4341/SL/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojaa koskevassa asiassa. Ehdollisiin vankeusrangaistuksiin, liiketoimintakieltoihin ja huomattaviin korvauksiin tuomittujen nimien julkaiseminen ei ole kohtuutonta.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojaa koskevassa asiassa. Ehdollisiin vankeusrangaistuksiin, liiketoimintakieltoihin ja huomattaviin korvauksiin tuomittujen nimien julkaiseminen ei ole kohtuutonta.

Kantelu 13.6.2010

Kantelijan mukaan Keskisuomalainen on julkaissut 9.6.2010 uutisen hänen ja hänen yhtiökumppaninsa saamasta talousrikostuomiosta. Kantelija katsoo, että heidän yksityisyyttään on loukattu. Tuomiot ovat yhdeksän ja viiden kuukauden ehdollisia tuomioita, jotka eivät ole lainvoimaisia. Asian käsittely jatkuu hovioikeudessa, mutta sitä ei ole mainittu. Lehtijutussa ruoditaan lisäksi kantelijan henkilökohtaisia asioita – palkka on niin henkilökohtainen kuin vain voi olla.

Keskisuomalaisen vastaus 24.6.2010

Päätoimittaja Pekka Mervola vastaa, että Keskisuomalaisen linjana on julkaista liiketoimintakieltoon tuomittujen nimet tuomiosta kertovan uutisen yhteydessä. Liiketoimintakiellolla on julkista merkitystä. Liiketoiminta on julkista toimintaa ja siinä on myös aina toinen osapuoli: asiakas. Liiketoimintakiellon saaneiden julkistaminen edistää yhteiskunnallisesti sitä, että liiketoimintakielto myös käytännössä toteutuu.

Rikostuomio on Mervolan mukaan aina lähtökohtaisesti julkinen asia. Nimen julkaiseminen rikostuomion yhteydessä on periaatteellinen lähtökohta, ja aivan erityisesti yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa. Vain erityisistä syistä, esimerkiksi tuomion lievyys, nimen julkaisusta pidättäydytään. Kantelijan saama tuomio on käräjäoikeuden päätös. Käräjäoikeuden päätökset julkistetaan Keskisuomalaisessa. Samoin asiat seurataan korkeammissa oikeusasteissa, mikäli ne sinne etenevät.

Kantelijan tapauksen tapahtumakuvauksessa kerrotaan pääpiirteittäin liiketoimintakieltoon johtanut tapahtumakulku. Siihen kuului oleellisesti myös taloustietojen kertominen. Palkkatieto oli osa tuomion perustelua. Näin ollen se on yksi tapahtumien oleellisista tiedoista. Mervola katsoo, että Keskisuomalainen on uutisoinnissaan noudattanut tarpeellista huolellisuutta. Liiketoimintakiellon saaneiden nimen julkaiseminen oikeusjutun yhteydessä on lehden linja ja kansalaisten tiedonsaannin kannalta yhteiskunnallisesti perusteltu toimintatapa.

Ratkaisu

Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31).

Keskisuomalainen kertoi uutisessaan kantelijan ja hänen liikekumppaninsa saaneen yhdeksän ja viiden kuukauden ehdolliset vankeustuomiot, kolmen vuoden liiketoimintakiellon ja joutuneen maksamaan 88 000 euron korvaukset törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja verorikkomuksesta. Uutisessa kerrottiin myös kantelijan palkkatietoja.

Rikoksesta tuomitun nimeä ei voida julkaista kaavamaisesti rangaistuksen ankaruuden perusteella, vaan toimittajan on harkittava sitä joka kerta erikseen. Vastakkain on asetettava se vahinko, jonka nimen julkaiseminen nimetylle, hänen perheelleen ja lähiympäristölleen tuottaa, ja se yleinen merkitys, mikä julkaisemisella on. Harkinnassa on otettava huomioon teon vaikutukset ympäristölle ja tekijän asema.

Julkisen sanan neuvoston mielestä ratkaisussa on tarkasteltava tekojen ja tuomioiden kokonaisuutta. Miesten rikokset ja rikkomukset kohdistuivat liikekumppanien lisäksi koko yhteiskuntaan. Vankeusrangaistusten lisäksi heidät tuomittiin liiketoimintakieltoon, minkä kertominen lehden palstoilla on luontevaa esimerkiksi muiden varoittamiseksi. Myös tuomitut korvaukset olivat huomattavat. Tämän perusteella nimien julkaisemista ei voi pitää kohtuuttomana. Verotiedot ovat julkisia ja sitä kautta myös palkka. Lisäksi tiedot palkasta olivat osa oikeuden päätöksen perustelua.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskisuomalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.