4190/SL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Jutusta käy riittävän selvästi ilmi, että kuvat ovat esitellystä kirjasta. Myös kirjan nimi, tekijä ja kustantaja on mainittu.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Jutusta käy riittävän selvästi ilmi, että kuvat ovat esitellystä kirjasta. Myös kirjan nimi, tekijä ja kustantaja on mainittu.

Kantelu 23.9.2009

Kantelijan mukaan hänen kirjansa Unelmien huvimajat sisältää runsaasti valokuvia. Kauppalehdessä 17.8.2009 sekä sen nettisivuilla on käytetty kirjan kuvitusta suoraan kirjasta skannattuna. Netissä on 7 kuvaa, lehdessä 8 kuvaa. Lehdessä mainitaan, että kuvat ovat kirjasta, mutta netissä mainintaa ei ole. Kirjoittajan nimi, kirjan nimi ja kustantaja mainitaan molemmissa. Kummassakaan ei mainita kuvaajan nimeä. Yksi kuvista ei ole kantelijan ottama – muut ovat. Kirja ilmestyi jo maaliskuussa, joten juttu voidaan vain laveasti luokitella kirja-arvosteluksi. Näin suuren ja luvatta ja nimittä käytetyn kuva-aineiston käyttö on kuvien väärinkäyttöä.

Kantelija olisi ollut valmis antamaan luvan kuvien käyttöön paperilehdessä, jos sitä olisi kysytty. Nettiin hän ei olisi lupaa antanut. Samalla hän olisi voinut kertoa toimitukselle, mitä kuvia ei voi käyttää, koska jotkin kuvat eivät ole hänen ottamiaan ja joihinkin kuviin on kuvauslupa vain kirjaa varten.

Kauppalehden vastaus 12.10.2009

Päätoimittaja Hannu Leinonen vastaa, että Unelmien huvimajat -kirja arvioitiin Kauppalehden kulttuuriin ja vapaa-aikaan keskittyvällä Kolmossivulla, joka esittelee ja arvioi kauno- ja tietokirjoja säännöllisesti, lähes päivittäin. Valokuviin pohjautuvia tietokirjoja on käsitelty usein kirjassa julkaistujen kuvien kautta. Näin juttu on ollut näyttävämpi, mutta ensisijaisesti informatiivisempi: onhan arvioinnin kohteena ollut nimenomaan visuaalinen kirja. Samoin menetellään usein myös kuvataidenäyttelyiden kanssa.

Kirjaa käsitellyt artikkeli oli päätoimittajan mukaan teoksen esittely, vaikkakin mukana oli myös arvottavia määreitä: “Näyttävä Unelmien huvimajat -kirja esittelee niin tavallisten kotien takapihojen kaunistukset kuin kartanoiden komistuksetkin”. Kirjailijan nimi, kirjan nimi, kirjan kustantaja ja maininta siitä että artikkelissa esitellyt kuvat ovat kirjasta, on jutun yhteydessä mainittu asiaan kuuluvalla tavalla. Kun kyse on tämän tyyppisestä kirjaan suoraan sidoksissa olevasta jutusta, on oikeus kirjassa olevien sivujen ja niihin kuvattujen kuvien käyttöön sitaattina kiistaton. Käytäntö on sekä vakiintunut että juridisesti tekijänoikeuslain 22 §:ssä määritellyn mukainen.

Ratkaisu

Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja (JO 7).

Kauppalehti julkaisi 17.8.2009 lehdessä ja www-sivuillaan kirja-esittelyn, jonka yhteydessä julkaistiin kirjasta skannattuja valokuvia. Lehdessä julkaistiin 8 valokuvaa ja netissä 7 valokuvaa. Kauppalehdessä julkaistu juttu on tavanomainen kirjan esittely, jonka yhteydessä on julkaistu kirjassa olleita valokuvia. Jutusta käy riittävän selvästi ilmi, että kuvat ovat esitellystä kirjasta. Myös kirjan nimi, tekijä ja kustantaja on mainittu. Julkisen sanan neuvoston mielestä menettely on asianmukainen, vaikka valokuvien julkaisuun ei ollut erillistä kuvaajan lupaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kauppalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Sari Autio, Jussi Eronen, Anssi Halmesvirta, Pekka Iivanainen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth ja Matti Saari.