4201/PL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Lehti korjasi virheitään toimituksen vastauksessa kantelijan mielipidekirjoitukseen. Vastaus ei tuonut oikeutta omaan kannanottoon.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Lehti korjasi virheitään toimituksen vastauksessa kantelijan mielipidekirjoitukseen. Vastaus ei tuonut oikeutta omaan kannanottoon.

Kantelu 18.10.2009

Kantelijan mukaan Loimaan Lehden uutisissa Loimaan kaupungin tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä on ollut virheitä. Lehti kirjoitti mm. 8.10.2009, että valtuusto oli myöntänyt syyskuussa tili- ja vastuuvapauden, mutta kaupunginhallitus ei pannut päätöstä täytäntöön. Se käsiteltäisiin seuraavassa kokouksessa. Virheiden korjaamiseksi kantelija lähetti sähköpostitse lehteen kaksi mielipidekirjoitusta vajaan tunnin välein. Jälkimmäiseen oli korjattu joitakin virheitä, jotka ensimmäisessä oli. Lehti julkaisi väärän version, jota oli muutettu, ja toimittajan vastauksen. Kantelija kirjoitti uuden kirjoituksen ja pyysi ottamaan yhteyttä, jos julkaisun suhteen on jotakin ongelmia. Lehti ei julkaissut kirjoitusta eikä ottanut yhteyttä.

Loimaan Lehden vastaus 6.11.2009

Päätoimittaja Kati Uusitalo vastaa, että Loimaan kaupungin vuoden 2008 tili- ja vastuuvapausasian käsittely on ollut poikkeuksellisen monimutkainen ja monipolvinen. Sitä ovat sävyttäneet kokoustekniset virheet, epäselvät käsitykset valtuuston kokouksen kulusta sekä päättäjien ja virkamiesten eriävät käsitykset tarkastuslautakunnan esityksen sanamuodosta sekä esteellisyyksistä. Valtuutettu ja tarkastuslautakunnan jäsen toteaakin eriävän mielipiteensä perusteluissa, että ”valtuuston kokouksen jälkeen vallitsi hämminki: mitä olimme oikein päättäneet.”

Ensimmäisellä kerralla valtuustossa 22.6.2009 vastuuvapautta ei myönnetty, ja seuraavan kerran asia oli esillä 28.9.2009. Toimittaja ei ollut kokouksessa paikalla. Kokouksen sihteeri kertoi Loimaan Lehdelle, että vastuuvapaus oli myönnetty (Loimaan Lehti 1.10.2009). Oli kuitenkin tapahtunut kokoustekninen virhe, joka huomattiin pöytäkirjan tarkistamisen yhteydessä. Kun Loimaan Lehti uutisoi kaupunginhallituksen kokouksesta 8.10.2009, juttu päätoimittajan vastauksen mukaan perustui aikaisempaan uutiseen valtuuston kokouksesta.

Kantelija lähetti Loimaan Lehdelle mielipidekirjoituksen (LL 13.10.2009). Loimaan Lehti vastasi samassa yhteydessä kantelijan esittämiin kysymyksiin ja oikaisi virheelliset tiedot. Kantelija lähetti uuden kirjoituksen, joka päätoimittajan mielestä oli lehteä ja sen tekijöitä loukkaava, eikä sisältänyt sellaista, jota lehden olisi vastineena tai oikaisuna ollut Journalistin ohjeiden tai lain takia pakko julkaista. Kantelija toteaa julkaisemattomassa kirjoituksessaan, ettei hänen ensimmäistä kirjoitustaan julkaistu hänen pyytämässään muodossa. Toimituksessa oli muutettu kirjoituksen otsikkoa. Kantelija lähetti ensimmäisestä kirjoituksestaan kaksi versiota, joista lehteen päätyi näistä ensimmäinen.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).

Loimaan Lehti seurasi kaupungin tili- ja vastuuvapauden myöntämisen vaiheita toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Kaupungin päätöksenteko oli tavallisuudesta poikkeavaa, eikä lehti raportoinut kaikkia vaiheita virheettömästi. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Loimaan Lehdessä julkaistu vastaus kantelijan mielipidekirjoitukseen korjaa riittävästi lehden tekemiä virheitä. Kantelija ei neuvoston mielestä joudu lehden vastauksen vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä hänelle synny oikeutta omaan kannanottoon. Sen vuoksi lehti saattoi kohdella kantelijan kirjoitusta normaalina mielipiteenä, jonka julkaisemisesta toimitus päättää.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Loimaan Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Susanna Reinboth (2. vpj), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Inkeri Pasanen, Matti Saari ja Titta Sinisalo.