituksellisilta palstoilta.

Markkinoinnin ja journalismin rajan hämärtyminen heikentää koko tiedonvälityksen uskottavuutta. Julkisen sanan neuvosto korostaa, että tämä raja on pidettävä kaikissa oloissa selkeänä. Toimittaja on vastuussa ennen kaikkea yleisölle, jolla on oikeus odottaa, että markkinointi erotetaan selvästi journalistisesta sisällöstä. Neuvosto viittaa päätoimittajan vastauksen viimeiseen lauseeseen: ”Hyvän tavan mukaista olisi ollut lisätä ilmoitukseen sana “ilmoitus” ja erottaa advertoriaali näin selkeämmin toimituksellisesta aineistosta, jotta lukija näkee selkeästi, missä kulkee toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja.” Lehti ei kuitenkaan näin menetellyt

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Jyväskylän Kaupunkilehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.