4273/TV/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Tv-kanavaa pyydettiin korjaamaan mahdollinen virhe nettiuutisesta, joka neuvoston selvityksen perusteella kuitenkin piti paikkansa.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Tv-kanavaa pyydettiin korjaamaan mahdollinen virhe nettiuutisesta, joka neuvoston selvityksen perusteella kuitenkin piti paikkansa.

Kantelu 25.2.2010

Kantelijan mukaan MTV3:n internet-uutisissa kerrottiin 23.2.2010, että uutisessa mainittua henkilöä olisi keskusrikospoliisin esitutkinnassa kuultu epäiltynä lapsikaappauksesta ja lapsen omavaltaisesta huostaanotosta. Tämän jälkeen jutussa on lause: ”Näiden osalta näyttöä ei kuitenkaan löydetty eivätkä epäillyt rikokset näin ollen etene syyttäjälle”. Kantelijan mielestä tämä ei pidä paikkaansa. Hänen tietojensa mukaan tutkinnanjohtaja on todennut sähköpostiviestissään kantelijalle, että keskusrikospoliisi ei ole tutkinut asiaa, vaan sen tutkinta on vireillä toisessa valtiossa. Kantelijan mukaan MTV3 antoi rikosprosessista väärää tietoa väittämällä, että poliisi olisi tehnyt asiassa ”ei rikosta”-päätöksen näytön puuttuessa.

Kantelija pyysi sähköpostitse 24.2.2010 tv-kanavaa oikaisemaan virheellisen tiedon, mutta kanava kieltäytyi siitä.

MTV3:n vastaus 29.3.2010

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että MTV3 ei ole levittänyt vääriä tietoja, joten se ei myöskään ole voinut oikaista uutisen sisältöä. Uutinen perustuu 25.6.2009 laadittuun kuulustelupöytäkirjaan, josta selviää, että keskusrikospoliisi on kuullut kyseistä henkilöä epäiltynä muun muassa lapsen omavaltaisesta huostaanotosta ja lapsikaappauksesta.

Tutkinnanjohtaja toteaa kuitenkin sähköpostivastauksessaan kantelijan esitutkintaa koskevaan kyselyyn, ettei Krp olisi lainkaan tutkinut lapsikaappausta. Sähköpostiviesti on kantelun liitteenä ja sen tarkoituksena on päätoimittajan mukaan ilmeisesti osoittaa uutisoinnin virheellisyys. Asiakirjojen perusteella 24.2.2010 lähetetyn viestin sisältö ei Ylä-Anttilan mukaan vastaa kuulustelupöytäkirjaa.

Ylä-Anttila vastaa, että esitutkintapöytäkirjassaan 19.2.2010 keskusrikospoliisi on päätynyt tutkinnassaan muun muassa seuraavaan lopputulemaan: diplomaattia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta sekä valtionrajarikoksesta ja toista henkilöä valtionrajarikoksesta. Tutkinnassa olleet rikosepäilyt lapsen omavaltaisesta huostaanotosta sekä lapsikaappauksesta eivät etene syyttäjälle.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

MTV3:n uutisen mukaan esitutkinnassa kuultiin henkilöä mm. lapsikaappauksesta sekä lapsen omavaltaisesta huostaanotosta ja että näiltä osin juttu ei etene syyttäjälle. Kantelijan esittämän aineiston perusteella tieto ei pitänyt paikkaansa.

Julkisen sanan neuvoston selvitykset osoittavat, että poliisi ei tutkinut enää uutisen julkaisuajankohtana 23.2.2010 lapsikaappausta eikä lapsen omavaltaista huostaanottoa. Uutisessa ei ollut kantelijan tarkoittamaa virhettä, joten MTV3:n ei tarvinnut julkaista hänen vaatimaansa oikaisua.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen