4195/SL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja yksityiselämän suojaa koskevassa asiassa. Lehti korjasi uutisestaan mahdollisesti aiheutuneen väärinkäsityksen. Yhdistyksen puheenjohtajan toiminta ei kuulu tässä tapauksessa yksityiselämän suojan piiriin.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja yksityiselämän suojaa koskevassa asiassa. Lehti korjasi uutisestaan mahdollisesti aiheutuneen väärinkäsityksen. Yhdistyksen puheenjohtajan toiminta ei kuulu tässä tapauksessa yksityiselämän suojan piiriin.

Kantelu 4.10.2009

Kantelija pyytää neuvostoa selvittämään, onko Länsi-Uusimaa -lehti loukannut hänen yksityiselämänsä suojaa uutisoimalla yksityisten puhelinkeskustelujen sisältöä ja tuomalla kantelijan nimen esiin tämän uutisoinnin yhteydessä. Kantelija tiedusteli puhelimitse kirkkoherranviraston virkailijalta mahdollisuutta vuokrata seurakunnan tila vanhempien kokoontumista varten. Kirkkoherra ilmoitti puhelimitse päätöksensä olla antamatta tilaa kantelijan käyttöön. Päätöstä ei puhelussa perusteltu.

Länsi-Uusimaa julkaisi 3.10.2009 uutisen, jonka sisältönä oli kantelijan kirkkoherralle yksityishenkilönä jättämä tiedustelu ja asia, jonka kirkkoherra hänelle tiedotti lyhyesti. Kantelijan mielestä hänen nimeään ei olisi pitänyt mainita uutisessa, koska tilatiedustelu ja puhelut kuuluvat hänen yksityisyyteensä suojan piiriin. Lisäksi uutisesta saa sen käsityksen, että kantelija olisi häirinnyt Aleksis Kiven koululla pidettyä kouluiltaa. Uutisen korjaustarvetta lisää se, että Länsi-Uusimaa on käsitellyt kouluillan tapahtumia laajasti ja hyvällä journalistisella otteella, mainitsematta missään yhteydessä tönäisyyn syyllistyneen henkilön nimeä. Nyt kantelijan nimi liitetään tuohon ”väkivallan” ilmenemiseen täysin virheellisesti.

Länsi-Uusimaan vastaus 5.11.2009

Päätoimittaja Jaakko Puomila vastaa, että 3.10.2009 julkaistua uutista oli edeltänyt Aleksis Kiven koulun ja kantelijan esiin tuomiin, koulussa väitettyihin epäselvyyksiin liittyen pitkä uutisseuranta, jossa kantelija on omasta tahdostaan esiintynyt omalla nimellään. Kantelija on koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja. Lehti julkaisi esimerkiksi 24.7.2009 erittäin näkyvästi hänen haastattelunsa. Sen jälkeen on uutisoitu 29.8.2009 kantelijan edustaman ryhmän selvityspyyntö Siuntion kunnanhallitukselle Aleksis Kiven koulun väitetyistä epäselvyyksistä. Edelleen on 23.9.2009 uutisoitu asian eteneminen Siuntion kunnanhallituksessa. Myös tässä uutisoinnissa on mainittu kantelijan nimi. Lisäksi Länsi-Uusimaa on uutisoinut (25.9. ja 26.9.2009) normaalina poliisiuutisena tapauksesta, johon kirkkoherra viittaa päätöksessään. Lukijat ovat siis tienneet, mihin tapaukseen kirkkoherra viittaa päätöksessään.

Toimitukseen tuli päätoimittajan vastauksen mukaan tiedote, joka oli Siuntion kirkkoherran päätös olla vuokraamatta seurakunnan tilaa. Koska kirkkoherra teki asiakirjasta julkisen (toimitettu myös Kirkkonummen Sanomille ja Västra Nylandille), Länsi-Uusimaassa tehtiin tiedotteen pohjalta lyhyt uutinen. Siinä siteerattiin kirkkoherraa, joka viittasi ”AKK-koululla tapahtuneeseen välikohtaukseen Kiva-projektia käsitelleen vanhempainkokouksen yhteydessä”. Kirkkoherra ei viittaa siihen, että kantelija olisi ollut välikohtaukseen osallinen, mutta antaa ymmärtää, että hän ei halua vuokrata tiloja vanhempien ryhmän kokoontumista varten aiemmin toisaalla vanhempainkokouksen yhteydessä tapahtuneen välikohtauksen vuoksi.

Tämän uutisen jälkeen kantelija oli yhteydessä sähköpostitse päätoimittajaan ja pyysi oikaisemaan ”pahan virheen”. Lisäksi päätoimittaja koki, että lehteä painostettiin JSN:lle tehdyllä kantelulla. Länsi-Uusimaa julkaisi lehdessä välittömästi (6.10.2009) oikaisun, jolla kantelijan itsensä esiin tuoma epäily oikaistiin. Päätoimittaja toteaa, että kantelija on aikaisemmalla toiminnallaan ja aktiivisuudellaan saattanut nimensä julkisuuteen siten, että se saatetaan liittää kaikkiin AKK-koulun väitettyihin epäselvyyksiin tai niiden tutkimiseen.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Länsi-Uusimaa on raportoinut Aleksis Kiven koulun mahdollisista epäselvyyksistä ja niiden tutkimisesta vuoden mittaan useita kertoja. Uutisten yhteydessä on haastateltu myös kantelijaa, joka on koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja. Lehti kertoi uutisessaan 3.10.2009 kirkkoherran tekemän päätöksen sisällön ja oikaisi kantelijan vaatimuksesta mahdollisen väärinkäsityksen 6.10.2009. Kantelussa mainittujen puheluiden sisällöstä neuvostolla ei voi olla tietoa.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelijan toiminta vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana on tuonut hänet nimenomaan kouluasioissa näkyvästi julkisuuteen. Tämä on heikentänyt hänen yksityiselämänsä suojaa. Kertoessaan kirkkoherran päätöksestä lehti saattoi mainita uutisessaan kantelijan nimen, koska tämä oli anonut julkista tilaa vanhempien kokoontumista varten. Lehti oikaisi uutisesta mahdollisesti välittyneen väärinkäsityksen heti pyydettäessä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsi-Uusimaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Susanna Reinboth (2. vpj), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Inkeri Pasanen, Matti Saari ja Titta Sinisalo.